czarnobiały0+1+2
 Start Zamówienia publiczne Prawo miejscowe Góra Czterech Wiatrów Aktualności Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-07 09:53:46

Spotkanie Wakacyjne- 11.07.2014r.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Rokosz Data wytworzenia informacji: 2014-08-07 09:53:46
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Rokosz Data udostępnienia informacji: 2014-08-07 10:31:07
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2506
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-08-07 10:31:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-06-26 08:50:44

Artykuł prasowy

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Rokosz Data wytworzenia informacji: 2014-06-26 08:50:44
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Rokosz Data udostępnienia informacji: 2014-06-26 08:52:26
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3831
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-06-26 08:52:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-12-18 08:34:46

"Mikołajkowe Spotkanie" 06.12.2013r.

 

"Mikołajkowe Spotkanie" 06.12.2013r.


W ramach promocji programu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion w Urzędzie Gminy Mrągowo dnia 6 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste „Mikołajkowe spotkanie” z uczestnikami projektu.
Przedstawiciele gospodarstw domowych, w których zainstalowane są w ramach projektu zestawy komputerowe otrzymali upominki mikołajkowe – rekreacyjne plecaki młodzieżowe wraz z piórnikiem oraz pendrive 16 GB z logo UE.
Szczególnie dla dzieci był to miły i sympatyczny przedświąteczny mikołajkowy akcent.
zdjęcie nr 1.JPG
zdjęcie nr 2.JPG
zdjęcie nr 3.JPG
zdjęcie nr 5.JPG
zdjęcie nr 6.JPG
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Mularczyk Data wytworzenia informacji: 2013-12-18 08:34:46
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mularczyk Data udostępnienia informacji: 2013-12-18 08:36:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3349
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2013-12-18 08:36:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-02-15 13:40:25

Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Projekt pn.
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo"
 

 

Informacje i pliki do pobrania:
 
 
 
 
Wójt Gminy Mrągowo informuje, iż Gmina Mrągowo przystąpiła do realizacji projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wśród mieszkańców Gminy Mrągowo zjawiska wykluczenia cyfrowego, poprzez zapewnienie komputera z dostępem do Internetu dla 56 gospodarstw domowych, spełniających warunki do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zapewnienie dostępu do Internetu dla wybranych uczestników projektu,
 • przekazanie uczestnikom projektu wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera, korzystania z zasobów i możliwości internetu,
 • uzyskanie lepszych efektów edukacyjnych, rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • rozwój osób dorosłych i dostęp do informacji stwarzającej możliwość aktywności zawodowej, społecznej i gospodarczej

Projekt będzie obejmował następujące typy działań :

 • dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi  i oprogramowaniem w 56 gospodarstwach domowych,
 • dostarczenie Internetu  poprzez zakup urządzeń sieciowych przez okres realizacji projektu, tj. od daty przekazania komputerów gospodarstwom do 31 marca 2014 r. oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu
 • szkolenie z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu,
 • modernizacja sprzętu komputerowego oraz aktualizacja oprogramowania i licencji
Termin zakończenia realizacji projektu - 31 marzec 2014 r. Trwałość projektu zostanie zapewniona przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

Osoby, deklarujące uczestnictwo w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy Mrągowo, jak również muszą prowadzić gospodarstwo domowe na terenie Gminy Mrągowo.

Gospodarstwa domowe, o których mowa wyżej, muszą spełniać łącznie następujące kryteria dostępu :

 • znajdować się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu,
 • nie posiadać dostępu do Internetu,
 • nie posiadać komputera,
 • spełniać kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
 • wychowywać co najmniej jedno dziecko w wieku 6-18 lat.

W gospodarstwie domowym, zakwalifikowanym do uczestnictwa w projekcie nie może występować problem uzależnienia lub przemocy domowej, chyba że osoba/y uzależniona/e bądź stosująca/e przemoc domową poddała/y się leczeniu i/lub uczęszczają na terapię.

Udział wszystkich gospodarstw domowych w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby chętne do udziału w projekcie muszą wypełnić i przedłożyć ankietę zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji wraz z :

 • dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu netto każdego członka gospodarstwa domowego za miesiąc poprzedzający moment złożenia ankiety,
 • kserokopią dowodu osobistego,
 • zaświadczeniem o pobieraniu nauki lub spełnianiu obowiązku nauki przez dzieci i młodzież,
 • kserokopią tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
Ankiety dostępne są w Referacie Inwestycji Planowania Przestrzennego i Pozyskiwania Środków Urzędu Gminy w Mrągowie, parter, pok. 2, jak również na stronie internetowej projektu (z lewej strony - do pobrania).

Informacji udziela Pani Beata Mularczyk oraz Pani Adriana Rokosz pod nr tel. 089 741 29 24.
ANKIETĘ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY MRĄGOWO POK. 2, PARTER DO DNIA 30 MARCA 2012 R.
 

 

 
 
 

plakat
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Rokosz Data wytworzenia informacji: 2012-02-15 13:40:25
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Rokosz Data udostępnienia informacji: 2012-02-16 07:49:06
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 4673
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2013-01-11 12:04:41
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij