czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Uchwały Rady Miejskiej
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

XVII/106/2015

Status: Nieobowiązujący

Sesja: XVII/2015

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2016-01-01

Data podpisania: 2015-12-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2016-01-01

Ogłoszono dnia: 2016-01-08 12:16:41 przez Skarbnik Miasta

Temat

Uchwała Nr XVII/106/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.12.2015 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostródy na lata 2016-2024

Utracił moc przez

XVIII/113/2016


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij