czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-11 13:34:43

RBK.6220.2.2014.2015 Mrągowo, dn.11.08.2015 r. OBWIESZCZENIE

 

RBK.6220.2.2014.2015
Mrągowo, dn.11.08.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.)
 
WÓJT GMINY MRAGOWO
zawiadamia
 
że został złożony Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:
„wydobywanie kopaliny kruszywa naturalnego (piasku i piasku ze żwirem) ze złoża Kiersztanowo II na części działki nr 320 obrębu ewidencyjnego Kiersztanowo, Gmina Mrągowo”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Mrągowo lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo www.bip.gminamragowo.net


Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, w referacie Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pok. Nr 10, tel. 89 741 2924 w.206.
Informację wywiesza się na okres 21 dni na tablicy w Urzędzie Gminy Mrągowo, doręcza się stronom postępowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.bip.gminamragowo.net.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński
 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2015-08-11 13:34:43
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2015-08-11 13:41:44
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1707
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-08-11 13:41:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-11 08:14:19

RBK.6220.16.2015 Mrągowo, dn.10.08.2015 r. OBWIESZCZENIE

 

RBK.6220.16.2015
Mrągowo, dn.10.08.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.)
WÓJT GMINY MRAGOWO
zawiadamia
 
że został złożony Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 0,99 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliżu wsi Nowy Probark, Gm. Mrągowo, powiat mrągowski na części działki numer ewidencyjny 473/1”

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Mrągowo lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo www.bip.gminamragowo.net
 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, w referacie Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej – pok. Nr 10, tel. 89 741 2924 w.206.
Informację wywiesza się na okres 21 dni na tablicy w Urzędzie Gminy Mrągowo, doręcza się stronom postępowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.bip.gminamragowo.net.
 
Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2015-08-11 08:14:19
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2015-08-11 08:27:15
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1742
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-08-11 08:27:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:37:48

RBK.6220.47.2014.2015 Mrągowo, dn. 16.03.2015 r. OBWIESZCZENIE

 

RBK.6220.47.2014.2015
Mrągowo, dn. 16.03.2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zm.)
WÓJT GMINY MRĄGOWO
zawiadamia
 
że w dniu 5 marca 2015r. został złożony Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa wyciągu do nart wodnych na działce nr 355 obręb Polska
Wieś, gmina Mrągowo
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Mrągowo lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo www.bip.gminamragowo.net
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, w referacie Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pok. Nr 10, tel. 89 741 2924 w.206.
Informację wywiesza się na okres 21 dni na tablicy w Urzędzie Gminy Mrągowo, doręcza się stronom postępowania oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy -www.bip.gminamragowo.net.
Wójt Gminy Mragowo
(-) Jerzy Krasiński
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 10:37:48
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 10:51:30
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1850
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-03-16 10:51:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:46:42

Obwieszczenie Na podstawie art. 30, 39, i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocena oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 Puszcza Piska (PLB280008) przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego na działce 127/6, obręb Probark, gmina Mrągowo.

 

RBK.6220.07.2013.2014_obwieszczenie.png
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Wojciech Trawiński Data wytworzenia informacji: 2014-10-24 14:46:42
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Trawiński Data udostępnienia informacji: 2014-10-24 14:53:10
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2632
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2014-10-24 14:53:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij