czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-01-28 09:48:21

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r. - informacja

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011r.
        W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie Miasta Ostródy zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, według stanu na dzień 31 marca 2011 r , godz. 2400.
 Jest on obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie ze standardami UE, oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.
        W dniach od 1 - 17 marca 2011r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikowali w terenie informacje zawarte w otrzymanych wykazach
i mapach cyfrowych.
 Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
 Spisem zostaną objęte:
1) osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
2) osoby niemające miejsca zamieszkania,
3) mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
4). Spisem nie obejmuje się:
1) szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających
    z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
2) mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.
 Obowiązek udzielania odpowiedzi
 Osoby przekazujące dane w ramach spisu i spisu kontrolnego, a w  razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby wspólnie z nimi zamieszkałe, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. ( Dz.U. Nr 47 poz 277)
 Uprzejmie proszę mieszkańców Miasta Ostródy o umożliwienie rachmistrzom dokonania spisu, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami przepisów prawa.
                                                                                              Gminny Komisarz Spisowy
      Olgierd Dąbrowski
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Długosz Izabela Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 09:48:21
Osoba, która odpowiada za treść: Długosz Izabela Data udostępnienia informacji: 2011-01-28 09:48:42
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2127
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-07-24 13:05:39
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-12-10 15:26:05

Nabór na rachmistrzów spisowych w 2011 r.

 

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Zander Grażyna Data wytworzenia informacji: 2010-12-10 15:26:05
Osoba, która odpowiada za treść: Zander Grażyna Data udostępnienia informacji: 2010-12-10 15:31:40
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2233
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2013-07-24 13:05:52
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij