czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-24 12:56:40

Zarządzenia 2008 rok

 

 1. Zarządzenie Nr 339A/2008 w sprawie zmian budżetu miasta Ostródy na 2008 rok.
 2. Zarządzenie Nr 339/2008 w sprawie: przeprowadzenie inwentaryzacji 
 3. Zarządzenie Nr 338/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych m. Ostródy na 2008 rok.
 4. Zarządzenie Nr 337/2008 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
 5. Zarządzenie Nr 336/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 6. Zarządzenie Nr 335/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 7. Zarządzenie Nr 334/2008 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli podległych jednostek na rok 2009
 8. Zarządzenie Nr 333/2008 w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego 
 9. Zarządzenie Nr 332/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 216/4, położonej w Ostródzie przy ul. Łucji Anatolak.
 10. Zarządzenie Nr 331/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych m. Ostródy na 2008 rok.
 11. Zarządzenie Nr 330/2008 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek.
 12. Zarządzenie Nr 329/2008 w sprawie : sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej.
 13. Zarządzenie Nr 328/2008 w sprawie: powołania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego
 14. Zarządzenie Nr 327a/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.
 15. Zarządzenie Nr 327/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 16. Zarządzenie Nr 326/2008 zmieniające Zarządzenie Nr 446/2006 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
 17. Zarządzenie Nr 325/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych m. Ostródy na 2008 rok.
 18. Zarządzenie Nr 324/2008 w sprawie projektu budżetu miasta na 2009 rok
 19. Zarządzenie Nr 323/2008 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży w 2009 r będących w zasobach Gminy Miejskiej Ostróda
 20. Zarządzenie Nr 322/2008 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2009 r. 
 21. Zarządzenie Nr 321/2008 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Ludwika Solskiego oraz ul. Hanki Ordonówny.
 22. Zarządzenie Nr 320/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 23. Zarządzenie Nr 319/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 24. Zarządzenie Nr 318/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych m. Ostródy na 2008 rok. 
 25. Zarządzenie Nr 317/2008 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
 26. Zarządzenie Nr 316/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 345, położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego.
 27. Zarządzenie Nr 315/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 28. Zarządzenie Nr 314/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 29. Zarządzenie Nr 313/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości - ul. Stefana Czarnieckiego
 30. Zarządzenie Nr 312/2008 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Polnej. 
 31. Zarządzenie Nr 311/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu w trybie art. 231 k.c. ul. Stefana Czarnieckiego.
 32. Zarządzenie Nr 310/2008 w sprawie ustalenia procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
 33. Zarządzenie Nr 309/2008 w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Ostródy do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i zarządu mieniem Gminy Miejskiej Ostróda.
 34. Zarządzenie Nr 308/2008 w sprawie: zmiany członka sądu konkursowego powołanego celem przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. 3 Maja w Ostródzie, w ramach zadania : Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie.
 35. Zarządzenie Nr 307/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2008 rok.
 36. Zarządzenie Nr 306/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok.
 37. Zarządzenie Nr 305/2008 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 6 października 2008r. do 4 listopada 2008r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
 38. Zarządzenie Nr 304/2008 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 277/2008 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu działania Rady Sportu w gminie miejskiej Ostróda
 39. Zarządzenie Nr 303/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu w trybie art. 231 k.c. i wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 
 40. Zarządzenie Nr 302/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 41. Zarządzenie Nr 301/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 24/14.
 42. Zarządzenie Nr 300/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 24/13. 
 43. Zarządzenie Nr 299/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 24/12. 
 44. Zarządzenie Nr 298/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 24/11.
 45. Zarządzenie Nr 297/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 24/9. 
 46. Zarządzenie Nr 296/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 24/8.
 47. Zarządzenie Nr 295/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 95/4.
 48. Zarządzenie Nr 294/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 95/5. 
 49. Zarządzenie Nr 293/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 93/3. 
 50. Zarządzenie Nr 292/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 93/4. 
 51. Zarządzenie Nr 291/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 90/6.
 52. Zarządzenie Nr 290/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 90/7. 
 53. Zarządzenie Nr 289/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 90/8. 
 54. Zarządzenie Nr 288/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 90/9.
 55. Zarządzenie Nr 287/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 56. Zarządzenie Nr 286/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 57. Zarządzenie Nr 285/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 58. Zarządzenie Nr 284/2008 sprawie powołania Komisji ds. zakwalifikowania składnika do majątku zbędnego i wyceny z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia samochodu służbowego Urzędu Miejskiego DAEWOO NEXIA Nr rej. OLX 1575 rok prod. 1998
 59. Zarządzenie Nr 283/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul. Lubawska. 
 60. Zarządzenie Nr 282/ 2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 61. Zarządzenie Nr 281 /2008 w sprawie ustalenia normy zużycia paliw płynnych i olejów w eksploatacji pojazdu ratowniczo – gaśniczego STAR 244 i sprzętu silnikowego Ochotniczej Straży Pożarnej przy Urzędzie Miejskim w Ostródzie   - Załącznik do zarządzenia nr 281/2008
 62. Zarządzenie Nr 280/2008 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ostródzie przy Celestyna Mrongowiusza 22. 
 63. Zarządzenie Nr 279/2008 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia Wyborów do Rady Osiedla Drwęckiego. 
 64. Zarządzenie Nr 278/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2008 rok. 
 65. Zarządzenie Nr 277/2008 w sprawie: ustalenia Regulaminu działania Rady Sportu w gminie miejskiej Ostróda 
 66. Zarządzenie Nr 276/2008 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14. 
 67. Zarządzenie Nr 275/2008 w sprawie: powołania sądu konkursowego oraz przyjęcia regulaminu pracy sądu konkursowego celem przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy stadionu piłkarskiego przy ul. 3 Maja w Ostródzie, w ramach zadania : Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja w Ostródzie.
 68. Zarządzenie Nr 274/2008 dotyczące powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze: Podinspektora ds. Inwestycji Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie ( na 1/2 etatu) 
 69. Zarządzenie Nr 273/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 70. Zarządzenie Nr 272/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 71. Zarządzenie  Nr 271/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14. 
 72. Zarządzenie Nr 270/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 73. Zarządzenie Nr 269/2008 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2008 roku 
 74. Zarządzenie Nr 268/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, położonej w Ostródzie przy ul. M. Kopernika 25 
 75. Zarządzenie Nr 267/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 76. Zarządzenie Nr 266/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 77. Zarządzenie Nr 265/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych m. Ostródy na 2008 rok. 
 78. Zarządzenie Nr 264/2008 w sprawie : pierwokupu nieruchomości 
 79. Zarządzenie Nr 263/2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 
 80. Zarządzenie Nr 262/2008 w sprawie : pierwokupu nieruchomości
 81. Zarządzenie Nr 261/2008 w sprawie : pierwokupu nieruchomości
 82. Zarządzenie Nr 259/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej.
 83. Zarządzenie Nr 258/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 84. Zarządzenie Nr 257/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 85. Zarządzenie Nr 256/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 
 86. Zarządzenie Nr 255/2008 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej.
 87. Zarządzenie Nr 254/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu w trybie art. 231 k.c. 
 88. Zarządzenie Nr 253/A/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 89. Zarządzenie Nr 253/2008 w sprawie : przekazania do administrowania i prowadzenia przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie 
 90. Zarządzenie Nr 252/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2008 rok.
 91. Zarządzenie Nr 251/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 92. Zarządzenie Nr 250/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 93. Zarządzenie Nr 249/2008 w sprawie : zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Mieszkaniowej 
 94. Zarządzenie Nr 248/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 95. Zarządzenie Nr 247/2008 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2008 rok. 
 96. Zarządzenie Nr 246/2008w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 Ostródy przy ul. Polnej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 90/2. 
 97. Zarządzenie Nr 245/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14. 
 98. Zarządzenie Nr 244/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c 
 99. Zarządzenie Nr 243/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c. 
 100. Zarządzenie Nr 242/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c. 
 101. Zarządzenie Nr 241/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie. 
 102. Zarządzenie Nr 240/2008 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.
 103. Zarządzenie Nr 239/2008 w sprawie : ustalenia komisji do określenia szacunkowej wartości gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Ostróda. 
 104. Zarządzenie  Nr 238/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. Ewidencjonowania Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 105. Zarządzenie Nr 237/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 106. Zarządzenie Nr 236/2008 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Hurtowej.
 107. Zarządzenie Nr 235/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Ostródy. 
 108. Zarządzenie Nr 234/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. 
 109. Zarządzenie Nr 233/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 110. Zarządzenie Nr 232/2008 w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji 
 111. Zarządzenie Nr 231/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 112. Zarządzenie Nr 230/2008 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 113. Zarządzenie Nr 229/2008 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Ostródy na 2008 rok. 
 114. Zarządzenie Nr 228/2008 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 115. Zarządzenie Nr 227/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 116. Zarządzenie Nr 226/2008 w sprawie : zmiany Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim Ostróda. 
 117. Zarządzenie Nr 225/2008 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do składania wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz do podpisywania umów ramowych i do realizacji tego Programu
 118. Zarządzenie Nr 224/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
 119. Zarządzenie Nr 223/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego
 120. Zarządzenie Nr 222/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
 121. Zarządzenie Nr 221/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 122. Zarządzenie Nr 220/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności działki zabudowanej pawilonem w trybie art. 231 kodeksu cywilnego.
 123. Zarządzenie Nr 219/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 124. Zarządzenie Nr 218/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 125. Zarządzenie Nr 217/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c.
 126. Zarządzenie Nr 216/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 629/1, położonej w Ostródzie przy ul. Świerkowej.
 127. Zarządzenie Nr 215/2008 w sprawie : sprzedaży garażu w trybie bezprzetargowym dla najemcy.
 128. Zarządzenie Nr 214/2008 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 146/2004 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 5 stycznia 2004r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
 129. Zarządzenie Nr 213/2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych. 
 130. Zarządzenie Nr 212/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 131. Zarządzenie Nr 211/2008 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Łódzkiej. 
 132. Zarządzenie Nr 210/2008 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 133. Zarządzenie Nr 209/2008 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za rok 2007.
 134. Zarządzenie Nr 208/2008 w sprawie: sprzedaży działek nr 387 i nr 381/1, położonych w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej.
 135. Zarządzenie Nr 207/2008 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 136. Zarządzenie Nr 206/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 137. Zarządzenie Nr 205/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 95/56, położonej w Ostródzie przy ul. Przemysłowej. 
 138. Zarządzenie Nr 204/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 139. Zarządzenie Nr 203A/2008 w sprawie: powołania sądu konkursowego oraz przyjęcia regulaminu pracy sądu konkursowego celem przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji fontanny w parku miejskim nad jez. Drwęckim w Ostródzie w ramach projektu :”Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jez. Drwęckiego - Etap I”. 
 140. Zarządzenie Nr 203/2008 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 156/2007 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 16.11.2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2008r.
 141. Zarządzenie Nr 202/2008 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie. 
 142. Zarządzenie Nr 201/2008 w sprawie : wprowadzenia zmian do Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 143. Zarządzenie Nr 200/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 10 Ostródy przy ul. Hurtowej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 185/3 i 184.
 144. Zarządzenie Nr 199/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 20/6, położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza. 
 145. Zarządzenie Nr 198/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 20/7, położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza.
 146. Zarządzenie Nr 197/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 21/4, położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza. 
 147. Zarządzenie Nr 196/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 418/29, położonej w Ostródzie przy ul. Prostej.
 148. Zarządzenie Nr 195/2008 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu w trybie art. 231 k.c. 
 149. Zarządzenie Nr 194/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
 150. Zarządzenie Nr 193/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 151. Zarządzenie Nr 192/2008 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 152. Zarządzenie Nr 191a /2008 w sprawie zmian Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie 
 153. Zarządzenie Nr 191/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
 154. Zarządzenie Nr 190/2008 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
 155. Zarządzenie Nr 189/2008 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 156. Zarządzenie 188/2008 w sprawie: realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w m. Ostróda w 2008 r.
 157. Zarządzenie Nr 187/2008 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 158. Zarządzenie Nr 186/2008 w sprawie: ustalenia dnia 2 maja 2008r. oraz dnia 10 listopada 2008r. dniem wolnym od pracy
 159. Zarządzenie Nr 185/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego. 
 160. Zarządzenie Nr 184/2008 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 161. Zarządzenie Nr 183/2008 w sprawie: sprzedaży działki nr 354/29, położonej w Ostródzie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
 162. Zarządzenie Nr 182/2008 w sprawie: nabycia niezabudowanej działki, położonej w obrębie Mała Ruś Gmina Ostróda 
 163. Zarządzenie Nr 181/2008 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Łódzkiej, oznaczonej nr ewidencyjnymi działek 96/9 i 59/2. 
 164. Zarządzenie Nr 180/2008 w sprawie powołania Komisji Konkursowej. 
 165. Zarzadzenie Nr 179/2008 w sprawie: udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 166. Zarządzenie Nr 178/2008 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych jednostek na rok 2008.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 12:56:40
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-24 13:06:00
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2114
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-06-24 09:25:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij