czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 10557
    Wójt 3852
    Skarbnik 3765
    Sekretarz 3816
    Struktura organizacyjna 5758
    Regulamin organizacyjny 13586
    Kontakt 11815
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8187
    Rejestr instytucji kultury 1212
    Ustalanie numerów porządkowych 1859
Kodeks Etyki 3320
Informacje nieudostępniane 3817
Organy Gminy 12056
    Wójt 4282
    Rada Gminy 5315
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 15239
    Komisje 4221
Oświadczenia majątkowe 7512
    Kadencja 2014-2018 1397
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1948
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 2323
    Kadencja 2010-2014 953
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1587
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1148
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 2344
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1948
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 2012
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1488
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1578
    Kadencja 2006-2010 866
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 2253
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1442
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2204
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1334
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1630
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 822
    Kadencja 2002-2006 653
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 1192
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 2314
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1495
Jednostki organizacyjne 7201
    Jednostki pomocnicze 10916
    Rejestr gminnych jednostek 3673
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 5091
    Zespół Szkół w Marcinkowie 1142
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 1206
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 777
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 1094
       Zamówienia publiczne 881
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20502
    Prawo 639
       Statut Ośrodka 858
       Regulaminy 824
       Zarządzenia 1420
    Formy pomocy 998
       świadczenia pieniężne 983
       pomoc rzeczowa 790
       pomoc usługowa 804
       świadczenia rodzinne 1264
       fundusz alimentacyjny 798
       dodatek mieszkaniowy 944
       dodatek energetyczny 857
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2913
    praca w GOPS 11936
    Ogłoszenia 5796
    Zamówienia publiczne 60420
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1725
       Aktualności 97929
       Promocja projektu 1838
       Zamówienia publiczne 98598
       Dokumenty 894
       Kontakt 1942
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4811
    Karta Dużej Rodziny 7371
    informacje 419
Góra Czterech Wiatrów 6709
Majątek i finanse 1148
    Budżet 447
       Rok 2016 417
       Rok 2015 1972
       Rok 2014 3208
       Rok 2013 2690
       Rok 2012 2341
       Rok 2011 1205
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 497
          Budżetowe 2278
          Opisowe 1444
       Rok 2014 638
          Budżetowe 8555
          Opisowe 1246
       Rok 2013 813
          Budżetowe 10335
          Opisowe 2247
       Rok 2012 796
          Budżetowe 10218
          Opisowe 1460
       Rok 2011 2
          Budżetowe 13246
          Opisowe 1649
       Rok 2010 2040
          Budżetowe 14037
          Opisowe 1951
       Rok 2009 2028
    Fundusz sołecki 3128
    Majątek Gminy 1347
    Dług publiczny 1089
    Opinie RIO 10652
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 1278
Akty prawne 266342
    Uchwały Rady Gminy 120078
    Zarządzenia Wójta 102353
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 14757
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 49630
    Prawo miejscowe 56853
    Porozumienia 2725
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 20247
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 9971
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 5745
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 2561
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 7282
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 6123
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 2297
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 3180
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 17725
    Gospodarka odpadami 2099
       Harmonogram odbioru odpadów 17544
       Jak segregować odpady 2788
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 3014
       Uchwały Rady Gminy 1609
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1903
       Nieruchomości niezamieszkałe 921
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1218
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1370
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4456
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1934
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1564
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 89910
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 6327
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 5265
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 99084
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 14916
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 1192
    MPZP 6951
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 5401
Wnioski do pobrania 13101
Promocja gminy 5986
Strategie, plan rozwoju 1953
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1640
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 6449
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2989
          Cyfrowe Mazury 1164
          Masterplan 484
          7 Cudów Mazur 690
          Mazurska Pętla Rowerowa 689
          Konkurs 746
          Statut 1091
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 997
       Analiza MOF KWJM 843
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 977
       Rewitalizacja MOF KWJM 410
Inwestycje 1263
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 1320
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 3113
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 740
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 913

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2838
Rejestr zmian 352749
Redakcja Biuletunu 2445
Instrukcja obsługi 1955
Mapa serwisu 2677

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67871
    Emisja Obligacji 2013 533
Praca w Urzędzie 94854
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 3546
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 5009
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1910
Wybory Prezydenckie 2015 3926
Wybory Samorządowe 2014 17431
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 2294
Zamówienia publiczne 444032
    Rok 2009 1771
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 5949
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 9657
       Inne postępowania 7288
    Emisja Obligacji 2013 36698
Ogłoszenia 82540
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1951
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1506
    Szkolenia 1062
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 1468
    Naziemna telewizja cyfrowa 3444
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 4042
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 914
Nieodpłatna pomoc prawna 1530
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 92480
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 46086
Elektroniczna skrzynka podawcza 3832
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 50039
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 21871
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 5729
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1896
Wykluczenie Cyfrowe 9263
    Zamówienia publiczne 90761
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8304
    2016 r. 1033
       Program Współpracy 2016 r. 474
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1827
          komisja konkursowa 287
       Konkurs ofert 2016 r. 757
          ogłoszenie Konkursu ofert 709
          komisja konkursowa 1084
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 6288
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 1078
       Konkurs ofert 2015 r. 640
          ogłoszenie Konkursu ofert 862
          komisja konkursowa 1202
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 994
       Oferty pozakonkursowe 2015 1333
    2014r. 1090
       Program Współpracy 2014 r. 1041
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 2367
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 664
       Konkurs ofert 2014 r. 907
          ogłoszenie Konkursu ofert 1101
          komisja konkursowa 1597
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 990
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 841
       Oferty pozakonkursowe 2014 1308
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 867
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1651
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 845
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 2830
          komisja konkursowa 1397
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 1277
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 1022
    2011r. 1110
    2010r. 1340
    2012r. 4131
    2009r. 1385

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4067


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij