czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-08 10:43:03

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 10:43:03
Osoba, która odpowiada za treść: PKW Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 10:43:07
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3343
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-12-08 10:43:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-08 10:37:49

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 10:37:49
Osoba, która odpowiada za treść: KBW Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 10:38:50
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3163
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-12-08 10:38:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-12-08 10:36:30

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2014-12-08 10:36:30
Osoba, która odpowiada za treść: KBW Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2014-12-08 10:38:50
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3278
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-12-08 10:38:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:44:51

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mrągowo z dnia 14 października 2014r. W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 

obwieszczenie str1obwieszczenie str2

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Gminy Anna Duda Data wytworzenia informacji: 2014-10-15 11:44:51
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy Anna Duda Data udostępnienia informacji: 2014-10-15 11:48:59
Wprowadził informację do BIP: Justyna Bahr Artykuł był wyświetlony: 4809
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 10:02:50
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-12 09:52:44

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mrągowo

 

informacja.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Sekretarz Gminy Anna Duda Data wytworzenia informacji: 2014-11-12 09:52:44
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Gminy Anna Duda Data udostępnienia informacji: 2014-11-12 09:52:48
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4673
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-11-12 09:52:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-13 23:21:30

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

 

dzioby wbp - różowa.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: KBW Olsztyn Data wytworzenia informacji: 2014-11-13 23:21:30
Osoba, która odpowiada za treść: KBW Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2014-11-13 23:21:41
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4751
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-11-13 23:21:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-13 23:19:36

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

 

dzioby Rada - biała.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: KBW Olsztyn Data wytworzenia informacji: 2014-11-13 23:19:36
Osoba, która odpowiada za treść: KBW Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2014-11-13 23:21:41
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4616
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-11-13 23:21:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-13 23:15:31

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW

 

dzioby powiat- żółta.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: KBW Olsztyn Data wytworzenia informacji: 2014-11-13 23:15:31
Osoba, która odpowiada za treść: KBW Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2014-11-13 23:15:36
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4503
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-11-13 23:15:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-13 23:09:59

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

 

dzioby sejmik - niebieska.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: KBW Olsztyn Data wytworzenia informacji: 2014-11-13 23:09:59
Osoba, która odpowiada za treść: KBW Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2014-11-13 23:15:36
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4637
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-11-13 23:15:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-24 17:44:56

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mrągowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mrągowo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

OBWIESZCZENIE
 

Gminnej Komisji Wyborczej w Mrągowie
z dnia
23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Mrągowo
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
 

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Mrągowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mrągowo:

 
 
 
 
 
 
 
1.

KRASIŃSKI Jerzy Wiesław, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Boże,nie należy do partii politycznej

zgłoszony przez KWW J.KRASIŃSKIEGO

 
 
2.

POPOWSKI Emil, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Szestno,członek partii: Platforma Obywatelska RP

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

 
 
 
 
 
 
Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej w Mrągowie

 (-) Alina Gromadzka
 

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Gromadzka Data wytworzenia informacji: 2014-10-24 17:44:56
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Gromadzka Data udostępnienia informacji: 2014-10-24 17:47:55
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 5495
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-10-24 17:47:56
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij