czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-13 14:14:14

Zarządzenia 2004 rok

 

 1. Zarządzenie nr 294/2004 - w sprwie zmian w planie wydatków na 2004
 2. Zarządzenie Nr 293/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 3. Zarządzenie Nr 292/2004 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży w 2005 roku będących w zasobach Gminy Miejskiej Ostróda
 4. Zarządzenie Nr 291/2004 - w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda
 5. Zarządzenie Nr 290/2004 - w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Tadeusza Kościuszki
 6. Zarządzenie Nr 289/2004 - w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Tadeusza Kościuszki 
 7. Zarządzenie Nr 288/2004 - w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Tadeusza Kościuszki 
 8. Zarządzenie Nr 287/2004 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda 
 9. Zarządzenie Nr 286/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok. 
 10. Zarządzenie Nr 285/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu miasta Ostródy 
 11. Zarządzenie Nr 284/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia ofert na zbycie 25% udziałów Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie 
 12. Zarządzenie Nr 283/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 r.
 13. Zarządzenie Nr 282/2004 - w sprawie zmian w planie dochodów miasta Ostródy na 2004 r. 
 14. Zarządzenie Nr 281/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok
 15. Zarządzenie Nr 279/2004 - w sprawie powołania Komisji Ofertowej
 16. Zarządzenie Nr 278/2004 - w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2005 r.
 17. Zarządzenie Nr 277/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Ostródy
 18. Zarządzenie Nr 276A/2004 - w sprawie powołania sądu konkursowego oraz przyjęcia regulaminu pracy sądu konkursowego celem przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie koncepcji wiaduktu kolejowego w Ostródzie 
 19. Zarządzenie Nr 276/2004 - w sprawie projektu budżetu miasta na 2005 rok 
 20. Zarządzenie Nr 275/2004 - w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie garażu położonego w Ostródzie przy ul. Spichrzowej 
 21. Zarządzenie Nr 274/2004 - w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji polityki oświatowej
 22. Zarządzenie Nr 273/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 r.
 23. Zarządzenie Nr 272/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 24. Zarządzenie Nr 271/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 r.
 25. Zarządzenie Nr 270/2004 - w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej 
 26. Zarządzenie Nr 269/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku użytkowego 
 27. Zarządzenie Nr 268/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
 28. Zarządzenie Nr 267/2004 - w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie 7 miasta Ostródy 
 29. Zarządzenie Nr 266/2004 - w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 81/6, położonej w Ostródzie przy ulicy Franciszkańskiej
 30. Zarządzenie Nr 265/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 612/15 
 31. Zarządzenie Nr 264/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Parkowej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 612/16 
 32. Zarządzenie Nr 263/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 33. Zarządzenie Nr 262/2004 - w sprawie ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 18 października 2004 r. do 3 listopada 2004 r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
 34. Zarządzenie Nr 261/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 r.
 35. Zarządzenie Nr 260/2004 - w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej 
 36. Zarządzenie Nr 259/2004 - w sprawie pierwokupu nieruchomości. 
 37. Zarządzenie Nr 258/2004 - w sprawie zmian zapisów w wydatkach budżetu na 2004 r. zawartych w Zarządzeniu Burmistrza Nr 255/2004 z dnia 24-09-2004 r. 
 38. Zarządzenie Nr 257/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 39. Zarządzenie Nr 256/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 40. Zarządzenie Nr 255/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 41. Zarządzenie Nr 254/2004 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 42. Zarządzenie Nr 252/2004 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 43. Zarządzenie Nr 250/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 44. Zarządzenie Nr 249a/2004 - w sprawie wydzierżawienia na okres 6 lat pomieszczeń warsztatowych oznaczonych numerami 10, 11 i 12 na terenie na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Stefana Czarnieckiego i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 
 45. Zarządzenie Nr 247/2004 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Seweryna Pieniężnego, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 279/4 
 46. Zarządzenie Nr 246/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kosynierskiej 
 47. Zarządzenie Nr 245a/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 
 48. Zarządzenie Nr 245/2004 - w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 14/31 położonej w Ostródzie stanowiącej część ul. Heleny Modrzejewskiej
 49. Zarządzenie Nr 244/2004 - w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów 
 50. Zarządzenie Nr 243/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 51. Zarządzenie Nr 242/2004 - w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Jana Pawła II przeznaczonej na urządzenie parkingu
 52. Zarządzenie Nr 241/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 
 53. Zarządzenie Nr 240/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Henryka Sienkiewicza
 54. Zarządzenie Nr 239/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 55. Zarządzenie Nr 238/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 56. Zarządzenie Nr 237/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2004 
 57. Zarządzenie Nr 236/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 58. Zarządzenie Nr 235/2004 - w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za pomieszczenia po warsztatach na terenie kompleksu koszarowego przy ul. Stefana Czarnieckiego 
 59. Zarządzenie Nr 234/2004 - w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza.
 60. Zarzadzanie Nr 233/2004 - w sprawie powołania Konsultacyjnej Rady Sportu
 61. Zarządzenie Nr 232/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 62. Zarządzenie Nr 231/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 63. Zarządzenie Nr 230/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 64. Zarządzenie Nr 229/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 65. Zarządzenie Nr 228/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 66. Zarządzenie Nr 227/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 67. Zarządzenie Nr 226/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 
 68. Zarządzenie Nr 225/2004 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 69. Zarządzenie Nr 224/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok
 70. Zarządzenie Nr 223/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 71. Zarządzenie Nr 222/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Kosynierskiej
 72. Zarządzenie Nr 221/2004 - w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ostródzie
 73. Zarządzenie Nr 220/2004 - w sprawie powołania Komisji Ofertowej
 74. Zarządzenie Nr 219/2004 - w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych i nagród w Mieście Ostróda za osiągnięcia w dziedzinie sportu
 75. Zarządzenie Nr 218/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków
 76. Zarządzenie Nr 217/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 
 77. Zarządzenie Nr 216/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż garażu położonego w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 30 
 78. Zarządzenie Nr 215/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródyprzy ul. Stefana Jaracza, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 53/32
 79. Zarządzenie Nr 214/2004 - sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Fryderyka Chopina, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 200/2 
 80. Zarządzenie Nr 213/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 7 Ostródyprzy ul. Stanisława Moniuszki, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 67/5 
 81. Zarządzenie Nr 212/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 82. Zarządzenie Nr 211/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok. 
 83. Zarządzenie Nr 210/2004 - w sprawie ustalenia dnia 11 czerwca 2004 r. dniem wolnym od pracy 
 84. Zarządzenie Nr 209/2004 - w sprawie :sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Jaracza.
 85. Zarządzenie Nr 208/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 86. Zarządzenie Nr 206A/2004 - w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu w trybie art. 231 k.c. 
 87. Zarządzenie Nr 206/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków
 88. Zarządzenie Nr 205/2004 - w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c. 
 89. Zarządzenie Nr 204/2004 - w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c. 
 90. Zarządzenie Nr 203/2004 - w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu pod garażem w trybie art. 231 k.c. 
 91. Zarządzenie Nr 202/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Szosa Elbląska, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
 92. Zarządzenie Nr 201/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Brzegowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki
 93. Zarządzenie Nr 200/2004 - w sprawie sprzedaży garażu w trybie bezprzetargowym dla najemcy 
 94. Zarządzenie Nr 199/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok
 95. Zarządzenie Nr 198/2004 - w sprawie powołania Komisji Ofertowej
 96. Zarządzenie Nr 197/2004 - w sprawie udzielenia upoważnienia
 97. Zarządzenie Nr 196/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 
 98. Zarządzenie Nr 195/2004 - w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda 
 99. Zarządzenie Nr 194/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 100. Zarządzenie Nr 193/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 101. Zarządzenie Nr 192/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 102. Zarządzenie Nr 191/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 103. Zarządzenie Nr 190/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego
 104. Zarządzenie Nr 189/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 105. Zarządzenie Nr 188/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 106. Zarządzenie Nr 187/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 107. Zarządzenie Nr 186/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 108. Zarządzenie Nr 185/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego 
 109. Zarządzenie Nr 184/2004 - w sprawie sprzedaży garażu położonego w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 30 
 110. Zarządzenie Nr 183/2004 - w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 50/5 położonej w Ostródzie przy ul. Osiedlowej 
 111. Zarządzenie Nr 182/2004 - w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
 112. Zarządzenie Nr 181/2004 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2004 rok 
 113. Zarządzenie Nr 180/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków 
 114. Zarządzenie Nr 179/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych.
 115. Zarządzenie Nr 178/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 
 116. Zarządzenie Nr 177/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 117. Zarządzenie Nr 176/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 9 Ostródy przy ul. Henryka Sienkiewicza 
 118. Zarządzenie Nr 175/2004 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 119. Zarządzenie Nr 174/2004 - w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 120. Zarządzenie Nr 173/2004 - w sprawie zmian w planie wydatków
 121. Zarządzenie Nr 170/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego 
 122. Zarządzenie Nr 169/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Krzywej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 609/77
 123. Zarządzenie Nr 166/2004 - w sprawie powołania komisji przetargowej oraz przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej 
 124. Zarządzenie Nr 165/2004 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych
 125. Zarządzenie Nr 163/2004 - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Ostródy 
 126. Zarządzenie Nr 162/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego 
 127. Zarządzenie Nr 161/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 128. Zarządzenie Nr 160/2004 - w sprawie chowania zwłok ludzkich na cmentarzu komunalnym położonym przy ulicy Bolesława Chrobrego w Ostródzie 
 129. Zarządzenie Nr 159/2004 - w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Krzywej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 609/93 i 263/1 
 130. Zarządzenie Nr 158/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródyprzy ul. Krzywej, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 609/59, 609/94 i 263/2 
 131. Zarządzenie Nr 157/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 Ostródy przy ul. Przemysłowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 95/56 
 132. Zarządzenie Nr 156/2004 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami w trybie bezprzetargowym, ul. 11 Listopada i Grunwaldzka 30  
 133. Zarządzenie Nr 155/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, ul. Stefana Czarnieckiego
 134. Zarządzenie Nr 154/2004 - w sprawie przeniesienia prawa własności gruntu pod budynkiem użytkowym w trybie art. 231 Kodeksu Cywilnego
 135. Zarządzenie Nr 153/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Bolesława Chrobrego
 136. Zarządzenie Nr 152/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Juliusza Słowackiego 
 137. Zarządzenie Nr 151/2004 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Brzegowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 359/10 
 138. Zarządzenie Nr 150/2004 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 136/2003 Burmistrza Miasta Ostródy z dnia 9 grudnia 2003 r. wsprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2004 r. 
 139. Zarządzenie Nr 149/2004 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych i garaży w 2004 rokubędących w zasobach Gminy Miejskiej Ostróda 
 140. Zarządzenie Nr 148/2004 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Stefana Czarnieckiego 
 141. Zarządzenie Nr 147/2004 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 142. Zarządzenie Nr 146/2004 - w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
 143. Zarządzenie Nr 145/2004 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-01-13 14:14:14
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-01-20 14:16:29
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 1875
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-11-26 10:06:12
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij