czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 10000
    Wójt 3478
    Skarbnik 3442
    Sekretarz 3446
    Struktura organizacyjna 5536
    Regulamin organizacyjny 11918
    Kontakt 10847
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7630
    Rejestr instytucji kultury 965
    Ustalanie numerów porządkowych 1544
Kodeks Etyki 2866
Informacje nieudostępniane 3360
Organy Gminy 11136
    Wójt 3777
    Rada Gminy 4605
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 12474
    Komisje 3479
Oświadczenia majątkowe 6984
    Kadencja 2014-2018 1284
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1496
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1796
    Kadencja 2010-2014 851
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1205
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 791
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1644
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1315
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1388
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 967
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1083
    Kadencja 2006-2010 742
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 1735
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1213
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1647
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1056
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1255
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 621
    Kadencja 2002-2006 544
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 942
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1850
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1194
Jednostki organizacyjne 6986
    Jednostki pomocnicze 8902
    Rejestr gminnych jednostek 3327
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 3730
    Zespół Szkół w Marcinkowie 888
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 852
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 541
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 854
       Zamówienia publiczne 621
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17710
    Prawo 514
       Statut Ośrodka 645
       Regulaminy 603
       Zarządzenia 998
    Formy pomocy 817
       świadczenia pieniężne 755
       pomoc rzeczowa 556
       pomoc usługowa 574
       świadczenia rodzinne 869
       fundusz alimentacyjny 590
       dodatek mieszkaniowy 733
       dodatek energetyczny 655
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2308
    praca w GOPS 9589
    Ogłoszenia 4525
    Zamówienia publiczne 57600
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1464
       Aktualności 97444
       Promocja projektu 1521
       Zamówienia publiczne 97343
       Dokumenty 824
       Kontakt 1727
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4079
    Karta Dużej Rodziny 6029
    informacje 362
Góra Czterech Wiatrów 5530
Majątek i finanse 959
    Budżet 354
       Rok 2016 345
       Rok 2015 1729
       Rok 2014 2892
       Rok 2013 2362
       Rok 2012 2128
       Rok 2011 1014
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 410
          Budżetowe 1740
          Opisowe 992
       Rok 2014 554
          Budżetowe 6105
          Opisowe 910
       Rok 2013 727
          Budżetowe 8325
          Opisowe 1750
       Rok 2012 718
          Budżetowe 7975
          Opisowe 1131
       Rok 2011 2
          Budżetowe 10340
          Opisowe 1288
       Rok 2010 1954
          Budżetowe 10919
          Opisowe 1506
       Rok 2009 1814
    Fundusz sołecki 2609
    Majątek Gminy 1261
    Dług publiczny 1013
    Opinie RIO 8278
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 1069
Akty prawne 199988
    Uchwały Rady Gminy 85678
    Zarządzenia Wójta 70128
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 11144
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 40036
    Prawo miejscowe 41155
    Porozumienia 1914
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 16809
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 7690
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 4744
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 1982
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 6284
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 5007
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 2061
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 2890
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 15430
    Gospodarka odpadami 1557
       Harmonogram odbioru odpadów 15051
       Jak segregować odpady 2012
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 2280
       Uchwały Rady Gminy 1340
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1520
       Nieruchomości niezamieszkałe 634
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 876
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1101
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3613
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1511
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1208
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 70958
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 4802
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 4802
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 81879
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 12686
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 1032
    MPZP 6472
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 3320
Wnioski do pobrania 9841
Promocja gminy 5123
Strategie, plan rozwoju 1738
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1411
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 4883
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2250
          Cyfrowe Mazury 806
          Masterplan 399
          7 Cudów Mazur 475
          Mazurska Pętla Rowerowa 579
          Konkurs 496
          Statut 786
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 777
       Analiza MOF KWJM 633
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 777
       Rewitalizacja MOF KWJM 334
Inwestycje 1076
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 917
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2030
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 511
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 608

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2609
Rejestr zmian 267831
Redakcja Biuletunu 2265
Instrukcja obsługi 1779
Mapa serwisu 2486

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67566
    Emisja Obligacji 2013 454
Praca w Urzędzie 88431
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 2829
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 3538
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1614
Wybory Prezydenckie 2015 2980
Wybory Samorządowe 2014 13841
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 1915
Zamówienia publiczne 395576
    Rok 2009 1691
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 4809
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 7672
       Inne postępowania 5582
    Emisja Obligacji 2013 36192
Ogłoszenia 69587
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1407
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1285
    Szkolenia 883
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 1138
    Naziemna telewizja cyfrowa 2519
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 2668
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 684
Nieodpłatna pomoc prawna 1104
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 77800
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 33640
Elektroniczna skrzynka podawcza 3221
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 43767
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 18650
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 4809
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1413
Wykluczenie Cyfrowe 7775
    Zamówienia publiczne 75629
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8105
    2016 r. 937
       Program Współpracy 2016 r. 405
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1482
          komisja konkursowa 210
       Konkurs ofert 2016 r. 667
          ogłoszenie Konkursu ofert 478
          komisja konkursowa 798
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 5327
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 806
       Konkurs ofert 2015 r. 582
          ogłoszenie Konkursu ofert 671
          komisja konkursowa 938
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 690
       Oferty pozakonkursowe 2015 944
    2014r. 1071
       Program Współpracy 2014 r. 926
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 1860
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 501
       Konkurs ofert 2014 r. 841
          ogłoszenie Konkursu ofert 915
          komisja konkursowa 1331
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 810
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 684
       Oferty pozakonkursowe 2014 956
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 749
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1266
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 634
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 2060
          komisja konkursowa 1085
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 938
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 824
    2011r. 904
    2010r. 959
    2012r. 3087
    2009r. 1062

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 2756


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij