czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 10366
    Wójt 3741
    Skarbnik 3646
    Sekretarz 3689
    Struktura organizacyjna 5687
    Regulamin organizacyjny 12910
    Kontakt 11490
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8001
    Rejestr instytucji kultury 1145
    Ustalanie numerów porządkowych 1766
Kodeks Etyki 3131
Informacje nieudostępniane 3665
Organy Gminy 11752
    Wójt 4102
    Rada Gminy 5099
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 14462
    Komisje 3956
Oświadczenia majątkowe 7355
    Kadencja 2014-2018 1366
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1823
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 2132
    Kadencja 2010-2014 910
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1454
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1064
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2122
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1774
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1840
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1344
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1432
    Kadencja 2006-2010 797
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 2135
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1373
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2040
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1220
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1529
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 741
    Kadencja 2002-2006 598
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 1124
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2190
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1388
Jednostki organizacyjne 7132
    Jednostki pomocnicze 10314
    Rejestr gminnych jednostek 3538
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 4600
    Zespół Szkół w Marcinkowie 1052
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 1050
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 703
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 1010
       Zamówienia publiczne 814
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19379
    Prawo 595
       Statut Ośrodka 804
       Regulaminy 771
       Zarządzenia 1328
    Formy pomocy 917
       świadczenia pieniężne 901
       pomoc rzeczowa 731
       pomoc usługowa 742
       świadczenia rodzinne 1141
       fundusz alimentacyjny 710
       dodatek mieszkaniowy 873
       dodatek energetyczny 790
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2700
    praca w GOPS 11184
    Ogłoszenia 5355
    Zamówienia publiczne 59622
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1650
       Aktualności 97780
       Promocja projektu 1759
       Zamówienia publiczne 98223
       Dokumenty 865
       Kontakt 1867
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4598
    Karta Dużej Rodziny 6870
    informacje 403
Góra Czterech Wiatrów 6387
Majątek i finanse 1090
    Budżet 418
       Rok 2016 387
       Rok 2015 1898
       Rok 2014 3104
       Rok 2013 2601
       Rok 2012 2278
       Rok 2011 1151
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 469
          Budżetowe 2097
          Opisowe 1307
       Rok 2014 613
          Budżetowe 7913
          Opisowe 1144
       Rok 2013 777
          Budżetowe 9702
          Opisowe 2126
       Rok 2012 766
          Budżetowe 9499
          Opisowe 1352
       Rok 2011 2
          Budżetowe 12485
          Opisowe 1555
       Rok 2010 2006
          Budżetowe 13210
          Opisowe 1846
       Rok 2009 1959
    Fundusz sołecki 2992
    Majątek Gminy 1320
    Dług publiczny 1063
    Opinie RIO 9754
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 1197
Akty prawne 241106
    Uchwały Rady Gminy 107912
    Zarządzenia Wójta 89633
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 13799
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 46478
    Prawo miejscowe 52243
    Porozumienia 2516
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 19228
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 9232
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 5436
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 2382
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 6958
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 5778
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 2219
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 3077
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 16980
    Gospodarka odpadami 1926
       Harmonogram odbioru odpadów 16744
       Jak segregować odpady 2504
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 2774
       Uchwały Rady Gminy 1512
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1769
       Nieruchomości niezamieszkałe 818
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1101
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1309
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4142
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1779
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1482
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 84354
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 5848
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 5111
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 93173
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 14167
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 1134
    MPZP 6771
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 4796
Wnioski do pobrania 12230
Promocja gminy 5719
Strategie, plan rozwoju 1870
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1572
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 5870
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2759
          Cyfrowe Mazury 999
          Masterplan 456
          7 Cudów Mazur 625
          Mazurska Pętla Rowerowa 656
          Konkurs 664
          Statut 968
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 934
       Analiza MOF KWJM 767
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 916
       Rewitalizacja MOF KWJM 377
Inwestycje 1201
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 1212
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2787
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 683
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 815

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2762
Rejestr zmian 299913
Redakcja Biuletunu 2379
Instrukcja obsługi 1894
Mapa serwisu 2613

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67752
    Emisja Obligacji 2013 510
Praca w Urzędzie 92440
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 3340
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 4574
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1804
Wybory Prezydenckie 2015 3622
Wybory Samorządowe 2014 16163
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 2174
Zamówienia publiczne 424774
    Rok 2009 1735
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 5652
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 9035
       Inne postępowania 6881
    Emisja Obligacji 2013 36558
Ogłoszenia 78407
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1781
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1444
    Szkolenia 1009
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 1384
    Naziemna telewizja cyfrowa 3087
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 3137
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 839
Nieodpłatna pomoc prawna 1385
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 88266
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 42032
Elektroniczna skrzynka podawcza 3638
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 47832
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 20748
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 5463
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1736
Wykluczenie Cyfrowe 8726
    Zamówienia publiczne 84176
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8239
    2016 r. 998
       Program Współpracy 2016 r. 451
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1722
          komisja konkursowa 264
       Konkurs ofert 2016 r. 733
          ogłoszenie Konkursu ofert 647
          komisja konkursowa 990
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 6008
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 996
       Konkurs ofert 2015 r. 620
          ogłoszenie Konkursu ofert 801
          komisja konkursowa 1096
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 913
       Oferty pozakonkursowe 2015 1230
    2014r. 1082
       Program Współpracy 2014 r. 999
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 2200
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 606
       Konkurs ofert 2014 r. 884
          ogłoszenie Konkursu ofert 1028
          komisja konkursowa 1497
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 941
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 774
       Oferty pozakonkursowe 2014 1206
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 826
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1530
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 783
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 2573
          komisja konkursowa 1317
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 1181
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 949
    2011r. 1047
    2010r. 1225
    2012r. 3814
    2009r. 1274

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3633


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij