czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:40:05

Zarządzenia 2009 rok

 

 1. Zarządzenie Nr 451/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 2. Zarządzenie Nr 450/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 r.
 3. Zarządzenie Nr 449/2009 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży w 2010 r., będących w zasobach Gminy Miejskiej Ostróda.
 4. Zarządzenie Nr 448/2009 w sprawie: ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda
 5. Zarządzenie Nr 447/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 6. Zarządzenie Nr 446/2009 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych jednostek na rok 2010.
 7. Zarządzenie Nr 445/2009 w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego
 8. Zarządzenie Nr 444/2009 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II.
 9. Zarządzenie Nr 443/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 10. Zarządzenie Nr 442/2009 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek.
 11. Zarządzenie Nr 441/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 rok
 12. Zarządzenie Nr 440 /2009 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2010 r.
 13. Zarządzenie Nr 439/2009 w sprawie powołania zespołu do oceny ofert złożonych do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Przebudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie”.
 14. Zarządzenie Nr 438/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 15. ZARZĄDZENIE NR 437/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 rok
 16. Zarządzenie 436/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 17.  Zarządzenie Nr 435/2009 w sprawie projektu budżetu miasta na 2010 rok
 18. Zarządzenie Nr 434/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 19. Zarządzenie Nr 433/2009 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 20. Zarządzenie Nr 432/2009 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji
 21. Zarządzenie Nr 431/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
 22. ZARZĄDZENIE Nr 430/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
 23. Zarządzenie Nr 429/2009 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 277/2008 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania Rady Sportu w gminie miejskiej Ostróda
 24. Zarządzenie Nr 428/2009 w sprawie zmian budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 25. Zarządzenie Nr 427/2009 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do podpisania wniosku wraz z dokumentacją o dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 oraz do podpisywania umowy i do realizacji powyższego Projektu.
 26. ZARZĄDZENIE Nr 426/2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ostródzie przy ulicy Racławickiej
 27. Zarządzenie Nr 425/2009 w sprawie: powołania Komisji celem przeprowadzenia kontroli lokalu użytkowego położonego w Ostródzie przy ul. Gizewiusza 4,
 28. Zarządzenie Nr 424/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 29. Zarządzenie Nr Nr 423/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych ul. Kościuszki
 30. Zarządzenie Nr 421/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 r.
 31. Zarządzenie Nr 420a/2009 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 5 października 2009r. do 4 listopada 2009r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
 32. Zarządzenie Nr 420/2009 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 5 października 2009r. do 4 listopada 2009r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
 33. Zarządzenie Nr 419/2009 w sprawie zmian budżecie miasta Ostródy na 2009 rok
 34. Zarządzenie Nr 418/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 rok
 35. Zarządzenie Nr 416/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 36. Zarządzenie Nr 415/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 37. Zarządzenie Nr 414/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 38. Zarządzenie Nr 412/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 39. Zarządzenie Nr 411/2009 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Straży Miejskiej w Ostródzie – RENAULT FL TRAFIC Nr rej. NOS 11 EE
 40. Zarządzenie Nr 410/2009 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Ludwika Solskiego oraz ul. Hanki Ordonówny.
 41. Zarządzenie Nr 409/2009 w sprawie wprowadzenia programu oszczędności w wydatkach
 42. Zarządzenie Nr 408 /2009 Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie
 43. Zarządzenie Nr 407/2009 w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2009 roku. 
 44. Zarządzenie Nr 406/2009 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
 45. Zarządzenie Nr 405/2009 w sprawie: sprzedaży działki nr 210/16, położonej w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej.
 46. Zarządenie nr 404/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 rok
 47. Zarządzenie Nr 403/2009 w sprawie powołania Komisji ds. zakwalifikowania składnika do majątku zbędnego i wyceny z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia samochodu służbowego Urzędu Miejskiego OPEL VECTRA Nr rej. NOS F 744 rok prod. 2000
 48. Zarządzenie Nr 402/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 49. Zarządzenie Nr 400/2009 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 50. Zarządzenie Nr 399/2009 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Racławickiej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 66/11.
 51. Zarządzenie Nr 398/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 rok
 52. Zarządzenie Nr 397/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 53. Zarządzenie Nr 396/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 54. Zarządzenie Nr 395/2009 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Osiedlowej.
 55. Zarządzenie Nr 394/2009 w sprawie: Powołania Komisji do przejęcia nieruchomości.
 56. Zarządzenie Nr 393/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 57. Zarządzenie Nr 392/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 58. Zarządzenie Nr 391/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 59. Zarządzenie Nr 390/2009 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie.
 60. Zarządzenie nr 389/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych.
 61. Zarządzenie Nr 388/2009 w sprawie: Powołania Członka Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Ludwika Solskiego.
 62. Zarządzenie Nr 387/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Ostródy.
 63. Zarządzenie Nr 386/2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 64. Zarządzenie Nr 385/2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 r.
 65. Zarządzenie Nr 384/2009 zmieniające Zarządzenie Nr 446/2006 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
 66. ZARZĄDZENIE Nr 383/2009 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 67. Zarządzenie Nr 382/2009 w sprawie: powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy
 68. Zarządzenie Nr 381/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 69. Zarządzenie Nr 380/2009 w sprawie: Powołania Członka Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Gen. Kutrzeby oraz ul. Marii Zientary-Malewskiej.
 70. Zarządzenie Nr 379/2009 w sprawie: sprzedaży działki nr 183/6, położonej w Ostródzie przy ul. Krótkiej.
 71. Zarządzenie Nr 378/2009 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 72. Zarządzenie Nr 377/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 73. Zarządzenie Nr 376/2009 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników
 74. Zarządzenie Nr 375/2009 w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Ostródzie.
 75. Zarządzenie Nr 374/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej 
 76. Zarządzenie Nr 373/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 77. Zarządzenie Nr 372/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 78. Zarządzenie Nr 371/2009 w sprawie: zakupu sortów mundurowych dla Straży Miejskiej w Ostródzie
 79. Zarządzenie Nr 370/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 80. Zarządzenie Nr 369/2009 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
 81. ZARZĄDZENIE NR 368/2009 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 82. Zarządzenie Nr 367/2009 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 m. Ostróda przy ul. Osiedlowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 42/29.
 83. Zarządzenie Nr 366/2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2009 rok
 84. Zarządzenie Nr 365/2009 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2009 rok.
 85. Zarządzenie Nr 364/2009 w sprawie: Powołania Członka Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej.
 86. Zarządzenie Nr 363/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
 87. Zarządzenie Nr 362/2009 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 88. Zarządzenie Nr 361/2009 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za rok 2008
 89. Zarządzenie Nr 360/2009 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 90. Zarządzenie Nr 359a/2009 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych.
 91. Zarządzenie Nr 359/2009 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Ostródzie - załącznik
 92. Zarządzenie Nr 358/2009 w sprawie: powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza przez Sekretarza Miasta
 93. Zarządzenie Nr 357/2009 w sprawie: powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza przez Zastępcę Burmistrza
 94. Zarządzenie Nr 356/2009 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 95. Zarządzenie Nr 355/2009 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 96. Zarządzenie Nr 354/2009 w sprawie kontroli oraz oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez podległe jednostki organizacyjne oraz prawidłowości wykorzystania przez inne podmioty dotacji otrzymanych z budżetu gminy miejskiej Ostródy.
 97. Zarządzenie Nr 353/2009 w sprawie: sprzedaży działki nr 216/4 oraz nr 215, położonych w Ostródzie przy ul. Łucji Anatolak.
 98. Zarządzenie Nr 352/2009 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 99. Zarządzenie NR 351/2009 w sprawie : powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej
 100. Zarządzenie Nr 350/2009 w sprawie : wprowadzenia regulaminów postępowania o udzielanie zamówień publicznych
 101. Zarządzenie Nr 349/2009 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 102. Zarządzenie Nr 348/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 103. Zarządzenie Nr 347/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 104. Zarządzenie Nr 346/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 105. Zarządzenie Nr 345/2009 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz innej osoby na wniosek Dyrektora do prowadzenia czynności wobec dłużników alimentacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 106. Zarządzenie Nr 344/2009 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 107. ZARZĄDZENIE NR 343/2009 w sprawie: realizacji zamierzeń obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w m. Ostróda w 2009 r.
 108. Zarządzenie Nr 341/2009 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 109. Zarządzenie Nr 340/2009 w sprawie: ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. i 18 grudnia 2009 r. dniem wolnym od pracy
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-01-26 09:40:05
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-01-26 12:05:31
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2374
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-06-11 10:10:03
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij