czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-02-01 11:12:48

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Naczelnik Wydziału Izabela Długosz pokój nr 102 - parter 89-642-94-29
Inspektor ds. dowodów osobistych Beata Ciarcińska pokój nr 104 - parter 89-642-94-14 beata.ciarcinska@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. ewidencji ludności
Anita Ciesielka
zastępstwo
Anna Gęstwicka
pokój nr 104 - parter 89-642-94-56 anita.ciesielka@um.ostroda.pl
Podinspektor ds. ewidencjonowania
działalności gospodarczej
Maria Ewa Stępowska-Wosiek pokój nr 106 - parter 89-642-94-55 wosiek@um.ostroda.pl
Podinspektor ds.Ewidencji Ludności  ds.Ewidencjonowania Działalności Gospodarczej Łukasz Kalwiński
pokój nr 104
- parter
89-642-94-547  
Inspektor ds. ewidencjonowania
działalności gospodarczej
Wioletta Pietkiewicz
pokój nr 106 - parter 89-642-94-54
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)

 Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

1. prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz wykonywanie zadań z zakresu spraw meldunkowych,
2. prowadzenie Rejestru Dowodów osobistych oraz wykonywanie wszelkich spraw w tym zakresie,
3. nadawanie PESEL na indywidualny wniosek mieszkańca wniesiony do organu,
4. udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
5. udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,
6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych
7. prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców i wydawanie w tym zakresie decyzji,
8. sporządzanie spisów wyborców,
9. przygotowanie prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
10. ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe,
11. prowadzenie spisów powszechnych ludności i mieszkań,
12. prowadzenie spraw związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
13. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
14. wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zezwoleń dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering),
15. przyjmowanie pisemnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych od przedsiębiorców posiadających zezwolenia i bieżąca kontrola dokonywanych opłat,
16. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem i wygaszaniem zezwoleń na transport drogowy taksówką,
17. prowadzenie kontroli w zakresie zgodności z przepisami ustawy i warunkami udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
18. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,
19. przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych na terenie miasta i przygotowywanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych,
20. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych.
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kubacka Dorota Data wytworzenia informacji: 2010-02-01 11:12:48
Osoba, która odpowiada za treść: Kubacka Dorota Data udostępnienia informacji: 2010-02-01 11:12:50
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 9816
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-05-13 12:50:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij