czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 9679
    Wójt 3280
    Skarbnik 3303
    Sekretarz 3226
    Struktura organizacyjna 5319
    Regulamin organizacyjny 10984
    Kontakt 10258
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7226
    Rejestr instytucji kultury 872
    Ustalanie numerów porządkowych 1402
Kodeks Etyki 2646
Informacje nieudostępniane 3093
Organy Gminy 10647
    Wójt 3483
    Rada Gminy 4310
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 11278
    Komisje 3204
Oświadczenia majątkowe 6610
    Kadencja 2014-2018 1222
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1139
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1463
    Kadencja 2010-2014 798
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 996
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 542
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1160
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 887
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 944
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 760
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 751
    Kadencja 2006-2010 680
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 1340
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1096
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1303
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 880
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1069
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 508
    Kadencja 2002-2006 482
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 759
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1478
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 973
Jednostki organizacyjne 6862
    Jednostki pomocnicze 8039
    Rejestr gminnych jednostek 3177
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 2970
    Zespół Szkół w Marcinkowie 742
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 738
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 411
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 719
       Zamówienia publiczne 483
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16392
    Prawo 429
       Statut Ośrodka 490
       Regulaminy 457
       Zarządzenia 759
    Formy pomocy 733
       świadczenia pieniężne 635
       pomoc rzeczowa 464
       pomoc usługowa 490
       świadczenia rodzinne 756
       fundusz alimentacyjny 501
       dodatek mieszkaniowy 643
       dodatek energetyczny 476
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2086
    praca w GOPS 8250
    Ogłoszenia 3964
    Zamówienia publiczne 56168
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1373
       Aktualności 97284
       Promocja projektu 1359
       Zamówienia publiczne 96712
       Dokumenty 781
       Kontakt 1600
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3819
    Karta Dużej Rodziny 5568
    informacje 316
Góra Czterech Wiatrów 4800
Majątek i finanse 874
    Budżet 308
       Rok 2016 285
       Rok 2015 1600
       Rok 2014 2662
       Rok 2013 2143
       Rok 2012 2004
       Rok 2011 899
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 367
          Budżetowe 1357
          Opisowe 716
       Rok 2014 483
          Budżetowe 4974
          Opisowe 737
       Rok 2013 658
          Budżetowe 7196
          Opisowe 1400
       Rok 2012 669
          Budżetowe 7241
          Opisowe 915
       Rok 2011 2
          Budżetowe 8827
          Opisowe 1070
       Rok 2010 1915
          Budżetowe 9173
          Opisowe 1283
       Rok 2009 1671
    Fundusz sołecki 2366
    Majątek Gminy 1195
    Dług publiczny 948
    Opinie RIO 7519
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 925
Akty prawne 178808
    Uchwały Rady Gminy 76070
    Zarządzenia Wójta 59465
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 9329
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 37796
    Prawo miejscowe 33379
    Porozumienia 1588
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 14927
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 6460
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 4353
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 1728
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 5693
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 4433
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 1950
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 2763
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 13900
    Gospodarka odpadami 1334
       Harmonogram odbioru odpadów 14342
       Jak segregować odpady 1750
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 1998
       Uchwały Rady Gminy 1251
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1367
       Nieruchomości niezamieszkałe 468
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 744
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 952
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3236
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1352
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1034
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 64745
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 4111
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 4574
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 76475
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 11870
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 919
    MPZP 6286
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 2542
Wnioski do pobrania 8943
Promocja gminy 4537
Strategie, plan rozwoju 1647
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1276
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 4007
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 1747
          Cyfrowe Mazury 644
          Masterplan 347
          7 Cudów Mazur 369
          Mazurska Pętla Rowerowa 516
          Konkurs 396
          Statut 604
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 641
       Analiza MOF KWJM 506
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 606
       Rewitalizacja MOF KWJM 293
Inwestycje 996
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 681
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 1440
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 395
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 404

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2517
Rejestr zmian 245846
Redakcja Biuletunu 2166
Instrukcja obsługi 1694
Mapa serwisu 2353

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67390
    Emisja Obligacji 2013 411
Praca w Urzędzie 86298
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 2431
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 2934
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1473
Wybory Prezydenckie 2015 2565
Wybory Samorządowe 2014 11608
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 1805
Zamówienia publiczne 379428
    Rok 2009 1639
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 4353
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 6972
       Inne postępowania 5212
    Emisja Obligacji 2013 35942
Ogłoszenia 65878
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1128
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1220
    Szkolenia 800
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 886
    Naziemna telewizja cyfrowa 2028
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 2229
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 541
Nieodpłatna pomoc prawna 862
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 72586
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 30292
Elektroniczna skrzynka podawcza 2957
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 41793
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 16791
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 4443
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1143
Wykluczenie Cyfrowe 6887
    Zamówienia publiczne 69172
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8000
    2016 r. 857
       Program Współpracy 2016 r. 355
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1310
          komisja konkursowa 161
       Konkurs ofert 2016 r. 603
          ogłoszenie Konkursu ofert 388
          komisja konkursowa 607
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 4765
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 646
       Konkurs ofert 2015 r. 543
          ogłoszenie Konkursu ofert 585
          komisja konkursowa 799
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 524
       Oferty pozakonkursowe 2015 699
    2014r. 1063
       Program Współpracy 2014 r. 847
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 1562
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 419
       Konkurs ofert 2014 r. 802
          ogłoszenie Konkursu ofert 817
          komisja konkursowa 1190
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 685
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 600
       Oferty pozakonkursowe 2014 738
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 675
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 969
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 535
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 1597
          komisja konkursowa 871
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 735
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 677
    2011r. 780
    2010r. 758
    2012r. 2394
    2009r. 881

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 2460


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij