czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 09:51:17

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 

                                                                                                       WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Naczelnik Wydziału Ratajczyk Bożena 89-642-94-08 pokój nr 113 I piętro ratajczyk@um.ostroda.pl
Inspektor ds. finansowych Wieczorek-Werbel Jolanta 89-642-94-27 pokój nr 116 I piętro wieczorek@um.ostroda.pl
Inspektor ds. oświatowych  Zawadzka Kinga 89-642-94-47 pokój nr 115 I piętro kinga@um.ostroda.pl
                                                                                                     PEŁNOMOCNIK DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych Gorzelewski Piotr 89-642-94-45 pokój nr 115 i piętro gorzelewski@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)

 Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1)   nadzór działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych,
2)   prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oświaty,
3)   nadzór i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież,
4)   prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom i słuchaczom oraz dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
5)   nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia,
6)   nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu pomocy społecznej,
7)   nadzorowanie i koordynowanie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
8)   współpraca, koordynowanie i wspieranie działań ostródzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – między innymi za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.
  Do zakresu działania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych należy w szczególności:
1)   współpraca z ostródzkimi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
2)   koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
3)   przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 09:51:17
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 09:51:29
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 7254
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2015-08-25 11:05:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij