czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:40:50

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 

Naczelnik Wydziału        Wiśniewska Agnieszka 89 642-94-60 pokój nr 304 II piętro  a.wisniewska@um.ostroda.pl
Inspektor ds. inwestycji Spittal Wojciech 89-642-94-16 pokój nr 301 II piętro spittal@um.ostroda.pl
Inspektor ds. mieszkaniowych
Zambrzycka Sylwia
89-642-94-61 pokój nr 305 II piętro zambrzycka@um.ostroda.pl
Podinspektor ds.gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Małgorzata Rucińska 89-642-94-52 pokój nr 301 II piętro
m.rucinska@um.ostroda.pl
Inspektor ds. ochrony środowiska Janowiak Beata 89-642-94-18 pokój nr 206 I piętro janowiak@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Petka Grażyna 89-642-94-17 pokój nr 306 II piętro petka@um.ostroda.pl
Inspektor ds. dróg i mostów Zawadzki Lech 89-642-94-59 pokój nr 301 II piętro zawadzki@um.ostroda.pl
Referent ds.Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Wawrzyniak Piotr 89-642-94-59 pokój nr 301 II piętro  
Podinspektor Szwocher Piotr 89-642-94-33 pokój nr 307 II piętro szwocher@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230) 

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w szczególności należy:
1)    
prowadzenie i obsługa inwestycji i remontów miejskich, w tym prowadzonych w partnerstwie z innymi samorządami i podmiotami,
2)    
współpraca z Samodzielnym Stanowiskiem ds. Zamówień Publicznych,
3)    
inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych we współpracy z Zespołem Rozwoju Lokalnego,
4)    
monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne w zakresie inwestycji,
5)    
bieżące monitorowanie, nadzór i odpowiedzialność za prawidłową realizację wdrażanych przez Miasto projektów inwestycyjnych,
6)    
utrzymanie miejskiej infrastruktury technicznej,
7)    
prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
8)    
prowadzenie spraw z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
9)    
prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, utrzymania wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
10) 
prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i przyrody, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
11) 
prowadzenie spraw z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
12) 
prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego w zakresie zleconym przez Burmistrza,
13) 
utrzymanie targowisk i hal targowych,
14) 
utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień,
15) 
utrzymanie miejskich cmentarzy komunalnych,
16) 
nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi i grobami poległych,
17) 
zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
18) 
prowadzenie spraw z zakresu gospodarki miejskim zasobem mieszkaniowym, współdziałanie i koordynowanie prac Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.

 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 10:40:50
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 10:42:19
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 10926
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-05-13 12:51:55
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij