czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
Jesteś w dziale: Strona główna / Ogłoszenia
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-16 15:39:16

OGŁOSZENIE Na podstawie art.20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1515) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 25 listopada 2015r. (środa) XIV Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo sala-Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Piersa Data wytworzenia informacji: 2015-11-16 15:39:16
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Piersa Data udostępnienia informacji: 2015-11-16 15:41:03
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2766
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-05-16 11:26:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-11-12 13:50:52

Rusza pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń

 

Rusza pilotażowa ankieta monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta z udzielonych świadczeń

Badanie poziomu zadowolenia Pacjentów ze świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki anonimowej ankiety - to założenie programu monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta, który rusza dziś (w czwartek, 5 listopada) w NFZ. Pierwszym etapem jest pilotażowe badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

„Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować jakość i dostępność świadczeń, a jednym z narzędzi oceny ma być opinia Pacjentów dotycząca opieki i usług” – podkreśla Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk. Jak wyjaśnia, w przyszłości może być to jedno z kryteriów przy określaniu tzw. wskaźnika korygującego, umożliwiającego dodatkowe finansowanie, rodzaj premii dla najlepiej ocenianych podmiotów.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do Pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Analiza uzyskanych na podstawie ankiet informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią organizację udzielania świadczeń. Wnioski mogą zostać - w miarę możliwości - przeformułowane na konkretne zalecenia usprawniające funkcjonowanie placówek medycznych.

Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do Pacjentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy skorzystali ze świadczeń POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej). W ramach pilotażu przez trzy tygodnie (od 5 listopada br.) anonimowa ankieta będzie udostępniona pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach oddziałów wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.

Ankieta składa się z 22 pytań, a jej wypełnienie zajmuje ok. czterech minut. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą głównie kwestii organizacji udzielania świadczeń np.:

  • co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze świadczeń? (uprzejmość i życzliwość osób zatrudnionych w rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez pracowników rejestracji, umiejętność przekazywania informacji przez personel medyczny, warunki lokalowe itp.);
  • czy w sposób zrozumiały udzielano Pani/Panu informacji o stanie zdrowia/ trybie i sposobie leczenia?
  • proszę ocenić dostępność do rejestracji telefonicznej - łatwość dodzwonienia się (w skali od 1 do 5).

Formularz ankiety uwzględnia większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Projekt przekazano do 63 organizacji i instytucji m.in.: uczelni medycznych, środowisk i organizacji skupiających Pacjentów, konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego, a także organizacji skupiających lekarzy POZ.

Pilotaż ankiety monitorowania poziomu satysfakcji Pacjenta potrwa do końca listopada br.

Tutaj przejdą Państwo do ankiety: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: NFZ Olsztyn Data wytworzenia informacji: 2015-11-12 13:50:52
Osoba, która odpowiada za treść: NFZ Olsztyn Data udostępnienia informacji: 2015-11-12 13:51:37
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2940
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2016-05-16 11:26:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-20 08:30:13

Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 28 maja 2015r. (czwartek) VIII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo sala-Nr1. Początek obrad o godz. 10:00

 

Mrągowo, dnia 18.05.2015r.
OA.0002.5.2015
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późń. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 28 maja 2015r. (czwartek) VIII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo sala-Nr1. Początek obrad
o godz. 10:00
PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:
1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołów z VI i VII Sesji Rady Gminy,
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji,
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
- likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Marcinkowie położonej w miejscowości Grabowo,
- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017,
- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mrągowo za rok 2014,
- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo,
- przyjęcia dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”,
- współdziałania Gminy Mrągowo ze Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich,
- zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Grabowo na lata 2015 – 2021,
- określenia zasad wydzierżawienia i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Mrągowo,
- zbycia mienia komunalnego,
- zbycia mienia komunalnego,
- zbycia mienia komunalnego,
- zbycia mienia komunalnego,
- nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na cele infrastruktury wsi,
- nabycia na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości na cele infrastruktury wsi,
- nabycia na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości na cele infrastruktury wsi,
- nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na cele infrastruktury wsi,
- zamiany nieruchomości gruntowych,
- udzielenia dotacji celowej dla Zarządu Powiatu Mrągowskiego na realizację zadania remontu cząstkowych nawierzchni dróg gminy Mrągowo
- zmiany budżetu gminy na 2015rok,
5. Zgłaszanie interpelacji i wniosków,
6. Dyskusja,
7. Zakończenie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Gminy Sławomir Olender
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Piersa Data wytworzenia informacji: 2015-05-20 08:30:13
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Piersa Data udostępnienia informacji: 2015-05-20 08:30:28
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1425
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:16:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-06 08:58:25

Wybory prezydenckie - infografiki dla wyborców

 

Szanowni Państwo,

Już 10-go maja odbędą się wybory prezydenckie. Przygotowaliśmy dla wyborców kolejne infografiki na temat:

- głosowania poza miejscem zameldowania

http://upload.batory.org.pl/files/upload.S2hupAZBH1/masz%20glos_poza%20m%20zamieszkania.png

- ułatwień dla osób niepełnosprawnych

http://upload.batory.org.pl/files/upload.-uvU0mEtPz/masz%20glos_osoby%20niepelnosprawnie.png

Prosimy o upowszechnianie ikonografik oraz zamieszczenie ich na stronach internetowych Państwa Urzędów.

Z poważaniem

--

Zespół

Masz Głos, Masz Wybór
www.maszglos.pl
www.glosuj.org.pl
www.facebook.com/maszglos

Fundacja im. Stefana Batorego
www.batory.org.pl
www.facebook.com/FundacjaBatorego
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Płudowska Data wytworzenia informacji: 2015-05-06 08:58:25
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Płudowska Data udostępnienia informacji: 2015-05-06 08:58:29
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1383
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-05-05 15:28:29

Zaproszenie do udziału w warsztatach dotyczących inteligentnej specjalizacji naszego województwa - ekonomia wody i związanych z nią planowanych funduszy UE na lata 2015 -2020

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Wróbel - UMiG Mikołajki Data wytworzenia informacji: 2015-05-05 15:28:29
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wróbel - UMiG Mikołajki Data udostępnienia informacji: 2015-05-05 15:29:03
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1324
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-24 08:21:57

II przegląd amatorskich zespołów "O Złotą Stynkę Mazurskiego Morza".

 

ogłoszenie Konkurs Złota Stynka
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Galczak-Ślęzak Data wytworzenia informacji: 2015-04-24 08:21:57
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Galczak-Ślęzak Data udostępnienia informacji: 2015-04-24 08:22:33
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1556
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:15
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-15 13:49:03

Zapraszamy na V rajd „Rowerem po Mazurskim Morzu”

 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na

V RAJD ROWEROWY

ROWEREM PO MAZURSKIM MORZU

Termin: 9 - 10 maj 2015

plakat rajd V edycja
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Czaplicka Data wytworzenia informacji: 2015-04-15 13:49:03
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Czaplicka Data udostępnienia informacji: 2015-04-15 13:49:14
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1721
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-04-07 10:17:56

Zapraszamy do głosowania na miejscowości z naszej Gminy - Marcinkowo, Polska Wieś.

 

materiał promocyjny I
Strona z możliwością głosowania wystartowała! Zapraszamy Was na www.nivea.pl/podworko
Przypominamy, że każdego dnia jedna osoba może oddać jeden głos!

Zapraszamy do głosowania na miejscowości z naszej Gminy - Marcinkowo, Polska Wieś.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adriana Rokosz Data wytworzenia informacji: 2015-04-07 10:17:56
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Rokosz Data udostępnienia informacji: 2015-04-07 10:18:18
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 1850
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:16
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-18 10:39:33

Mrągowo, dnia 17.03.2015r. OA.0002.3.2015 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późń. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 26 marca 2015r. (czwartek) VI Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo sala-Nr1. Początek obrad o godz. 9:00

 

Mrągowo, dnia 17.03.2015r.
OA.0002.3.2015
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późń. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 26 marca 2015r. (czwartek) VI Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo sala-Nr1. Początek obrad
o godz. 9:00
PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:
1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,
2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy,
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji,
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za
2014 rok,
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014,
– powołania przedstawiciela Gminy Mrągowo w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020,
– przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mrągowo na lata 2015-2018,
– zmiany uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 stycznia 2015r.
w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego,
– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia umowy najmu na czas oznaczony,
– zbycia mienia komunalnego,
– zmiany uchwały Nr XXVIII/226/05 Rady Gminy Mrągowo z dnia 15 kwietnia 2005r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw,
– zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 grudnia 2006r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych,
– zmiany budżetu gminy na 2015rok,
– rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mrągowo,
– rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mrągowo,
6. Zgłaszanie interpelacji i wniosków,
7. Dyskusja,
8. Zakończenie obrad sesji.
Przwodniczący Rady Gminy
(-) Sławomir Olender

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Piersa Data wytworzenia informacji: 2015-03-18 10:39:33
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Piersa Data udostępnienia informacji: 2015-03-18 10:45:38
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2204
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-03-11 09:41:39

Uwaga! Rusza wiosenny nabór wniosków na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2015

 

Uwaga! Rusza wiosenny nabór wniosków na dofinansowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej na rok 2015

Informujemy, że Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku w terminie do 20 marca 2015 r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji w roku kalendarzowym 2015. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją ekologiczną i przyrodniczą. Poniżej dostępny jest regulamin ubiegania się o dofinansowanie oraz wzór wniosku. 

Uprzejmie informujemy, że w 2015 r. maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 1 000 zł (w pkt. 6 formularza wniosku należy wpisać max. 1 000 zł).

Regulamin
Wzór wniosku

Podpisane i kompletne wnioski należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do biura Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko do 20 marca br.

Podczas rozpatrywania wniosków premiowane będą działania związane z następującymi zadaniami priorytetowymi:

1. Zakładanie mini ogrodów dendrologicznych, ich pielęgnacja i utrzymanie w należytym stanie, na terenach będących w dyspozycji placówek oświatowych (bezpośrednio w najbliższym otoczeniu), które będą miejscem obserwacji i praktycznej nauki uczniów.

Uwaga! Dofinansowanie może być przeznaczone na: zakup sadzonek drzew i krzewów, zakup/wykonanie tabliczek do oznaczenia posadzonych roślin, zakup/wykonanie tablic edukacyjnych możliwych do umieszczenia na terenie ogrodu, niezbędnych narzędzi do pielęgnacji roślin, pomocy dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w mini ogrodzie, literatury fachowej o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć plan ogrodu (nie jest wymagany profesjonalny projekt) z nasadzeniami oraz koniecznie listę drzew i krzewów. Placówka zakładająca mini ogród dendrologiczny musi we własnym zakresie zadbać o jego utrzymanie w należytym stanie w latach następnych (np. zapewnić środki na prace pielęgnacyjne) - może w ramach dofinansowania zakupić niezbędne narzędzia do pielęgnacji i urządzania ogrodu. W okresie trzech lat od zakończenia realizacji zadania (utworzenia ogrodu) współfinansujący (Fundacja) ma prawo do kontroli wykonanego zadania.

2. Działania na rzecz poznania i ochrony bioróżnorodności:

- naturalnych zbiorników wodnych (tj. jezior, stawów, rzek) znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkoły, miejsca zamieszkania

- pielęgnacja remiz śródpolnych istniejących i zakładanie nowych

- odkrywanie lokalnych ostoi przyrody nie objętych dotąd systemem prawnej ochrony i „opieka” nad nimi (np. fragment lasu, łąka, śródpolne oczko wodne, ale również stare sady i ogrody, zapomniane cmentarze, dawne siedliska ludzkie) – próba inwentaryzacji zasobów naturalnych.

3. Szkolny monitoring środowiska: działania polegające na badaniu zasobów środowiska najbliższego szkole i miejscu zamieszkania: próba oceny stanu czystości (powietrza, wody lub gleby) na podstawie szkolnych badań, identyfikacja żyjącej flory, fauny; rozpoznanie zagrożeń dla środowiska; poznanie zastosowanych rozwiązań sprzyjających poprawie stanu środowiska. Międzyszkolna wymiana wiedzy i doświadczeń – podjęcie współpracy z innymi placówkami w gminie/powiecie lub np. skupionymi wokół jednego zbiornika wodnego (rzeki).

4. Działania polegające na szerzeniu krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa dorosłego: dążenie do poznania i zachowania rodzimych odrębności przyrody i kultury „małejojczyzny”, budowanie pozytywnego nastawienia wobec otaczającej przyrody (współistnienia człowieka i przyrody), próba łączenia pokoleń w działaniu (np. spotkania z ciekawymi osobami – ginące zawody, organizacja lokalnych/szkolnych festynów/pikników ekologicznych).

 

5. Działania edukacyjne wdrażające młodszych (dzieci, młodzież) i starszych (dorosłych) do codziennej dbałości o czystość i porządek w miejscu zamieszkania (miejscowości, osiedlu, gminie) w połączeniu z edukacją dot. obowiązującego systemu zagospodarowania odpadów.

 

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji udzielamy pod nr tel.: 87 428 04 90 lub 87 429 21 70

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Kinga Żukowska Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Data wytworzenia informacji: 2015-03-11 09:41:39
Osoba, która odpowiada za treść: Kinga Żukowska Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich Data udostępnienia informacji: 2015-03-11 09:45:42
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2327
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-06-15 12:17:17
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij