czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-24 10:26:22

Zarządzenia 2007 rok

 

 1. Zarządzenie Nr 177/2007 w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostroda. 
 2. Zarządzenie Nr 176/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.
 3. Zarządzenie Nr 175/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok.
 4. Zarzadzenie Nr 174/2007 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Ostródzie – VW PASSAT nr rej. NOS 77K9
 5. Zarządzenie Nr 173/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 6. Zarządzenie Nr 172/2007 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 162/2007 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 30 listopada 2007 r.
 7. Zarządzenie Nr 171/2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
 8. Zarządzenie Nr 170 /2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Gen. Kutrzeby oraz Marii Zientary-Malewskiej.
 9. Zarządzenie Nr 169/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 49/2, położonej w Ostródzie przy ul. Szosa Elbląska. 
 10. Zarządzenie Nr 168/2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego oraz Placu Tysiąclecia P.P.
 11. Zarządzenie Nr 167/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 12. Zarządzenie Nr 166/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 13. Zarządzenie Nr 165/2007 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej 
 14. Zarządzenie Nr 164/2007 w sprawie zmian w planie w wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 r. 
 15. Zarządzenie  Nr 163/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok. 
 16. Zarządzenie Nr 162/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 17. Zarządzenie Nr 161/2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie terenu położonego w Ostródzie przy 3 Maja 19 A, na którym zlokalizowane jest 7 kortów i budynek socjalny.
 18. Zarządzenie Nr 160/2007 w sprawie: wydzierżawienie terenu położonego w Ostródzie przy 3 Maja 19 A, na którym zlokalizowane jest 7 kortów i budynek socjalny. 
 19. Zarządzenie Nr 159/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 20. Zarządzenie Nr 158/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 21. Zarządzenie Nr 157/2007 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek. 
 22. Zarządzenie Nr 156/2007 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2008 r. 
 23. Zarządzenie Nr 155/2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Jeziornej.
 24. Zarządzenie Nr 154/2007 w sprawie projektu budżetu miasta na 2008 rok. 
 25. Zarządzenie Nr 153/2007 w sprawie: przeprowadzenie inwentaryzacji 
 26. Zarządzenie Nr 152/2007 w sprawie powołania Komisji Ofertowej
 27. Zarządzenie Nr 151/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok
 28. Zarządzenie Nr 150/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007r.
 29. Zarządzenie Nr 149/2007 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży w 2008 r. będących w zasobach Gminy Miejskiej Ostróda. 
 30. Zarządzenie Nr 148/2007 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda. 
 31. Zarządzenie Nr 147/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 89/38, położonej w Ostródzie przy ul. 11 Listopada. 
 32. Zarządzenie Nr 146/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 202/2, położonej w Ostródzie przy ul. Fryderyka Chopina. 
 33. Zarządzenie Nr 145/2007 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Partyzantów i ul. Granicznej. 
 34. Zarządzenie Nr 144 /2007 w sprawie ustalenia procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. 
 35. Zarządzenie Nr 143/2007 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
 36. Zarządzenie Nr 142/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 37. Zarządzenie Nr 141/2007 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r. 
 38. Zarządzenie  Nr 140/2007 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
 39. Zarządzenie Nr 139/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Generała Kutrzeby, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 150/2. 
 40. Zarządzenie Nr 138/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Generała Kutrzeby, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 150/1. 
 41. Zarządzenie Nr 137/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 150/4 
 42. Zarządzenie Nr 136/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Marii Zientary-Malewskiej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 150/5. 
 43. Zarządzenie Nr 135/2007 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 6 października 2007r. do 5 listopada 2007r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego. 
 44. Zarządzenie Nr 134/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.
 45. Zarządzenie Nr 133/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 46. Zarządzenie Nr 132/2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 146/2004 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 5 stycznia 2004r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 
 47. Zarządzenie Nr 131/2007 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
 48. Zarządzenie Nr 130/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok. 
 49. Zarządzenie Nr 129/2007 zmieniające Zarządzenie Nr 274/2004 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji polityki oświatowej 
 50. Zarządzenie Nr 128/2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego i ul. Pana Tadeusza. 
 51. Zarządzenie Nr 127/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 225/16, położonej w Kajkowie gm. Ostróda przy ul. Jeziornej. 
 52. Zarządzenie Nr 126/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kajkowie gm. Ostróda przy ul. Jeziornej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 225/15. 
 53. Zarządzenie Nr 125/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 54. Zarządzenie Nr 124/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/73, położonej w Ostródzie przy ul. Zamkniętej. 
 55. Zarządzenie Nr 123/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 8. 
 56. Zarządzenie Nr 122/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 14. 
 57. Zarządzenie Nr 121/2007 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. zakresu oraz wielkości kwot przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda.
 58. Zarządzenie Nr 120/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok. 
 59. Zarządzenie Nr 119/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 60. Zarządzenie Nr 118/2007 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji
 61. Zarządzenie Nr 117/2007 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
 62. Zarządzenie Nr 116/2007 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. - uchylone
 63. Zarządzenie Nr 115/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych 
 64. Zarządzenie Nr 114/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.
 65. Zarządzenie Nr 113/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 3 
 66. Zarządzenie Nr 112/2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 
 67. Zarządzenie Nr 111/2007 w w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ostródzie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 4 
 68. Zarządzenie Nr 110/2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 69. Zarządzenie Nr 109/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 70. Zarządzenie Nr 108/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 50/33, położonej w Ostródzie przy ul. Marii Konopnickiej. 
 71. Zarządzenie Nr 107/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/102, położonej w Ostródzie przy ul. Parkowej. 
 72. Zarządzenie Nr 106/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/103, położonej w Ostródzie przy ul. Parkowej. 
 73. Zarządzenie Nr 105/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 621/3, położonej w Ostródzie przy ul. Granicznej. 
 74. Zarządzenie Nr 104/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 621/2, położonej w Ostródzie przy ul. Granicznej. 
 75. Zarządzenie Nr 103/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 621/4, położonej w Ostródzie przy ul. Granicznej. 
 76. Zarządzenie Nr 102/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14. 
 77. Zarządzenie Nr 101/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 8.
 78. Zarządzenie Nr 100/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Granicznej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 478/14. 
 79. Zarządzenie Nr 99/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Granicznej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 478/13.
 80. Zarządzenie Nr 98/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Partyzantów, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 478/12. 
 81. Zarządzenie Nr 97/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 281/31. 
 82. Zarządzenie Nr 96/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Pana Tadeusza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 51/17.
 83. Zarządzenie Nr 95/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Pana Tadeusza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 51/16. 
 84. Zarządzenie Nr 94/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 11 Ostródy przy ul. Pana Tadeusza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 51/15. 
 85. Zarządzenie Nr 93/2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2007 r. 
 86. Zarządzenie Nr 92/2007 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Ostródy przy ul. 3-go Maja. 
 87. Zarządzenie Nr 91/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego. 
 88. Zarządzenie Nr 90/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 89. Zarządzenie Nr 89/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 49/8, położonej w Ostródzie przy ul. Zakole.
 90. Zarządzenie Nr 88/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 49/7, położonej w Ostródzie przy ul. Zakole.
 91. Zarządzenie Nr 87/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 49/6, położonej w Ostródzie przy ul. Zakole. 
 92. Zarządzenie Nr 86/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 49/5, położonej w Ostródzie przy ul. Zakole. 
 93. Zarządzenie Nr 85/2007 w sprawie: sprzedaży działek nr 654/34, nr 605/3 oraz nr 49/4, położonych w Ostródzie przy ul. Zakole.
 94. Zarządzenie Nr 84/2007 w sprawie: sprzedaży działek nr 654/33 oraz nr 605/1, położonych w Ostródzie przy ul. Zakole.
 95. Zarządzenie Nr 83/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 654/32, położonej w Ostródzie przy ul. Zakole. 
 96. Zarządzenie Nr 82 /2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 97. Zarządzenie Nr 81/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 98. Zarządzenie Nr 80/2007 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji skuterów służbowych Yamacha Aerox YQ 50 Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie 
 99. Zarządzenie Nr 79/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 133/7, położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Prusa.
 100. Zarządzenie Nr 78/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok. 
 101. Zarządzenie Nr 77/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 102. Zarządzenie Nr 76/2007 w sprawie: powołania Zespołu Doradczo-Inicjatywnego 
 103. Zarządzenie Nr 75/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 104. Zarządzenie Nr 74/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 105. Zarządzenie Nr 73/2007 w sprawie : pierwokupu nieruchomości 
 106. Zarządzenie Nr 72/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 107. Zarządzenie Nr 71/2007 w sprawie : powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej
 108. Zarządzenie Nr 70/2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
 109. Zarządzenie Nr 69/2007r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego- ul. Przemysłowa. 
 110. Zarządzenie Nr 68/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego - ul. Przemysłowa.
 111. Zarządzenie Nr 67/2007 w sprawie: zakupu nie zabudowanej działki, położonej w Ostródzie,
 112. Zarządzenie Nr 66/2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie 
 113. Zarządzenie Nr 65/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej 
 114. Zarządzenie Nr 64/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej. 
 115. Zarządzenie Nr 63/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul. Łódzka. 
 116. Zarządzenie Nr 62/2007 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 612/7, położonej w Ostródzie przy ul. Świerkowej.
 117. Zarządzenie Nr 61/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.
 118. Zarządzenie Nr 60/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 306/2, położonej w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej.
 119. Zarządzenie Nr 59/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 120. Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego ul. Franciszkańska.
 121. Zarządzenie Nr 57/2007 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego ul. Grunwaldzka.
 122. Zarządzenie Nr 56/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie przy ul. Chrobrego 3 
 123. Zarządzenie Nr 55/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Ostródzie przy ul. Kościuszki 22
 124. Zarządzenie Nr 54/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie przy ul. Piłsudskiego 4 
 125. Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 8.
 126. Zarządzenie Nr 52/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostródzie przy ul. Kościuszki 14
 127. Zarządzenie Nr 51 /2007 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza. 
 128. Zarządzenie Nr 49/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 129. Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 130. Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul. Grunwaldzka.
 131. Zarządzenie Nr 46/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 132. Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2007 rok.
 133. Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie: zakupu nie zabudowanej działki, położonej w Ostródzie, stanowiącej część ul. Marii Zientary-Malewskiej.
 134. Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 135. Zarządzenie Nr 42 / 2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 136. Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie: powołania Konsultacyjnej Rady Sportu  
 137. Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 138. Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 139. Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 43/90, położonej w Ostródzie przy ul. Jana Kilińskiego.
 140. Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 141. Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2007 rok. 
 142. Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali użytkowych
 143. Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości 
 144. Zarządzenie Nr 33/2007 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia Wyborów do Rady Osiedla 
 145. Zarządzenie Nr 32/2007 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Stefana Czarnieckiego. 
 146. Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy 
 147. Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 9 Ostródy przy ul. Piastowskiej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 294/4. 
 148. Zarządzenie Nr 29 /2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 149. Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 432/05 z dnia 22.XII.2005 r. 
 150. Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Stefana Czarnieckiego.
 151. Zarządzenie Nr 26 /2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/8, położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej 
 152. Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie używania telefonów stacjonarnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w celach prywatnych. 
 153. Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie.
 154. Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 155. Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 156. Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie: zmiany udziałów w działce pod budynkiem przy ul. 11-go Listopada nr 13. 
 157. Zarządzenie Nr 20 /2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 158. Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie: udzielenia upoważnienia. 
 159. Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie: sprzedaży działki nr 41/21, położonej w Ostródzie przy ul. Filtrowej
 160. Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej
 161. Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie: pierwokupu nieruchomości 
 162. Zarządzenie Nr 15/ 2007 w sprawie : wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej spoza Rady Miejskiej Ostróda 
 163. Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesienie własności budynku nieruchomości użytkowanej przez PSS „SPOŁEM” w Ostródzie. 
 164. Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie: odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej 
 165. Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie: odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 363/13, położonej w obrębie Lubajny. 
 166. Zarzędzenie Nr 11/2007 sprawie powołania Nadzorującego Sekcją ds. Prewencji i Profilaktyki oraz Nadzorującego Sekcją ds. Ruchu Drogowego w Komendzie Straży Miejskiej w Ostródzie
 167. Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie: chowania zwłok ludzkich na cmentarzu komunalnym położonym przy ulicy Bolesława Chrobrego w Ostródzie. 
 168. Zarządzenie Nr 9/ 2007 w sprawie : powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia zasad jej działania.
 169. Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 stycznia 2007 roku w województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33.
 170. Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 171. Zarządzenie Nr 6/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2006 r.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 10:26:22
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-24 12:50:57
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2018
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2014-06-06 08:39:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij