czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-24 09:33:22

Zarządzenia 2006 rok

 

 1. Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej.
 2. Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 3. Zarządzenie Nr 3/2006 w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty
 4. Zarządzenie Nr 2/2006 w sprawie zmian w planie wydatków.
 5. Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2007 r.
 6. Zarządzenie Nr 561/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Ostródy na 2006 rok.
 7. Zarządzenie Nr 560/2006 w sprawie zmian w planie wydatków.
 8. Zarządzenie Nr 559/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 9. Zarządzenie Nr 558/2006 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek.
 10. Zarządzenie Nr 557/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 11. Zarządzenie Nr 556/2006 w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych Ostródy na 2006 rok.
 12. Zarządzenie Nr 555/2006 w sprawie zmian w planie wydatków.
 13. Zarządzenie Nr 554/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 14. Zarządzenie Nr 553/2006 w sprawie: ustalenia dnia 22 grudnia 2006 r. dniem wolnym od pracy
 15. Zarządzenie Nr 552/2006 w sprawie : pierwokupu nieruchomości
 16. Zarządzenie Nr 551/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Władysława Jagiełły.
 17. Zarządzenie Nr 550/2006 w sprawie projektu budżetu miasta na 2007 rok
 18. Zarządzenie Nr 549/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości - ul. Łódzka
 19. Zarządzenie Nr 548/2006 zmieniające Zarządzenia Nr 446/2006 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
 20. Zarządzenie Nr 547/2006 w sprawie: sprzedaży garażu w drodze bezprzetargowej dla najemcy.
 21. Zarządzenie Nr 546/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 22. Zarządzenie 545/2006 w sprawie zmian w planie wydatków.
 23. Zarządzenie Nr 544 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 126/2, położonej w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej.
 24. Zarządzenie Nr 543/2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego
 25. Zarządzenie Nr 542/06 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 26. Zarządzenie Nr 541/2006 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c.
 27. Zarządzenie Nr 540/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali.
 28. Zarządzenie Nr 539/06 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
 29. Zarządzenie Nr 538/2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.
 30. Zarządzenie Nr 537/2006 - w sprawie: udzielenia upoważnienia
 31. Zarządzenie Nr 536/2006 w sprawie: odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 158/44, położonej w Ostródzie przy ulicy Władysława Jagiełły.
 32. Zarządzenie Nr 535/2006 - w sprawie: sprzedaży działki nr 53/34, położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza.
 33. Zarządzenie Nr 534/2006 - w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 7 października 2006r. do 5 listopada 2006r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
 34. Zarządzenie Nr 533/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości
 35. Zarządzenie Nr 532/2006 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Ostródy przy ul. Adama Mickiewicza.
 36. Zarządzenie Nr 531/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego-ul. Grunwaldzka 6
 37. Zarządzenie Nr 530/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali.
 38. Zarządzenie Nr 528/2006 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 50.
 39. Zarządzenie Nr 527/2006 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ostródzie przy ul. Kopernika 21A.
 40. Zarządzenie Nr 526/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ul. Pionierskiej
 41. Zarządzenie Nr 525/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za I półrocze 2006 r.
 42. Zarządzenie Nr 524/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ul. Racławickiej
 43. Zarządzenie Nr 523/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ul. Narożnej 
 44. Zarządzenie Nr 522 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/10, położonej w Ostródzie przy ul. Jana Sembrzyckiego.
 45. Zarządzenie Nr 521 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/7, położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej.
 46. Zarządzenie Nr 520/2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy przy ulicy Stefana Czarnieckiego.
 47. Zarządzenie Nr 519/2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej.
 48. Zarządzenie Nr 518/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa
 49. Zarządzenie Nr 517/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości
 50. Zarządzenie Nr 516/2006w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 51. Zarządzenie Nr 515/2006 w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu i flagi miasta Ostródy.
 52. Zarządzenie Nr 514/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 3/22 i 3/24
 53. Zarządzenie Nr 513/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 41/23
 54. Zarządzenie Nr 512a w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 55. Zarządzenie Nr 512/2006 w sprawie: odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 1/2, położonej w Ostródzie przy ulicy Adama Mickiewicza
 56. Zarządzenie Nr 511/2006 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Ostródy przy ul. Kazimierza Pułaskiego
 57. Zarządzenie Nr 510/06 w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul. Jana Sambrzyckiego
 58. Zarządzenie Nr 509/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali - ul. Jaracza 9/1
 59. Zarządzenie Nr 508/2006 w sprawie : pierwokupu nieruchomości ul. Kętrzyńskiego
 60. Zarządzenie Nr 507/2006 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie - PEUGEOT PARTNER nr rej. NOS 3S33
 61. Zarządzenie Nr 506 /2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Henryka Sienkiewicza
 62. Zarządzenie nr 505/2006 w sprawie udzielenia upoważnienia.
 63. Zarządzenie Nr 504 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/96, położonej w Ostródzie przy ul. Partyzantów.
 64. Zarządzenie Nr 503/2006 w sprawie: sprzedaży działek nr 73/6, 354/65 i 354/66, położonych w Ostródzie przy ul. Józefa Wybickiego.
 65. Zarządzenie Nr 502/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości
 66. Zarządzenie Nr 501/2006 w sprawie: powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie uczniom stypendiów oraz nagród przez Burmistrza Miasta Ostródy w ramach realizacji Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.
 67. Zarządzenie Nr 500/2006 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Filtrowej – Kazimierza Pułaskiego.
 68. Zarządzenie Nr 499/2006 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
 69. Zarządzenie Nr 498/2006 w sprawie : powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej
 70. Zarządzenie 497/2006 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 71. Zarządzenie Nr 496 /2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Kosynierskiej i Plebiscytowej.
 72. Zarządzenie Nr 495/2006 w sprawie: ustalenia dnia 26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy
 73. Zarządzenie Nr 494/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ostródzie przy ul. Kopernika 21A
 74. Zarządzenie Nr 493/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie przy ul. Plebiscytowej 50
 75. Zarządzenie nr 492a/2006 w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie
 76. Zarządzenie Nr 492 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/97, położonej w Ostródzie przy ul. Partyzantów.
 77. Zarządzenie Nr 491 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/4, położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej.
 78. Zarządzenie Nr 490 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/3, położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej.
 79. Zarządzenie Nr 489 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/99, położonej w Ostródzie przy ul. Partyzantów.
 80. Zarządzenie Nr 488 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/1, położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej.
 81. Zarządzenie Nr 487 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 424/2, położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej. 
 82. Zarządzenie Nr 486 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 609/100, położonej w Ostródzie przy ul. Partyzantów.
 83. Zarządzenie Nr 485 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 354/79, położonej w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki.
 84. Zarządzenie Nr 484 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 354/77, położonej w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki. 
 85. Zarządzenie Nr 483 /2006 w sprawie: sprzedaży działek nr 354/71, 354/74 i 354/75, położonych w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki.
 86. Zarządzenie Nr 482 /2006 w sprawie: sprzedaży działek nr 69/10, 354/70 i 354/72, położonych w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki
 87. Zarządzenie Nr 481 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 294/5, położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej.
 88. Zarządzenie Nr 480/2006 w sprawie: przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne Szkolny As Ostródy  -zmiana - Zarządzenie Nr 64/2015 - traci moc Zarządzenie 480/2016
 89. Zarządzenie Nr 479/06 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego
 90. Zarządzenie Nr 478/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 91. Zarządzenie Nr 477 /2006 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Kwiatowej.
 92. Zarządzenie Nr 476 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 360/2, położonej w Ostródzie przy ul. Różanej.
 93. Zarządzenie Nr 475 /2006 w sprawie: sprzedaży działki nr 360/1, położonej w Ostródzie przy ul. Różanej.
 94. Zarządzenie Nr 474/2006 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 592.
 95. Zarządzenie Nr 473/2006 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 591.
 96. Zarządzenie Nr 472/2006 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 590.
 97. Zarządzenie Nr 471/2006 w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 589.
 98. Zarządzenie Nr 470/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 99. Zarządzenie Nr 469/2006 - w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej
 100. Zarządzenie Nr 468/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
 101. Zarzadzenie Nr 467/2006 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy
 102. Zarządzenie Nr 466/2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 103. Zarządzenie Nr 465/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ulicy 11 Listopada.
 104. Zarządzenie Nr 464/2006 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2006 rok.
 105. Zarządzenie Nr 463/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ulicy 3 Maja.
 106. Zarządzenie Nr 462/2006 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej
 107. Zarządzenie Nr 461/2006 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostródy za rok 2005
 108. Zarządzenie Nr 460/2006 w sprawie : wysokości dodatków za prace w warunkach szkodliwych lub uciążliwych
 109. Zarządzenie Nr 459/2006 w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ulicy 11 Listopada
 110. Zarządzenie Nr 458/2006 w sprawie: odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 43/81, położonej w Ostródzie przy ulicy Handlowej
 111. Zarządzenie Nr 457/2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem w trybie bezprzetargowym dla najemcy
 112. Zarządzenie Nr 456/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul. Henryka Sienkiewicza
 113. Zarządzenie Nr 455/2006 - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza
 114. Zarządzenie Nr 454/2006 - w sprawie: powołania Komisji Ofertowej oraz zatwierdzenia Regulaminu Pracy Komisji Ofertowej
 115. Zarządzenie Nr 453/2006 - w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Plebiscytowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 210/19.
 116. Zarządzenie Nr 452/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości - ul. Wyspiańskiego.
 117. Zarządzenie Nr 451/2006 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych - ul. 11 Listopada i Grunwaldzka
 118. Zarządzenie Nr 450/2006 - w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Kwiatowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 710/3.
 119. Zarządzenie Nr 449/2006 -w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Kwiatowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 710/2. 
 120. Zarządzenie nr 448/2006 - w sprawie organizacji Służby Kontrolnej Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie
 121. Zarządzenie Nr 447/2006 w sprawie wyznaczenia nadzorującego Sekcją ds. czystości i porządku
 122. Zarządzenie Nr 446/2006 - w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Ostróda
 123. Zarządzenie Nr 445/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej.
 124. Zarządzenie Nr 444/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 125. Zarządzenie Nr 443/2006 - w sprawie pierwokupu nieruchomości - ul. 11 Listopada, dz. nr 110/37
 126. Zarządzenie Nr 442/2006 - w sprawie pierwokupu nieruchomości - ul. 11 Listopada, dz. nr 110/39 
 127. Zarządzenie Nr 441/2006 - w sprawie pierwokupu nieruchomości - ul. 11 Listopada, dz. nr 110/35
 128. Zarządzenie Nr 440/2006 - w sprawie pierwokupu nieruchomości - ul. 11 Listopada, dz. nr 110/38
 129. Zarządzenie Nr 439/2006 - w sprawie pierwokupu nieruchomości - ul. 11 Listopada dz. nr 110/36
 130. Zarządzenie Nr 438/2006 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul. Józefa Wybickiego
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-01-24 09:33:22
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-01-24 12:50:03
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1714
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-05-26 11:00:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij