czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-02-01 08:01:41

STATUT MIASTA OSTRÓDY

 

Uchwała Nr IX /72/03
Rady Miejskiej w Ostródzie
z dnia 30 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ostródy.
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Ostródzie, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miasta Ostródy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie:
  • Nr XXIV/136/96 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta, 
  • Nr XI/87/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 8 września 1999 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Ostródy, 
  • Nr XXIX/206/01 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 maja 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Ostródy,
  • Nr XXXIII/218/01 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Ostródy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostródy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
Uchwała Nr XXIX/178/2008 w sprawie: zmiany Statutu Miasta Ostródy 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Misiowiec Data wytworzenia informacji: 2010-02-01 08:01:41
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Misiowiec Data udostępnienia informacji: 2010-02-01 08:01:46
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 3324
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-05-30 09:42:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij