czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-20 14:18:37

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Konopka Andrzej Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 14:18:37
Osoba, która odpowiada za treść: Konopka Andrzej Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 14:23:28
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1636
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-12-16 13:34:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-06 11:12:50

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych - 2015-2016 rok

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Pietrucha Sławomir Data wytworzenia informacji: 2014-11-06 11:12:50
Osoba, która odpowiada za treść: Wosiek Kazimierz Data udostępnienia informacji: 2014-11-06 11:28:53
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2028
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data aktualizacji informacji: 2014-11-06 13:00:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-21 09:43:49

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Konopka Andrzej Data wytworzenia informacji: 2014-10-21 09:43:49
Osoba, która odpowiada za treść: Konopka Andrzej Data udostępnienia informacji: 2014-10-21 09:47:48
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1560
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-10-21 09:47:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-17 09:10:44

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie: Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Ostródzie z lokalizacją w Lubajnach 2

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Konopka Andrzej Data wytworzenia informacji: 2014-09-17 09:10:44
Osoba, która odpowiada za treść: Konopka Andrzej Data udostępnienia informacji: 2014-09-17 09:15:58
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1626
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-10-13 08:04:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-04-30 15:27:53

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2014 roku.

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Mrozowski Piotr Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 15:27:53
Osoba, która odpowiada za treść: Mrozowski Piotr Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 15:30:32
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1721
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-05-06 08:12:59
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:59:10

Ogłoszenie - I otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2014.

 

OGŁOSZENIE  
         Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLVI/235/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY
ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2014: 
 1.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w zakresie:
         1a) piłki nożnej dzieci
         1b1) piłki siatkowej chłopców
         1b2) piłki siatkowej dziewcząt i siatkówki plażowej
         1c) piłki ręcznej
         1d) żeglarstwa
         1e) lekkoatletyki
         1f) orientacji sportowej
         1g) szachów
         1h1) sportów walki - judo
         1h2) sportów walki – karate
         1h3) sportów walki – taekwondo
         1i) sportów motorowych
         1j) piłki nożnej – grupy młodzieżowe
Łączna kwota dotacji: 215.000 zł /słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych /
 2. Prowadzenie informacji turystycznej
Kwota dotacji: 40.000 zł  /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/
 3. Promowanie turystyki
3.1. Promowanie turystyki
3.2. Promowanie turystyki
Łączna kwota dotacji: 8.000 zł /słownie: osiem tysięcy złotych/
 4. Profilaktyka dla kobiet po mastektomii
Kwota dotacji: 2.500 zł /słownie dwa tysiące pięćset złotych/
 5. Profilaktyka osób chorych na cukrzycę
Kwota dotacji: 2.500 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/
 6. Organizacja profilaktycznych badań lekarskich w dni wolne od pracy
Kwota dotacji: 3.000 zł /słownie: trzy tysiące złotych/
7. Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia
7.1. Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia
7.2. Ratownictwo oraz ochrona życia i zdrowia
Łączna kwota dotacji: 7.000 zł /słownie: siedem tysięcy złotych/
 8. Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży
8.1. Imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży
8.2. Imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Ostródy
Łączna kwota dotacji: 34.000 zł /słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych/
 9. Upowszechnianie wiedzy
Upowszechnianie wiedzy
Kwota dotacji: 6.000 zł /słownie: sześć tysięcy złotych/
 10. Edukacja ekologiczna
Kwota dotacji: 4.000 zł /słownie: cztery tysiące złotych/
 11. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkoły
Kwota dotacji: 25.000 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/
       Oferty na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 12.03.2014 r. (do godz. 15.30) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2014 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, o godz. 9.00.
       Opis zadania publicznego, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na stronach internetowych:
 1) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/179/Konkursy_ofert_na_realizacje_zadan/
(zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert 2014)
 2) Gminy Miejskiej Ostróda
http://ostroda2012.pl/
(zakładka => aktualności)
       Wzory druków konkursowych oraz specyfikacje poszczególnych zadań publicznych, dostępne są ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie u pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 115, w godz. 7.30-15.30). 
Ostróda, dnia 14 lutego 2014 r.
Pliki do pobrania:
 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego  
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego. 
 • Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego
 •  Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
  Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2014-02-17 12:59:10
  Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2014-02-17 13:04:33
  Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1537
  Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-02-17 14:02:04
  Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
   Drukuj informację

  Data wprowadzenia: 2014-02-17 12:33:54

  Ogłoszenie - I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2014

   

  OGŁOSZENIE
           Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda,
  w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XLVI/235/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
   
  BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDY
  ogłasza I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu
  przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2014
    
  1. Rodzajzadania: 
  Zadanie nr I/uos
  - Udział klubu sportowego wrozgrywkachpki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy
  kwota dotacji: 64.000 zł /słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych/
   Zadanie nr II/uos
  - Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego oraz turniejach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej 
  kwota dotacji: 40.000 zł /słownie: czterdzieści  tysięcy złotych/
   Zadanie nr III/uos
  - Szkolenie w zakresie sportów wodnych (kajakarskie i wioślarskie) młodzieży poprzez zajęcia treningowe, organizację i udział w regatach rangi ogólnopolskiej, zgrupowaniach i obozach treningowych 
  kwota dotacji: 31.000 zł /słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych/
   Oferty-wnioski na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 12.03.2014 r. (do godz. 15.30) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie (decyduje data wpływu oferty-wniosku do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
  Otwarcie ofert-wniosków nastąpi w dniu 13.03.2014 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 /o godz. 9.00/.
  Opis zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, miejsce i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na:
  1) tablicy ogłoszeń - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24
  oraz na stronach internetowych:
  2) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
  http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/125/Konkursy_ofert/
  (zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert)
   3) Gminy Miejskiej Ostróda
  http://www.ostroda2012.pl/
  (zakładka => aktualności)
   Wzór oferty-wniosku na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda oraz specyfikacje konkursowe poszczególnych zadań, dostępne są ponadto w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostródzie u pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych (pokój nr 115, w godz. 7.30-15.30). 
   Ostróda, dnia 14 lutego 2014 r.               
  Do pobrania:
  1.     Wzór oferty
  2.     Wzór sprawozdania
   Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
  Osoba, która wytworzyla informację: Gorzelewski Piotr Data wytworzenia informacji: 2014-02-17 12:33:54
  Osoba, która odpowiada za treść: Gorzelewski Piotr Data udostępnienia informacji: 2014-02-17 13:04:33
  Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1465
  Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-02-17 13:04:33
  Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


  Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
  Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
  Zamknij