czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-18 13:07:10

Zespół Rozwoju Lokalnego

 

Inspektor ds. rozwoju lokalnego Gadomska Jolanta 89-642-94-06 pokój nr 306 II piętro  gadomska@um.ostroda.pl
Inspektor ds. rozwoju lokalnego Prella Przemysław 89-642-94-48 pokój nr 302 II piętro prella@um.ostroda.pl
Inspektor ds. rozwoju lokalnego Włodarski Rafał 89-642-94-41 pokój nr 303 II piętro wlodarski@um.ostroda.pl 
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230) 
Zespół Rozwoju Lokalnego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 Do zakresu jego działania należy w szczególności:
1) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych oraz Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,
2) inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
 3) monitorowanie i raportowanie finansowo-rzeczowe efektów wdrażanych programów  pomocowych, w ramach przyjętych zobowiązań do utrzymania trwałości projektów,
4) organizowanie i koordynowanie szkoleń finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
5) inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procedur dotyczących kształtowania strategii rozwoju miasta i wieloletnich programów inwestycyjnych,
 6) poszukiwanie możliwości partnerskiej współpracy z innymi samorządami i ich związkami z lokalnym, krajowym i zagranicznym sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 7) tworzenie i aktualizowanie banku informacji o mieście, ofertach gospodarczych i inwestycyjnych, inicjowanie działań wspierających lokalną przedsiębiorczość.
 8) gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na temat programów i funduszy pomocowych – użytecznych dla Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych,
 9) monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych,
 10) bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Miasto projektów inwestycyjnych, współfinansowanych pozyskanymi środkami pomocowymi,
 11) współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Sportu, Turystyki i Promocji oraz Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie rozwoju lokalnego,
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2015-03-18 13:07:10
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2015-03-18 13:14:41
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1730
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-04-15 08:13:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij