czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Instrukcja BIP  O Biuletynie  Powiaty i gminy  ZŁÓŻ PISMO  Dla niesłyszących
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-02-01 10:56:19

Wydział Organizacyjny

 

  

Sekretarz  Struk Dariusz  89 642-94-19  pokój nr 215 I piętro  sekretarz@um.ostroda.pl

Inspektor ds.Informacji i Promocji Miasta Paweł Krupiński  89 642-94-64  pokój nr 215a I piętro  krupinski@um.ostroda.pl

                                                                                                                 ZESPÓŁ OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej  Orzechowska Natalia  89 642-94-21  pokój nr 214 I piętro  rada@um.ostroda.pl
Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej Jarzyło Katarzyna  89 642-94-58  pokój nr 214 I piętro  rada@um.ostroda.pl

                                                                                                                         REFERAT OBSŁUGI URZĘDU MIEJSKIEGO
Kierownik Referatu
Administracja
Kaliszewska Magdalena 89 642-94-77  pokój nr 220 I piętro m.kaliszewska@um.ostroda.pl
Sekretariat Ostrówka Anna
89 642-94-50
89 642-94-51
pokój nr 219 I piętro
Kadry, Archiwum Legucka Ewa 89 642-94-05 pokój nr 213 I piętro legucka@um.ostroda.pl
Kancelaria Ogólna Tomczyk Magdalena 89 642-94-20 pokój nr 119 parter um@um.ostroda.pl
 Punkt Obsługi Interesanta
Brzózka Ewa
Jamruszkiewicz Jolanta
89 642-94-00 pokój nr 119 parter boi@um.ostroda.pl

ZESPÓŁ INFORMATYCZNO-TECHNICZNY

Informatyk Kubacki Artur  89-642-94-44 pokój nr 212 I piętro artur@um.ostroda.pl
Prosimy traktować adresy e-mail jako medium pomocnicze, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest jedynym środkiem komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem którego można składać pisma w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 12.02.2012 o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 40, poz.230)

1. Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

a) Obsługa kancelaryjno-biurowa Rady i komisji Rady przez Zespół Obsługi Rady Miejskiej,
1) prowadzenie stosownych rejestrów, w tym uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza oraz aktów prawa miejscowego, wniosków i interpelacji Radnych,
2) 
zapewnienie niezbędnej pomocy Radnym w sprawowaniu mandatu Radnego Rady Miejskiej,
3) 
prowadzenie spraw związanych z obsługą Rad Osiedli.
b) Pozostałe czynności z zakresu administracyjno-gospodarczego realizuje Referat Obsługi Urzędu Miejskiego, a w szczególności:


1)    
obsługa interesantów, przyjmowanie podań, skarg i wniosków mieszkańców za pośrednictwem Punktu Obsługi Interesanta i Sekretariatu,
2)    
przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie właściwych ewidencji,
3)    
koordynowanie zadań dotyczących wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej,
4)    
prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
5)    
prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników samorządowych,
6)   
prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu, w tym z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
7) 
prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z wyborami powszechnymi i referendami, wyborami ławników sądowych, spisami powszechnymi oraz konsultacjami społecznymi,
8) 
zapewnienie właściwej ewidencji, możliwości skutecznego gromadzenia, przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów archiwalnych – stosownie do obowiązujących w tym względzie przepisów prawa – między innymi za pośrednictwem Archiwum Zakładowego,
9)   
nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
10) 
prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli prowadzonych w Urzędzie Miejskim przez organy zewnętrzne,
11) 
prowadzenie spraw właściwych dla stowarzyszeń i związków międzygminnych stosownie do właściwości i zakresu czynności,
12) 
informowanie o działalności Urzędu,
13) 
organizacja spotkań, wizyt Burmistrza oraz współpracy władz Miasta z miastami partnerskimi,
14) 
współpraca z innymi organami i instytucjami.


c)    Obsługa informatyczna Urzędu, zapewnianie właściwego funkcjonowania systemów i sieci teleinformatycznych oraz przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych – zadanie realizowane za pośrednictwem Zespołu IT, do zadań zespołu należy:
1)     Działanie zgodnie z polityką bezpieczeństwa
2)     Instalacja, konfiguracja sprzętu i oprogramowania będącego własnością UM Ostróda oraz utrzymanie w sprawności sprzętu i oprogramowania
3)     Wspomaganie pracowników w prawidłowym korzystaniu z zasobów
4)     Dbanie o bezpieczeństwo systemu,
5)     Dokonywanie okresowych składowań i archiwizacji ważnych plików
6)     Konfiguracja i utrzymanie serwisów odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci komputerowej
7)     Wprowadzanie zmian i aktualizowanie witryn internetowych należących do UM Ostróda
8)     Projektowanie i przygotowanie do druku: plakatów, ulotek, folderów, wizytówek,  banerów, informatorów miejskich.
9)     Weryfikacja i asystowanie ABI przy ustalaniu uprawnień do oprogramowania
10)  Przeprowadzanie audytu legalności oprogramowania w UM Ostróda
11)  Wspomaganie Zespołu Obsługi Rady w publikacji Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12)  Prowadzenie ewidencji zakupu i wydawania sprzętu komputerowego i materiałów eksploatacyjnych oraz właściwe zabezpieczenie powierzonego majątku
13)  Kontrolowanie zamówień licencji na oprogramowanie licencjonowane w skali całego urzędu oraz nadzór nad prawidłowym ich wykorzystaniem.
d) Promocja Miasta
  1. współpraca i kontakty z mediami
  2. public relations
  3. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
 Podmiot udostępniający informację: ostroda_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danowska Aniela Data wytworzenia informacji: 2010-02-01 10:56:19
Osoba, która odpowiada za treść: Danowska Aniela Data udostępnienia informacji: 2010-02-01 10:56:21
Wprowadził informację do BIP: Redaktor Serwisu Artykuł był wyświetlony: 7430
Osoba, która zmieniła informację: Redaktor Serwisu Data aktualizacji informacji: 2016-11-04 14:54:24
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Zamknij