czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-06-29 12:41:31

Awans zawodowy nauczycieli - informacje

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz. U. z 2013 r., poz. 393).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.).
Informacje o postępowaniu:
Postępowanie egzaminacyjne o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku o podjęcie tego postępowania do Burmistrza Miasta Ostróda, po odbytym stażu, zakończonym pozytywną oceną dorobku zawodowego.
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (tzn. do końca roku kalendarzowego, w którym otrzymał ocenę) – art. 9d ust. 7 KN.
Terminy:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:
a) do dnia 30 czerwca danego roku, organ po przeprowadzonym postępowaniu wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku – art. 9b ust. 3 KN (jeżeli nauczycielowi po przeprowadzonym postępowaniu zostanie nadany wyższy stopień awansu zawodowego, zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującym po wydaniu decyzji – art. 39 ust. 1 KN);
b) do dnia 31 października danego roku organ wydaje odpowiednio decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku – art. 9b ust. 3a KN (zmiana wysokości wynagrodzenia w tym przypadku następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu – art. 39 ust. 1a KN).
Wymagana dokumentacja:
1. Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego- do pobrania.
2. Poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
3. Poświadczona kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
4. Zaświadczenie dyrektora szkoły (zgodnie z zamieszczonym wzorem). do pobrania wzór zaświadczenia
Wyjaśnienie dotyczące poświadczania kopii dokumentów:
Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego, zgodnie z art. 76a §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zostać poświadczone przez:
a) organ administracji publicznej – jeżeli dokument mający stanowić dowód w postępowaniu znajduje się w aktach tego organu lub podmiotu (powyższa norma dotyczy każdego dokumentu
znajdującego się w aktach organu państwowego lub podmiotu, nie tylko sporządzonego przez ten organ lub podmiot),
b) notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.
UWAGA!
Dyrektor szkoły lub placówki może urzędowo poświadczyć wyłącznie odpis lub wyciąg z dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach szkoły lub placówki.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Ratajczyk Bożena Data wytworzenia informacji: 2016-06-29 12:41:31
Osoba, która odpowiada za treść: Ratajczyk Bożena Data udostępnienia informacji: 2016-06-29 12:41:41
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1538
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-09 13:50:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij