czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-21 10:20:09

Zarządzenia 2005 rok

 

 1. Zarządzenie Nr 437/2005 w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli podległych jednostek na rok 2006 
 2. Zarządzenie Nr 436/2005 w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie - Peugeot Partner
 3. Zarządzenie Nr 435a/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.
 4. Zarządzenie Nr 435/2005 w sprawie zmian w planie wydatków
 5. Zarządzenie Nr 434/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 6. Zarządzenie Nr 433/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości przy ul. Stefana Czarnieckiego
 7. Zarządzenie Nr 432/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 8. Zarządzenie Nr 431/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków
 9. Zarządzenie Nr 430/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości.
 10. Zarządzenie Nr 429/2005 - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Żeromskiego.
 11. Zarządzenie Nr 428/2005 - w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Gustawa Gizewiusza
 12. Zarządzenie Nr 427/2005 - w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Ostródy
 13. Zarzadzenie Nr 426/2005 - w sprawie : sprzedaży garażu w trybie bezprzetargowym dla najemcy.
 14. Zarządzenie Nr 425/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości przy ul. Pionierskiej
 15. Zarządzenie Nr 424/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków
 16. Zarządzenie Nr 423/2005 - w sprawie: przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Ostródy.
 17. Zarządzenie Nr 422/2005 - w sprawie : powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż suwnic zlokalizowanych w budynkach na terenie byłych Białych Koszar przy ul. Jagiełły w Ostródzie
 18. Zarządzenie Nr 421/2005 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 19. Zarządzenie Nr 420/2005 - w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek. 
 20. Zarządzenie Nr 419/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok.
 21. Zarządzenie Nr 418/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków
 22. Zarządzenie Nr 417/2005 w sprawie powołania Kmisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w eksploatacji samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Ostródzie - OPEL VECTRA nr rej. NOS F 744 
 23. Zarządzenie Nr 416/2005 - w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2006 r. 
 24. Zarządzenie Nr 415/2005 - w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Ostródzkiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
 25. Zarządzenie Nr 414/2005 - w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 r. 
 26. Zarządzenie Nr 413/2005 - w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji 
 27. Zarządzenie Nr 412/2005 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza. 
 28. Zarządzenie 411/2005 - anulowano 
 29. Zarządzenie Nr 410/2005 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 30. Zarządzenie Nr 409/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości ul Seweryna Pieniężnego.. 
 31. Zarządzenie Nr 408/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków. 
 32. Zarządzenie Nr 407/2005 - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza.
 33. Zarządzenie Nr 406/2005 - anulowano 
 34. Zarządzenie Nr 405/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 35. Zrarządzenie Nr 404/2005 w sprawie : przeniesienia prawa własności gruntu w trybie art. 231 k.c. 
 36. Zarządzenie Nr 403/2005 w sprawie: zakupu nie zabudowanych działek, położonych w Ostródzie przy ul. Osiedlowej. 
 37. Zarządzenie Nr 402/2005 w sprawie: zakupu nie zabudowanych działek, położonych w Ostródzie przy ul. Osiedlowej. 
 38. Zarządzenie Nr 401/2005 w sprawie: zakupu nie zabudowanej działki, położonej w Ostródzie przy ul. Osiedlowej.
 39. Zarządzenie Nr 400/2005 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza.
 40. Zarządzenie Nr 399/2005 w sprawie : ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 6 października 2005r. do 5 listopada 2005r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.
 41. Zarządzenie Nr 398/2005 w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Generała Roji.
 42. Zarządzenie Nr 397/2005 w sprawie zmian w planie wydatków.
 43. Zarządzenie Nr 396/2005 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 44. Zarządzenie Nr 395/2005 w sprawie: sprzedaży działki nr 152/2, położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. 3 Maja. 
 45. Zarządzenie Nr 394/2005 - w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza 
 46. Zarządzenie Nr 393/2005 - w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródy przy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 14/33 
 47. Zarządzenie Nr 392/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości ul. Pauzeńska 
 48. Zarządzenie Nr 391/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 49. Zarządzenie Nr 390/2005 w sprawie : wprowadzenia zmian do Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych 
 50. Zarządzenie Nr 389/2005 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 51. Zarządzenie Nr 388/2005 - w sprawie: powołania Zespołu Doradczego 
 52. Zarządzenie Nr 387/2005 - w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 
 53. Zarządzenie Nr 386/2005 - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 
 54. Zarzadzenie Nr 385/2005 w sprawie zmian w planie wydatków 
 55. Zarządzenie Nr 384/2005 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2002 z dnia 4 września 2002r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego i ustalenia terminów prania odzieży. 
 56. Zarządzenie Nr 383/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 57. Zarządzenie Nr 382/2005 - w sprawie zmiany w planie wydatków 
 58. Zarządzenie Nr 381/2005 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 59. Zarządzenie Nr 380/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości, położonej w Ostródzie przy ulicy Władysława Jagiełły i Grunwaldzkiej.
 60. Zarządzenie Nr 379/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 61. Zarządzenie Nr 378a/2005 - w sprawie: zakupu sortów mundurowych dla Straży Miejskiej w Ostródzie 
 62. Zarządzenie Nr 378/2005 - w sprawie: eksploatacji pojazdów służbowych KSM 
 63. Zarządzenie Nr 376/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości przy ul. Gen. Andersa
 64. Zarządzenie Nr 375/2005 - w sprawie: odpłatnego nabycia prawa własności nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 14/53 położonej w Ostródzie przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 
 65. Zarządzenia Nr 374/2005 - w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Muzeum w Ostródzie
 66. Zarządzenie Nr 373/2005 - w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Ostródzie 
 67. Zarządzenie Nr 372/2005 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego.
 68. Zarządzenie Nr 371/2005 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego
 69. Zarządzenie Nr 370/2005 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 70. Zarządzenie Nr 369/2005 - w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Mieszkaniowej 
 71. Zarządzenie Nr 368/2005 - w sprawie ustalenia procedur wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 
 72. Zarządzenie Nr 367/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 73. Zarządzenie Nr 366/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 r. 
 74. Zarządzenie Nr 365/2005 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 75. Zarządzenie Nr 364/2005 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Pauzeńskiej.
 76. Zarządzenie Nr 363 /2005 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Parkowej i ul. Zakole 
 77. Zarządzenie Nr 362/2005 w sprawie: powołania Komisji Ofertowej. 
 78. Zarządzenie Nr 361/2005 - zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stanowisk, na których dopuszcza się używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego i ustalenia terminów prania odzieży roboczej. 
 79. Zarządzenie Nr 360/2005 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej 
 80. Zarządzenie Nr 359/2005: w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Ostródzie przy ulicy Marszałka Piłsudskiego.
 81. Zarządzenie Nr 358/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków
 82. Zarządzenie Nr 357/2005 w sprawie: pierwokupu nieruchomości
 83. Zarządzenie Nr 356/2005 - w sprawie: sprzedaży działki nr 183/4, położonej w Ostródzie przy ul. Krótkiej
 84. Zarządzenie Nr 355/2005 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 9 D 
 85. Zarządzenie Nr 354/2005 w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 9 C
 86. Zarządzenie Nr 352/2005 w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 87. Zarządzenie Nr 351/2005 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
 88. Zarządzenie nr 350/2005 - w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piaskowej 12. 
 89. Zarządzenie Nr 349/2005 - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej. 
 90. Zarządzenie Nr 348/2005 - w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego. 
 91. Zarządzenie Nr 347/2005 - w sprawie udzielenia upoważnienia 
 92. Zarzadzenie Nr 346/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków. 
 93. Zarządzenie Nr 345/2005 - w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 
 94. Zarządzenie Nr 344/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 95. Zarządzenia nr 343/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 96. Zarządzenie Nr 342/2005 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Ostródy. 
 97. Zarządzenie nr 341/2005 - w sprawie zasad sporządzania obiegu, kontroli i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych 
 98. Zarządzenie Nr 340/2005 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych. 
 99. Zarządzenie Nr 339/2005 w sprawie: sprzedaży garażu w trybie bezprzetargowym .
 100. Zarządzenie Nr 338/2005 - w sprawie:sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Pauzeńskiej 
 101. Zarządzenie Nr 337/2005 - w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 611/2. 
 102. Zarządzenie Nr 336 /2005 - w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 611/3. 
 103. Zarządzenie Nr 335/2005 - w sprawie: sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 611/4. 
 104. Zarządzenie Nr 333/2005 w sprawie pierwokupu nieruchomości
 105. Zarządzenie Nr 332/2005 - w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 
 106. Zarządzenie Nr 331/2005 - w sprawie: kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia. 
 107. Zarządzenie Nr 330/2005 - w sprawie: ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy.
 108. Zarządzenie Nr 329/2005 - w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2005 r. 
 109. Zarządzenie Nr 328/2005 - w sprawie: powołania Komisji Ofertowej 
 110. Zarządzenie Nr 327/2005 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2005 rok. 
 111. Zarządzenie Nr 326/2005 - w sprawie: pierwokupu nieruchomości. 
 112. Zarządzenie Nr 325/2005 - w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na czynsz dzierżawny terenu położonego w Ostródzie przy ul. 3 Maja 19A, na którym zlokalizowane jest 7 kortów tenisowych i budynek socjalny
 113. Zarządzenie Nr 324/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 114. Zarządzenie Nr 322/2005 w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych, położonych w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego. 
 115. Zarządzenie Nr 321/2005 - w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko naczelnika wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 
 116. Zarządzenie Nr 320/2005 - w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko naczelnika wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Ostródzie. 
 117. Zarządzenie Nr 318/2005 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Nadrzecznej 
 118. Zarzadzenie Nr 317/2005 - w sprawie powołania Komisji Ofertowej 
 119. Zarzadzenie Nr 316/2005 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki
 120. Zarządzenie Nr 315/2005 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Ostródy przy ul. Józefa Sowińskiego 
 121. Zarządzenie Nr 314/2005 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 122. Zarządzenie Nr 313/2005 - w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności nie zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 14/50 położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza
 123. Zarządzenie Nr 312/2005 - w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 
 124. Zarządzenie Nr 311/2005 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Ostródy przy ul. Stefana Czarnieckiego 
 125. Zarządzenie Nr 310/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 126. Zarzadzenie Nr 309/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 127. Zarzadzenie Nr 308/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 128. Zarzadzenie Nr 307/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 129. Zarzadzenie Nr 306/2005 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 130. Zarządzenie Nr 305/2005 - w sprawie ustalenia dnia 25 marca 2005 r. dniem wolnym od pracy
 131. Zarządzenie Nr 304/2005 - w sprawie przeniesienia prawa własności garaży i oddania w użytkowanie wieczyste na 40 lat działek pod garażami 
 132. Zarzadzenie Nr 303/2005 - w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów do rady osiedla 
 133. Zarządzenie Nr 302/2005 - w sprawie udzielenia upoważnienia 
 134. Zarządzenie Nr 301/2005 - w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 
 135. Zarządzenie Nr 300/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 136. Zarządzenie Nr 299/2005 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 137. Zarzadzenie Nr 298/2005 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych jednostek w roku 2005
 138. Zarządzenie Nr 297b/2005 - w sprawie nabycia działki nr 380/15 
 139. Zarządzenie Nr 297a/2005 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Parkowej 
 140. Zarządzenie Nr 297/2005 - w sprawie zmian Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 141. Zarządzenie Nr 296/2005 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 Ostródy przy ul. Nadrzecznej
 142. Zarządzenie Nr 295/2005 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie 
 143. Aneks z dnia 21.02.2005r do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 31.12.2002r w Sprawie Ustalenia Dokumentacji i Przyjętych Zasad Prowadzenia Rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Ostródzie
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 10:20:09
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2011-01-21 10:29:11
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2605
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-11-25 09:46:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij