czarnobiały0+1+2
 Strona główna Instrukcja BIP O Biuletynie Powiaty i gminy ZŁÓŻ PISMO Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-13 10:29:06

Zarządzenie 2003 r.

 

 1. Zarządzenie Nr 143/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 2. Zarządzenie Nr 142/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych 
 3. Zarządzenie Nr 141/2003 - w sprawie ustalenia wysokości opłat na cmentarzach komunalnych w Gminie Miejskiej Ostróda
 4. Zarządzenie Nr 140/2003 - w sprawie ustalenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości
 5. Zarządzenie Nr 139/2003 - w sprawie projektu budżetu miasta na 2004 r.
 6. Zarządzenie Nr 138/2003 - w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2004 r. dniem wolnym od pracy
 7. Zarządzenie Nr 137/2003 - w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej
 8. Zarządzenie Nr 136/2003 - w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego na 2004 r.
 9. Zarządzenie Nr 135/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 5 m. Ostródy przy ul. Józefa Sowińskiego
 10. Zarządzenie Nr 134/2003 - w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 11. Zarządzenie Nr 133/2003 - w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
 12. Zarządzenie Nr 132/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego
 13. Zarządzenie Nr 131/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 Ostródy przy ul. Adama Mickiewicza, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/1
 14. Zarządzenie Nr 130/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 4 Ostródy przy ul. Adama Mickiewicza, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15/2
 15. Zarządzenie Nr 129/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 5 Ostródy przy ul. Juliusza Słowackiego
 16. Zarządzenie Nr 128/2003 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Kolejowej 
 17. Zarządzenie Nr 127/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 18. Zarządzenie Nr 126/2003 - w sprawie ustalenia miejsc sprzedaży choinek i stawki czynszu dzierżawnego za sprzedaż choinek
 19. Zarządzenie Nr 125/2003 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 20. Zarządzenie Nr 124/2003 - w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podległych jednostek w roku 2004
 21. Zarządzenie Nr 123/2003 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Józefa Wybickiego.
 22. Zarządzenie Nr 122/2003 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Brzegowej
 23. Zarządzenie Nr 119/2003 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Kazimierza Pułaskiego
 24. Zarządzenie Nr 117/2003 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostródzie
 25. Zarządzenie Nr 116/2003 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Ostródzie 
 26. Zarządzenie Nr 115/2003 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ostródzie
 27. Zarządzenie Nr 114/2003 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Ostródzie
 28. Zarządzenie Nr 113/2003 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Ostródzie
 29. Zarządzenie Nr 112/2003 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostródzie
 30. Zarządzenie Nr 111/2003 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 31. Zarządzenie Nr 110/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie, ul. H. Sienkiewicza
 32. Zarządzenie Nr 109/2003 - w sprawie przeniesienia prawa własności garaży i oddania w użytkowanie wieczyste na 40 lat działek pod garażami 
 33. Zarządzenie Nr 108/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 34. Zarządzenie Nr 107/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 r.
 35. Zarządzenie Nr 106/2003 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 36. Zarządzenie Nr 105/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 37. Zarządzenie Nr 104/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 6 m. Ostródy przy ul. Grunwaldzkiej
 38. Zarządzenie Nr 103/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 39. Zarządzenie Nr 102/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 6 m. Ostródy przy ul. Drwęckiej
 40. Zarządzenie Nr 101/2003 - w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2003 r. dniem wolnym od pracy
 41. Zarządzenie Nr 100/2003 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Tadeusza Kościuszki
 42. Zarządzenie Nr 99/2003 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 43. Zarządzenie Nr 98/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Kolejowej
 44. Zarządzenie Nr 98A/2003 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie przy ul. Łódzkiej
 45. Zarządzenie Nr 97/03 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Brzegowej
 46. Zarządzenie Nr 96/2003 - w sprawie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w roku 2003
 47. Zarządzenie Nr 95/2003 - w sprawie kontroli i oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez podległe jednostki 
 48. Zarządzenie Nr 94/2003 - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie
 49. Zarządzenie Nr 93/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Józefa Wybickiego
 50. Zarządzenie Nr 92/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 51. Zarządzenie Nr 91/2003 - w sprawie ustalenia miejsc sprzedaży zniczy i kwiatów przed Świętem Wszystkich Świętych w okresie od 20 października 2003 r. do 3 listopada 2003 r. i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
 52. Zarządzenie Nr 90/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków
 53. Zarządzenie Nr 89/2003 - w sprawie rozdysponowania części rezerwy budżetowej
 54. Zarządzenie Nr 88/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 r
 55. Zarządzenie Nr 87/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Brzegowej
 56. Zarządzenie Nr 86/2003 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych
 57. Zarządzenie Nr 85/2003 - w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostródzie przy ul. Olchowej
 58. Zarządzenie Nr 84/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 Ostródy przy ul. Łucji Anatolak
 59. Zarządzenie Nr 83/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 69/7
 60. Zarządzenie Nr 82/2003 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 61. Zarządzenie Nr 81/2003 - w sprawie zmian w planie wydatków na 2003 r.
 62. Zarządzenie Nr 80/2003 - w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostródzie na osiedlu Witosa
 63. Zarządzenie Nr 79/2003 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie przy ul. Pieniężnego 30 A
 64. Zarządzenie Nr 78/2003 - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie przy ul. Olsztyńskiej 7
 65. Zarządzenie Nr 77/2003 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Ostródzie przy ul. Kazimierza Pułaskiego
 66. Zarządzenie Nr 76/2003 - w sprawie: sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej
 67. Zarządzenie Nr 75/2003 - w sprawie pierwokupu nieruchomości
 68. Zarządzenie Nr 74/2003 - w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej
 69. Zarządzenie Nr 73/2003 - w sprawie utworzenia w Urzędzie Miejskim w Ostródzie Miejskiego Serwisu Przedsiębiorczości
 70. Zarządzenie Nr 72/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 8 Ostródy przy ul. Tadeusza Kościuszki
 71. Zarządzenie Nr 71/2003 - w sprawie sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3 Ostródy przy ul. Brzegowej 
 72. Zarządzenie Nr 69/2003-w sprawie pierwokupu nieruchomości 
 73. Zarządzenie Nr 67/2003 - w sprawie sprzedaży garażu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
 74. Zarządzenie Nr 66/2003 - w sprawie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 75. Zarządzenie Nr 65/2003 - w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2003 r.
 76. Zarządzenie Nr 57/2003 - w sprawie przekazywania informacji w celu aktualizacji danych zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2011-01-13 10:29:06
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2011-01-13 10:38:14
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2203
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-11-26 10:02:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij