czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 10:10:27

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli

 

Audytor Wewnętrzny Garbacz Piotr 89 642-94-26 pokój nr 201G I piętro garbacz@um.ostroda.pl
Specjalista kontroli finansowej Opalińska Halina 89 642-94-26 pokój nr 201G I piętro audyt@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)

 Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:

1)   wykonywanie czynności pozwalających uzyskać obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Urzędu Miejskiego i podległych Miastu jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej – pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności,
2)   sporządzanie planu audytu oraz składanie Burmistrzowi sprawozdań z jego realizacji,
3)   gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych przez Zespół czynności audytowych i kontrolnych,
4)   przeprowadzanie kontroli celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków przez podległe Miastu jednostki organizacyjne,
5)   zapewnianie w Urzędzie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej – zgodnie z obowiązującymi dla sektora finansów publicznych standardami,
6)   sporządzanie okresowych planów kontroli oraz składanie Burmistrzowi sprawozdań z ich realizacji,
7)  monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego oraz dokonywanie ocen kontroli zarządczej
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 10:10:27
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 10:10:37
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 2740
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-03-18 12:51:09
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij