czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-04-13 15:26:58

Uchwała RIO.VIII-0120-216/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ostróda za 2011 rok

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2012-04-13 15:26:58
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2012-04-13 15:28:05
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1657
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-04-13 15:28:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-30 08:37:28

Zarządzenie Nr 216/2012 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za 2011 rok.

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2012-03-30 08:37:28
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2012-03-30 08:37:32
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2037
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-03-30 08:37:32
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-02-22 11:28:52

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2012-02-22 11:28:52
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2012-02-22 12:23:14
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2521
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2012-02-22 12:24:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-10-21 09:15:45

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III półrocze 2011 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III półrocze 2011 rok
 1. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 2. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 3. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 4.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 5.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 6.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 7.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 8.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 9.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za III kwartał roku 2011
 10. Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca III kwartału roku 2011
 11. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
 12.  Rb-28S- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 13.  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktów finansowych
 14.  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 roku
 15.  Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2011-10-21 09:15:45
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2011-10-21 09:34:07
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2157
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2011-10-21 09:46:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-09-14 08:42:27

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 rok
 1. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 2. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 3. Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
 4.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 5.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 6.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 7.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 8.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 9.  Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za II kwartał roku 2011
 10. Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2011
 11. Rb-27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst
 12.  Rb-28S- Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
 13. Rb -34 S - półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o fiannsach publicznych za okres od  od początku roku do końca II kwartału roku 2011
 14.  Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktów finansowych
 15.  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku
 16.  Rb-Z- Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 
Zarządzenie Nr 127/2011 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2011 roku.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2011-09-14 08:42:27
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2011-09-14 08:42:32
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2053
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-07-24 11:58:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-04-26 13:25:11

Sprawozdania z wykonania budżetu - I kwartał 2011 roku

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Gergola Halina Data wytworzenia informacji: 2011-04-26 13:25:11
Osoba, która odpowiada za treść: Gergola Halina Data udostępnienia informacji: 2011-04-26 14:05:02
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2252
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2011-04-26 14:05:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij