czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-04-08 09:48:43

Wydział Finansowy

 

Skarbnik Miasta                                         Bożęcka Marta  89 642-94-13          pokój nr 121 parter skarbnik@um.ostroda.pl

                                                                                                            REFERAT KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Kierownik referatu Nagadowska Małgorzata 89 642-94-66 pokój nr 120 parter nagadowska@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. obsługi kasowej Welenc Lidia 89 642-94-12 pokój nr 111 parter  
Inspektor ds. płac Czyżewska Czesława 89 642-94-32 pokój nr 117 parter  
Podinspektor  ds. księgowości budżetowej Ziółkowska Jolanta 89 642-94-76 pokój nr 125 parter  
Podinspektor ds. księgowości budżetowej Kwasek Zdzisława 89 642-94-36 pokój nr 125 parter  
Inspektor ds. obsługi kasowej Anna Małkowska 89-642-94-11 pokój nr 111 parter  

                                                                                                           REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
Kierownik referatu Borchert Małgorzata 89 642-94-63 pokój nr 122 parter  podatki@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. wymiaru podatków
Szaniawska Joanna 89 642-94-09 pokój nr 123 parter  
Podinspektor ds. windykacji - podatek od nieruchomości osób fizycznych Blank Magdalena 89 642-94-67 pokój nr 124 parter  
Inspektor Sarnecka Bożenna 89 642-94-38 pokój nr 124 parter sarnecka@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. dochodu budżetu Bielawska Genowefa 89 642-94-62 pokój nr 111 parter  
Inspektor ds. dochodów z majątku Gminy Nowosad Anna 89 642-94-65 pokój nr 123 parter nowosad@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)
Zakres działań Wydziału Finansowego realizowany jest przez referaty.
a) Do kompetencji Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:
1. dokonywanie wymiaru i pobór podatków i opłat lokalnych,
2. wydawanie decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
3. rozpatrywanie wniosków o zastosowanie ulg, umorzeń, rozkładania na raty w zakresie podatków i opłat,
4. ewidencja księgowa dochodów podatkowych,
5. windykacja należności pieniężnych, podatkowych,
6. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
7. opracowywanie projektów uchwał rady w zakresie ustalania stawek podatków i opłat lokalnych,
8. rozpatrywanie wniosków dotyczących pomocy publicznej,
9. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach podatkowych,
10. kontrola powszechności opodatkowania,
11. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
12. wystawianie faktur VAT,
13. sporządzanie miesięcznych deklaracji w zakresie VAT,
14. współpraca z innymi organami i instytucjami.
 b) Do kompetencji Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności:
1. prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej,
2. obsługa kasowa miasta,
3. prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej,
4. sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych,
5. nadzór i kontrola gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,
6. ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych miasta,
7. prowadzenie windykacji zaległości niepodatkowych,
8. opracowywanie projektów budżetu miasta,
9. aktualizacja planów budżetowych,
10. analiza budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu,
11. prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu innych umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz diet,
12. sporządzanie deklaracji w zakresie PIT, ubezpieczeń społecznych i dokonywanie terminowych wpłat w zakresie dotyczącym deklaracji,
13. współpraca z innymi organami i instytucjami.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-04-08 09:48:43
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-04-08 09:48:57
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 6368
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-07-29 08:23:33
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij