czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:28:59

Zespół Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

                                             ZESPÓŁ PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Pełnomocnik Mrozowski Piotr 89 646-03-80  pelnomocnik@um.ostroda.pl  MOPS ul. Olsztyńska 2
Inspektor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 i uzależnień
Just Adam 89-646-03-81    MOPS ul. Olsztyńska 2
Referent ds. profilaktyki Nastula Małgorzata 89-646-03-82    MOPS ul. Olsztyńska 2
Referent Pal Ewa 89-646-03-81    MOPS ul. Olsztyńska 2
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)

 Do zakresu działania Zespołu Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

1)   przygotowanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Burmistrzowi Miasta:
a.    projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b.    projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c.    projektu sprawozdania z realizacji Programów,
2)     obsługa spraw Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym przyjmowanie wniosków dotyczących podjęcia leczenia odwykowego przez osoby uzależnione,
3)     prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4)     wykonywanie zadań określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5)     wykonywanie zadań określonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
6)     ogłaszanie i prowadzenie konkursów ofert na wykonanie poszczególnych zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
7)     współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8)     planowanie środków budżetowych koniecznych do realizacji poszczególnych zadań programowych oraz koordynowanie i monitorowanie realizacji tych zadań.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 10:28:59
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 10:29:08
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 6235
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-03-18 12:49:06
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij