czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:33:24

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

 

Naczelnik Wydziału Trzcińska Małgorzata 89-642-94-23 pokój nr 203G I piętro malgorzata@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. gospodarki gruntami  Margalska Anna 89-642-94-22 pokój nr 204 G I piętro  
Inspektor ds. gospodarki gruntami Halman Jarosław 89-642-94-72 pokój nr 205 G I piętro  
Podinspektor ds. gospodarki gruntami Wereda Dagmara 89-642-94-71 pokój nr 204 G I piętro dagmara@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. gospodarki gruntami Węgłowska Krystyna 89-642-94-24 pokój nr 202G I piętro  
Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Stramski Henryk 89-642-94-70 pokój nr 202 G I piętro hstramski@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. gospodarki gruntami Nalewajko Konrad 89-642-94-69 pokój nr 202 G  I piętro nalewajko@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)

  Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej  należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu ładu i planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami oraz oddziaływania na środowisko,
2) prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i aktualizacji studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
4) inwentaryzowanie mienia komunalnego,
5) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, placów i numeracji nieruchomości oraz nadawania numeracji porządkowej budynkom i nieruchomościom,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym oraz prowadzenie spraw związanych z własnością mienia komunalnego,
7) prowadzenie spraw związanych z produkcją rolną i leśną na terenie Miasta
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 10:33:24
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 10:34:30
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 8073
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-03-18 12:35:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij