czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Urząd 4707
    Dane podstawowe 9919
    Wójt 3418
    Skarbnik 3384
    Sekretarz 3377
    Struktura organizacyjna 5470
    Regulamin organizacyjny 11553
    Kontakt 10637
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7520
    Rejestr instytucji kultury 939
    Ustalanie numerów porządkowych 1487
Kodeks Etyki 2805
Informacje nieudostępniane 3269
Organy Gminy 10918
    Wójt 3682
    Rada Gminy 4513
       Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Mrągowo 12093
    Komisje 3375
Oświadczenia majątkowe 6848
    Kadencja 2014-2018 1267
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1390
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2014-2018 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 1687
    Kadencja 2010-2014 835
       Oświadczenia majątkowe składane na 2 miesiące przed upływem kadencji 1128
       Oświadczenia majątkowe za rok 2014 729
       Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1479
       Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1151
       Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1196
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 882
       Oświadczenia majątkowe w kadencji 2010-2014 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 987
    Kadencja 2006-2010 720
       Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2006-2010 1549
       Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1164
       Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1504
       Oświadczenia majątkowe za rok 2008 991
       Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1182
       Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mrągowo w kadencji 2006-2010 złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania 577
    Kadencja 2002-2006 521
       Oświadczenia majątkowe radnych na zakończenie kadencji 2002-2006 875
       Oświadczenia majątkowe za rok 2006 1715
       Oświadczenia majątkowe za rok 2005 1117
Jednostki organizacyjne 6955
    Jednostki pomocnicze 8663
    Rejestr gminnych jednostek 3276
    Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo 3456
    Zespół Szkół w Marcinkowie 841
       Projekt:: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny dom!” 808
       Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Mrągowo" 494
    Biblioteka Publiczna Gminy Mrągowo z siedzibą w Kosewie 808
       Zamówienia publiczne 577
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17188
    Prawo 482
       Statut Ośrodka 589
       Regulaminy 549
       Zarządzenia 900
    Formy pomocy 780
       świadczenia pieniężne 713
       pomoc rzeczowa 510
       pomoc usługowa 532
       świadczenia rodzinne 824
       fundusz alimentacyjny 550
       dodatek mieszkaniowy 693
       dodatek energetyczny 534
    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo 2219
    praca w GOPS 9076
    Ogłoszenia 4305
    Zamówienia publiczne 57147
    projekty EFS 13
       Cel projektu 1441
       Aktualności 97402
       Promocja projektu 1461
       Zamówienia publiczne 97097
       Dokumenty 817
       Kontakt 1700
    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4001
    Karta Dużej Rodziny 5841
    informacje 346
Góra Czterech Wiatrów 5230
Majątek i finanse 944
    Budżet 338
       Rok 2016 325
       Rok 2015 1686
       Rok 2014 2793
       Rok 2013 2287
       Rok 2012 2076
       Rok 2011 962
    Sprawozdania 10
       Rok 2015 396
          Budżetowe 1571
          Opisowe 882
       Rok 2014 521
          Budżetowe 5667
          Opisowe 810
       Rok 2013 705
          Budżetowe 7932
          Opisowe 1614
       Rok 2012 698
          Budżetowe 7639
          Opisowe 1052
       Rok 2011 2
          Budżetowe 9683
          Opisowe 1188
       Rok 2010 1944
          Budżetowe 10379
          Opisowe 1391
       Rok 2009 1731
    Fundusz sołecki 2541
    Majątek Gminy 1228
    Dług publiczny 986
    Opinie RIO 8067
    Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrągowo na lata 2014–2030 1013
Akty prawne 194539
    Uchwały Rady Gminy 83356
    Zarządzenia Wójta 67889
       Sprzed 12 sierpnia 2009r 10608
    Zarządzenia Wójta (kierownika urzędu) 39548
    Prawo miejscowe 38999
    Porozumienia 1760
    Dzienniki Urzędowe Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
    Dzienniki Ustaw 0
    Monitor Polski 0
    Rządowe Centrum Legislacji 0
Podatki i opłaty 16277
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2016 r. 7224
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2015 r. 4524
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2014 r. 1844
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2013 r. 5990
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2012 r. 4737
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2011 r. 2007
    Podatki i opłaty obowiązujące w 2010 r. 2833
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 14894
    Gospodarka odpadami 1433
       Harmonogram odbioru odpadów 14857
       Jak segregować odpady 1906
       Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami 2187
       Uchwały Rady Gminy 1311
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 1454
       Nieruchomości niezamieszkałe 579
       Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 827
       Ewidencja udzielonych zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo 1049
       Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3502
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 1448
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1135
    Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, obwieszczenia, postanowienia, karty 69039
    Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko 4602
    Karty informacyjne o środowisku i jego ochronie 0
Gospodarka mieszkaniowa 4718
Planowanie przestrzenne 1818
    Obwieszczenia 80269
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo. 12439
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 984
    MPZP 6431
       Obwieszczenia/Ogłoszenia 3096
Wnioski do pobrania 9652
Promocja gminy 4878
Strategie, plan rozwoju 1718
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mrągowo na lata 2007-2016 1366
    Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Strategia 4525
       Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 2033
          Cyfrowe Mazury 750
          Masterplan 374
          7 Cudów Mazur 432
          Mazurska Pętla Rowerowa 550
          Konkurs 450
          Statut 709
    Obszary funkcjonalne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 715
       Analiza MOF KWJM 574
       Polityka Przestrzenna gmin MOF KWJM 697
       Rewitalizacja MOF KWJM 318
Inwestycje 1058
    Strategia Działań Inwestycyjnych Gminy Mrągowo na lata 2010-2015 827
    Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WiM) 1810
    Sprawozdanie z działalności samorządu Gminy Mrągowo w latach 1990 – 2010 468
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 544

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 2579
Rejestr zmian 260565
Redakcja Biuletunu 2236
Instrukcja obsługi 1762
Mapa serwisu 2450

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Aktualności 67524
    Emisja Obligacji 2013 433
Praca w Urzędzie 87801
Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r. 2706
Wybory do Sejmu i do Senatu 25.10.2015 r. 3209
Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 1569
Wybory Prezydenckie 2015 2822
Wybory Samorządowe 2014 12963
    Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie 1876
Zamówienia publiczne 391020
    Rok 2009 1682
       Przetargi nieograniczone od 2009-10-16 do 2009-12-31 4708
       Przetargi nieograniczone do 2009-10-16 7521
       Inne postępowania 5461
    Emisja Obligacji 2013 36117
Ogłoszenia 68799
    Uwaga Przedsiębiorcy !!! 1286
    Budowa boiska dla niepełnosprawnych dzieci z DPS 1262
    Szkolenia 858
    Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Mój Dom" 1052
    Naziemna telewizja cyfrowa 2322
    projekt "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie" 2507
    MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY MRĄGOWO 633
Nieodpłatna pomoc prawna 1024
Przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości 76522
Ostrzeżenia meteorologiczne oraz komunikaty o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych 32707
Elektroniczna skrzynka podawcza 3145
Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy 43071
Nowe dowody osobiste i ewidencje ludności 17950
Kultura fizyczna, sport i rekreacja. 4666
Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" 1318
Wykluczenie Cyfrowe 7407
    Zamówienia publiczne 73395
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 8081
    2016 r. 908
       Program Współpracy 2016 r. 390
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2016 r. 1393
          komisja konkursowa 184
       Konkurs ofert 2016 r. 644
          ogłoszenie Konkursu ofert 432
          komisja konkursowa 725
    2015r. 5
       Program Współpracy 2015 r. 19
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2015 r. 5134
          Uchwała Programu Współpracy 2015 r. 750
       Konkurs ofert 2015 r. 565
          ogłoszenie Konkursu ofert 630
          komisja konkursowa 879
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 637
       Oferty pozakonkursowe 2015 857
    2014r. 1068
       Program Współpracy 2014 r. 890
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2014 r. 1741
          Uchwała Programu Współpracy 2014 r. 460
       Konkurs ofert 2014 r. 825
          ogłoszenie Konkursu ofert 873
          komisja konkursowa 1265
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 764
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2014 r. 647
       Oferty pozakonkursowe 2014 861
    2013r. 171
       Program Współpracy 2013 r. 713
          konsultacje projektu Uchwały Programu Współpracy 2013 r. 1167
          Uchwała Programu Współpracy 2013 r. 592
       Konkurs ofert 2013 r. 0
          ogłoszenie Konkursu ofert 1862
          komisja konkursowa 998
          rozstrzygnięcie Konkursu ofert 852
       Sprawozdanie z wykonania Programu Współpracy 2013 r. 772
    2011r. 848
    2010r. 884
    2012r. 2799
    2009r. 975

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 2679


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij