czarnobiały0+1+2
 Start Zamówienia publiczne Prawo miejscowe Góra Czterech Wiatrów Aktualności Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Ogłoszenia
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-19 14:40:52

Skorzystaj z usług publicznych

 

Banne obywatel.gov.pl

 

Skorzystaj z usług publicznych

Infolinia - Informacji dla Obywatela woj. Warmińsko - Mazurskiego

tel. 222 500 114

Infolinia - Centralny numer Informacji dla Obywatela

tel. 222 500 115
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2015-11-19 14:40:52
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2015-11-19 14:44:03
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6000
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-11-19 14:50:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-12 08:33:58

ePodręcznik

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
10-575 Olsztyn
Al. J. Piłsudskiego 7/9
Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Olsztyn, 2015-11-06
Dane adresatów

JST

OK-I.120.3.2015

informacja
Pismo
Treść dokumentu

Szanowni Państwo
Jest już dostępny długo wyczekiwany interaktywny ePodręcznik który ma stanowić pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych i technicznych problemów związanych z komunikacją elektroniczną, przesyłaniem i uwierzytelnianiem dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej, a także z wykorzystywaniem elektronicznych usług administracji publicznej.

Treść ePodręcznika została opracowana przez dr. Kajetana Wojsyka na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

ePodręcznik jest dostępny pod adresem

https://epodrecznik.mac.gov.pl/mediawiki/index.php?title=O_ePodr%C4%99czniku

pozdrawiam

Urszula Kalinowska
informatyk wojewódzki
Oddział ds. informatyzacji
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewodzki w Olsztynie
Tel.895232777, e-mail: urszula.kalinowska@uw.olsztyn.pl
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Data wytworzenia informacji: 2015-11-12 08:33:58
Osoba, która odpowiada za treść: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Data udostępnienia informacji: 2015-11-12 08:34:04
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6270
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-11-12 08:34:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-09-17 10:23:44

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

 

Dz. U. 2015 r., poz. 1257

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

(Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.)

 

Na podstawie art. 256 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 1. wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPF”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 2. wzór formularza wniosku oznaczonego symbolem „PPPr”, dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

2. Wzory urzędowych formularzy udostępnia się ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych.

3. Jeżeli wniosek o przyznanie prawa pomocy nie został złożony przez stronę na urzędowym formularzu, przesyła się stronie formularz w celu jego wypełnienia.

§ 3. 1. Wzory urzędowych formularzy prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych przekazują organom wykonawczym gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Organy wykonawcze gmin mogą udostępniać nieodpłatnie urzędowe formularze sporządzone zgodnie z przekazanymi wzorami oraz udostępniać wzory urzędowych formularzy w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Dokumentami źródłowymi, do złożenia których wnioskodawca może zostać wezwany, w przypadku gdy oświadczenie zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy okaże się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego, są w szczególności:

 1. odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe;
 2. wyciągi z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy;
 3. odpisy lub wypisy z rejestrów urzędowych;
 4. odpisy dwóch ostatnich bilansów;
 5. zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu, uzyskanych wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwóch lat;
 6. zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Pobierz formularz wniosku :

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba fizyczna

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba prawna

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2015-09-17 10:23:44
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2015-09-17 10:23:48
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 6784
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-09-17 10:23:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-06-25 07:56:52

Informacja o projekcie "Mazury- Bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości" realizowanym przez Fundację Ratujmy Życie

 

Dzień dobry

Szanowny Panie Wójcie

W związku z realizacją Projektu "Mazury-bezpieczna Kraina Wielkich Możliwości" dofinansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,zwracam się z prośbą o pomoc w przekazaniu informacji i udostępnienia ogłoszenia o Projekcie do sołtysów i miejscowych jednostek OSP.

Proszę również o umieszczenie ogłoszenia o naborze na Państwa Tablicy ogłoszeń, oraz w mediach elektronicznych :na państwa stronie internetowej oraz facebooku

Szczegółowe informacje,ogłoszenie rekrutacyjne oraz formularz zgłoszeniowy przesyłam w załącznikach


Z poważaniem

Fundacja Ratujmy Życie

Anna Polakowska

tel. 48 734 159 718
mail : fundacja.ania@o2.pl

pismo_przewodnie_FIO.png

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Fundacja Ratujmy Życie Anna Polakowska Data wytworzenia informacji: 2015-06-25 07:56:52
Osoba, która odpowiada za treść: Fundacja Ratujmy Życie Anna Polakowska Data udostępnienia informacji: 2015-06-25 07:59:05
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 8313
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-25 07:59:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-02-27 11:08:43

nowa platforma OBYWATEL.GOV.PL

 

Czym jest nowa platforma OBYWATEL.GOV.PL? Każdą sprawę, którą obywatel załatwia w urzędzie, traktujemy jak usługę, którą dla niego wykonujemy. Chcemy, aby była ona załatwiona szybko i sprawnie. Dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu. Opisujemy w prosty i przystępny sposób, co należy zrobić, co przygotować, gdzie pójść, a co można załatwić bez wychodzenia z domu. Wszystko po to, aby nie tracić czasu. OBYWATEL.GOV.PL stanie się dobrym źródłem informacji o usługach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Na początku znajdą się tam usługi, które dotyczą dowodów osobistych i ewidencji ludności. Wraz z rozwojem platformy umieścimy tu również informacje dotyczące ślubów, urodzeń, czy zameldowania oraz wiele innych.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Mierzwiński Rzecznik Prasowy COI Data wytworzenia informacji: 2015-02-27 11:08:43
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Mierzwiński Rzecznik Prasowy COI Data udostępnienia informacji: 2015-02-27 11:08:48
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 10098
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-02-27 11:08:48
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij