czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 9822
    Wójt 3358
    Skarbnik 3344
    Sekretarz 3317
    Struktura organizacyjna 5414
    Regulamin organizacyjny 11268
    Kontakt 10496
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7399
    Rejestr instytucji kultury 912
    Ustalanie numerów porządkowych 1445
Kodeks Etyki 2740
Informacje nieudostępniane 3200
Organy Gminy 10814
    Wójt 3596
    Rada Gminy 4429
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 11740
    Komisje 3295
Oświadczenia majątkowe 6739
    Kadencja 2014-2018 1240
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1254
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1571
    Kadencja 2010-2014 817
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1043
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 637
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1296
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1005
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1043
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 803
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 863
    Kadencja 2006-2010 700
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 1429
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1126
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1377
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 920
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1116
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 537
    Kadencja 2002-2006 501
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 807
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1593
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1040
Jednostki organizacyjne 6923
    Jednostki pomocnicze 8418
    Rejestr gminnych jednostek 3226
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 3262
    Zespół Szkół w Marcinkowie 809
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 776
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 460
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 771
       Zamówienia publiczne 533
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16831
    Prawo 453
       Statut Ośrodka 548
       Regulaminy 507
       Zarządzenia 844
    Formy pomocy 754
       świadczenia pieniężne 679
       pomoc rzeczowa 492
       pomoc usługowa 517
       świadczenia rodzinne 793
       fundusz alimentacyjny 530
       dodatek mieszkaniowy 674
       dodatek energetyczny 509
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2168
    praca w GOPS 8712
    Ogłoszenia 4151
    Zamówienia publiczne 56750
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1413
       Aktualności 97348
       Promocja projektu 1411
       Zamówienia publiczne 96938
       Dokumenty 798
       Kontakt 1666
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3934
    Karta Dużej Rodziny 5736
    informacje 336
Góra Czterech Wiatrów 5037
Majątek i finanse 911
    Budżet 328
       Rok 2016 312
       Rok 2015 1647
       Rok 2014 2740
       Rok 2013 2229
       Rok 2012 2047
       Rok 2011 938
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 384
          Budżetowe 1489
          Opisowe 810
       Rok 2014 502
          Budżetowe 5349
          Opisowe 772
       Rok 2013 691
          Budżetowe 7613
          Opisowe 1524
       Rok 2012 687
          Budżetowe 7465
          Opisowe 994
       Rok 2011 2
          Budżetowe 9321
          Opisowe 1137
       Rok 2010 1934
          Budżetowe 9847
          Opisowe 1340
       Rok 2009 1706
    Fundusz sołecki 2467
    Majątek Gminy 1212
    Dług publiczny 968
    Opinie RIO 7832
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 978
Akty prawne 187139
    Uchwały Rady Gminy 79881
    Zarządzenia Wójta 63770
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 10104
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 38589
    Prawo miejscowe 36415
    Porozumienia 1678
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 15701
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 6886
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 4448
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 1786
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 5857
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 4589
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 1980
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 2801
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 14498
    Gospodarka odpadami 1393
       Harmonogram odbioru odpadów 14649
       Jak segregować odpady 1834
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 2097
       Uchwały Rady Gminy 1282
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1418
       Nieruchomości niezamieszkałe 537
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 787
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1018
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3389
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1410
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1089
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 67127
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 4374
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 4665
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 78490
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 12210
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 954
    MPZP 6372
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 2844
Wnioski do pobrania 9350
Promocja gminy 4720
Strategie, plan rozwoju 1691
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1335
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 4295
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1920
          Cyfrowe Mazury 709
          Masterplan 361
          7 Cudów Mazur 400
          Mazurska Pętla Rowerowa 541
          Konkurs 426
          Statut 664
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 681
       Analiza MOF KWJM 546
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 661
       Rewitalizacja MOF KWJM 309
Inwestycje 1031
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 770
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 1647
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 439
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 482

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2551
Rejestr zmian 253454
Redakcja Biuletunu 2204
Instrukcja obsługi 1734
Mapa serwisu 2403

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67464
    Emisja Obligacji 2013 423
Praca w Urzędzie 87161
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 2587
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 3095
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1527
Wybory Prezydenckie 2015 2706
Wybory Samorządowe 2014 12381
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 1844
Zamówienia publiczne 386107
    Rok 2009 1663
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 4566
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 7261
       Inne postępowania 5338
    Emisja Obligacji 2013 36040
Ogłoszenia 67501
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1216
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1244
    Szkolenia 833
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 983
    Naziemna telewizja cyfrowa 2198
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 2375
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 604
Nieodpłatna pomoc prawna 942
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 74845
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 31669
Elektroniczna skrzynka podawcza 3080
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 42519
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 17454
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 4573
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1240
Wykluczenie Cyfrowe 7185
    Zamówienia publiczne 71610
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8047
    2016 r. 886
       Program Współpracy 2016 r. 376
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1359
          komisja konkursowa 174
       Konkurs ofert 2016 r. 630
          ogłoszenie Konkursu ofert 416
          komisja konkursowa 678
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 4977
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 708
       Konkurs ofert 2015 r. 558
          ogłoszenie Konkursu ofert 612
          komisja konkursowa 845
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 590
       Oferty pozakonkursowe 2015 797
    2014r. 1066
       Program Współpracy 2014 r. 875
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 1660
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 446
       Konkurs ofert 2014 r. 816
          ogłoszenie Konkursu ofert 849
          komisja konkursowa 1232
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 732
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 626
       Oferty pozakonkursowe 2014 811
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 695
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1090
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 567
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 1761
          komisja konkursowa 938
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 810
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 736
    2011r. 824
    2010r. 831
    2012r. 2656
    2009r. 942

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 2578


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij