czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 10059
    Wójt 3540
    Skarbnik 3473
    Sekretarz 3505
    Struktura organizacyjna 5560
    Regulamin organizacyjny 12061
    Kontakt 10958
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7701
    Rejestr instytucji kultury 1002
    Ustalanie numerów porządkowych 1577
Kodeks Etyki 2899
Informacje nieudostępniane 3408
Organy Gminy 11231
    Wójt 3853
    Rada Gminy 4676
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 12853
    Komisje 3509
Oświadczenia majątkowe 7069
    Kadencja 2014-2018 1314
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1557
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1844
    Kadencja 2010-2014 860
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1234
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 840
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1735
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1414
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1505
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1053
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1157
    Kadencja 2006-2010 755
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 1849
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1247
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1716
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1081
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1297
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 635
    Kadencja 2002-2006 560
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 988
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1939
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1230
Jednostki organizacyjne 7000
    Jednostki pomocnicze 9119
    Rejestr gminnych jednostek 3358
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 3894
    Zespół Szkół w Marcinkowie 912
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 860
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 589
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 876
       Zamówienia publiczne 640
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17998
    Prawo 526
       Statut Ośrodka 660
       Regulaminy 645
       Zarządzenia 1068
    Formy pomocy 840
       świadczenia pieniężne 767
       pomoc rzeczowa 594
       pomoc usługowa 603
       świadczenia rodzinne 907
       fundusz alimentacyjny 601
       dodatek mieszkaniowy 746
       dodatek energetyczny 671
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2353
    praca w GOPS 9925
    Ogłoszenia 4592
    Zamówienia publiczne 57955
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1500
       Aktualności 97459
       Promocja projektu 1562
       Zamówienia publiczne 97499
       Dokumenty 827
       Kontakt 1751
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4168
    Karta Dużej Rodziny 6092
    informacje 364
Góra Czterech Wiatrów 5679
Majątek i finanse 980
    Budżet 361
       Rok 2016 349
       Rok 2015 1765
       Rok 2014 2921
       Rok 2013 2411
       Rok 2012 2144
       Rok 2011 1035
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 421
          Budżetowe 1790
          Opisowe 1047
       Rok 2014 559
          Budżetowe 6357
          Opisowe 948
       Rok 2013 731
          Budżetowe 8496
          Opisowe 1805
       Rok 2012 722
          Budżetowe 8135
          Opisowe 1162
       Rok 2011 2
          Budżetowe 10632
          Opisowe 1336
       Rok 2010 1961
          Budżetowe 11327
          Opisowe 1576
       Rok 2009 1839
    Fundusz sołecki 2690
    Majątek Gminy 1276
    Dług publiczny 1015
    Opinie RIO 8384
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 1084
Akty prawne 206731
    Uchwały Rady Gminy 88210
    Zarządzenia Wójta 72937
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 11596
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 40599
    Prawo miejscowe 42576
    Porozumienia 1999
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 17202
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 7970
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 4832
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 2053
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 6383
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 5161
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 2089
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 2921
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 15626
    Gospodarka odpadami 1608
       Harmonogram odbioru odpadów 15270
       Jak segregować odpady 2048
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 2329
       Uchwały Rady Gminy 1358
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1535
       Nieruchomości niezamieszkałe 656
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 887
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1155
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3685
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1551
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1275
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 72810
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 5055
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 4827
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 82859
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 12978
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 1045
    MPZP 6512
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 3528
Wnioski do pobrania 10075
Promocja gminy 5236
Strategie, plan rozwoju 1763
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1448
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 5038
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2342
          Cyfrowe Mazury 849
          Masterplan 405
          7 Cudów Mazur 515
          Mazurska Pętla Rowerowa 596
          Konkurs 524
          Statut 818
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 806
       Analiza MOF KWJM 656
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 795
       Rewitalizacja MOF KWJM 338
Inwestycje 1091
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 989
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2179
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 539
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 638

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2632
Rejestr zmian 272765
Redakcja Biuletunu 2279
Instrukcja obsługi 1795
Mapa serwisu 2505

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67613
    Emisja Obligacji 2013 462
Praca w Urzędzie 88856
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 2903
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 3668
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1632
Wybory Prezydenckie 2015 3037
Wybory Samorządowe 2014 14140
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 1943
Zamówienia publiczne 399568
    Rok 2009 1694
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 4951
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 7786
       Inne postępowania 5813
    Emisja Obligacji 2013 36217
Ogłoszenia 70336
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1469
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1326
    Szkolenia 898
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 1177
    Naziemna telewizja cyfrowa 2566
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 2754
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 712
Nieodpłatna pomoc prawna 1159
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 79123
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 34256
Elektroniczna skrzynka podawcza 3274
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 44074
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 18894
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 4886
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1452
Wykluczenie Cyfrowe 7882
    Zamówienia publiczne 77109
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8131
    2016 r. 949
       Program Współpracy 2016 r. 411
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1519
          komisja konkursowa 218
       Konkurs ofert 2016 r. 676
          ogłoszenie Konkursu ofert 500
          komisja konkursowa 815
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 5445
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 827
       Konkurs ofert 2015 r. 588
          ogłoszenie Konkursu ofert 678
          komisja konkursowa 948
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 731
       Oferty pozakonkursowe 2015 1015
    2014r. 1072
       Program Współpracy 2014 r. 938
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 1907
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 507
       Konkurs ofert 2014 r. 846
          ogłoszenie Konkursu ofert 919
          komisja konkursowa 1338
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 831
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 691
       Oferty pozakonkursowe 2014 1003
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 756
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1305
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 649
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 2151
          komisja konkursowa 1132
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 983
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 843
    2011r. 919
    2010r. 991
    2012r. 3224
    2009r. 1088

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 2802


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij