czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 10236
    Wójt 3679
    Skarbnik 3586
    Sekretarz 3619
    Struktura organizacyjna 5649
    Regulamin organizacyjny 12628
    Kontakt 11304
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7897
    Rejestr instytucji kultury 1103
    Ustalanie numerów porządkowych 1720
Kodeks Etyki 3030
Informacje nieudostępniane 3571
Organy Gminy 11573
    Wójt 4021
    Rada Gminy 4958
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 13935
    Komisje 3762
Oświadczenia majątkowe 7255
    Kadencja 2014-2018 1351
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1750
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 2035
    Kadencja 2010-2014 896
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1379
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1008
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2002
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1681
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1751
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1274
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1361
    Kadencja 2006-2010 782
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 2065
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1337
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1953
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1174
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1472
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 709
    Kadencja 2002-2006 586
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 1089
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2119
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1342
Jednostki organizacyjne 7079
    Jednostki pomocnicze 9927
    Rejestr gminnych jednostek 3480
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 4384
    Zespół Szkół w Marcinkowie 1005
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 966
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 669
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 964
       Zamówienia publiczne 773
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18880
    Prawo 579
       Statut Ośrodka 767
       Regulaminy 740
       Zarządzenia 1269
    Formy pomocy 894
       świadczenia pieniężne 844
       pomoc rzeczowa 699
       pomoc usługowa 694
       świadczenia rodzinne 1085
       fundusz alimentacyjny 666
       dodatek mieszkaniowy 833
       dodatek energetyczny 761
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2581
    praca w GOPS 10805
    Ogłoszenia 5059
    Zamówienia publiczne 59121
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1600
       Aktualności 97672
       Promocja projektu 1721
       Zamówienia publiczne 97988
       Dokumenty 852
       Kontakt 1825
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4480
    Karta Dużej Rodziny 6627
    informacje 391
Góra Czterech Wiatrów 6197
Majątek i finanse 1041
    Budżet 402
       Rok 2016 375
       Rok 2015 1868
       Rok 2014 3051
       Rok 2013 2554
       Rok 2012 2244
       Rok 2011 1121
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 453
          Budżetowe 1991
          Opisowe 1234
       Rok 2014 593
          Budżetowe 7482
          Opisowe 1091
       Rok 2013 761
          Budżetowe 9308
          Opisowe 2047
       Rok 2012 753
          Budżetowe 9026
          Opisowe 1294
       Rok 2011 2
          Budżetowe 11991
          Opisowe 1500
       Rok 2010 1992
          Budżetowe 12701
          Opisowe 1780
       Rok 2009 1923
    Fundusz sołecki 2901
    Majątek Gminy 1308
    Dług publiczny 1048
    Opinie RIO 9258
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 1157
Akty prawne 226407
    Uchwały Rady Gminy 98505
    Zarządzenia Wójta 81129
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 13035
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 44283
    Prawo miejscowe 49247
    Porozumienia 2364
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 18554
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 8890
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 5260
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 2285
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 6785
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 5583
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 2182
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 3023
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 16564
    Gospodarka odpadami 1836
       Harmonogram odbioru odpadów 16194
       Jak segregować odpady 2347
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 2621
       Uchwały Rady Gminy 1452
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1694
       Nieruchomości niezamieszkałe 760
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1023
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1271
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3980
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1700
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1424
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 79545
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 5614
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 5025
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 88341
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 13735
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 1106
    MPZP 6656
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 4336
Wnioski do pobrania 11613
Promocja gminy 5550
Strategie, plan rozwoju 1825
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1535
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 5594
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2629
          Cyfrowe Mazury 933
          Masterplan 442
          7 Cudów Mazur 594
          Mazurska Pętla Rowerowa 635
          Konkurs 627
          Statut 922
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 904
       Analiza MOF KWJM 733
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 883
       Rewitalizacja MOF KWJM 366
Inwestycje 1150
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 1152
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 2603
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 653
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 747

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2705
Rejestr zmian 288918
Redakcja Biuletunu 2336
Instrukcja obsługi 1848
Mapa serwisu 2571

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67699
    Emisja Obligacji 2013 493
Praca w Urzędzie 90885
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 3214
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 4300
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1733
Wybory Prezydenckie 2015 3416
Wybory Samorządowe 2014 15443
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 2089
Zamówienia publiczne 411505
    Rok 2009 1722
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 5344
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 8539
       Inne postępowania 6474
    Emisja Obligacji 2013 36463
Ogłoszenia 75482
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1704
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1401
    Szkolenia 977
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 1325
    Naziemna telewizja cyfrowa 2911
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 3011
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 802
Nieodpłatna pomoc prawna 1307
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 84904
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 38628
Elektroniczna skrzynka podawcza 3534
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 46193
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 20114
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 5292
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1630
Wykluczenie Cyfrowe 8414
    Zamówienia publiczne 81287
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8196
    2016 r. 986
       Program Współpracy 2016 r. 441
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1673
          komisja konkursowa 253
       Konkurs ofert 2016 r. 717
          ogłoszenie Konkursu ofert 610
          komisja konkursowa 932
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 5844
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 937
       Konkurs ofert 2015 r. 608
          ogłoszenie Konkursu ofert 760
          komisja konkursowa 1042
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 867
       Oferty pozakonkursowe 2015 1172
    2014r. 1076
       Program Współpracy 2014 r. 983
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 2106
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 571
       Konkurs ofert 2014 r. 871
          ogłoszenie Konkursu ofert 994
          komisja konkursowa 1450
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 913
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 746
       Oferty pozakonkursowe 2014 1147
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 810
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1457
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 743
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 2445
          komisja konkursowa 1259
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 1126
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 924
    2011r. 1015
    2010r. 1163
    2012r. 3627
    2009r. 1204

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3323


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij