czarnobiały0+1+2
 Start  Zamówienia publiczne  Prawo miejscowe  Góra Czterech Wiatrów  Aktualności  Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-12-03 15:28:47

Mrągowo, dnia 30.11.2012r. GOPS.4076.01.2012 ZAPROSZENIE Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 poz. 1163 z dnia 14 września 2006 r. z późn.zm.) Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-700 Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 5a/12 tel. 0-89 741-33-07 zaprasza do składania ofert na wykonanie kursu zawodowego pn. „STOLARZ” dla 3 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Mrągowie , którego efektem będzie wykonanie produktów meblowych.

 

zaproszenie-kurs STOLARZA.png

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Flakowska Data wytworzenia informacji: 2012-12-03 15:28:47
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Flakowska Data udostępnienia informacji: 2012-12-03 15:29:43
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 74770
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-12-03 15:29:44
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2011-04-01 11:41:48

Znak: GOPS407-01/11 Mragowo,dn.30.03.2011r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE ul. Brzozowa 24, 11-700 MRĄGOWO OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych usługi szkoleniowe w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna Gminy Mrągowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze ośrodki pomocy społecznej”

 

Gops407-01_11.png

Gops407-01_11_2.png

Gops407-01_11_3.png

Gops407-01_11_4.png

Gops407-01_11_5.png

Gops407-01_11_6.png

Gops407-01_11_7.png

Gops407-01_11_8.png

Gops407-01_11_9.png

Znak: GOPS.407-01/11 Mrągowo, dn. 12.04.2011 r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych
w ramach projektu systemowego:
„AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA GMINY MRĄGOWO"
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie 11-700 Mrągowo,
ul. Brzozowa 24 tel. 089/741-33-07 informuje, że w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług szkoleniowych i kursów grupowych w ramach projektu systemowego: „AKTYWIZACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA GMINY MRĄGOWO" wpłynęły 2 oferty, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 ofert .

Oferta Nr 1.
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie 11-700 Mrągowo , oś. Grunwaldzkie 6a
Cena brutto – 80.000 , 00 zł
W tym : 60.000,00 zł. – Kontrakty socjalne
20.000,00 zł. – Program Aktywności Lokalnej
Termin wykonania zadania – 15 grudzień 2011r.

Oferta Nr 2
Global Training Centre Sp. z o.o. 00-024 Warszawa
Al.Jerozolimskie 44 pok. 201
Cena brutto – 67.500,00 zł.
W tym – 54.700,00 zł. – Kontrakty socjalne
12.800,00 zł. – Program Aktywności Lokalnej
Termin wykonania zadania – 15 grudzień 2011r.

Komisja przetargowa działając w dniach od 08.04.2011r. do 12.04.2011 r.
Wg kryteriów SIWZ przyznała następującą ilość punktów
1. Cena – waga 50 %
Oferta nr 1 – 42,19 pkt
Oferta nr 2 - 50,00 pkt
2. Opis sposobu realizacji usługi – waga 40%
Oferta nr 1 – 40,00 pkt
Oferta nr 2 – 40 ,00pkt
3. Liczba szkoleń zrealizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – waga 10%
Oferta nr 1 - 6,22 pkt
Oferta nr 2 – 10,00 pkt

ŁĄCZNIE :
Oferta Nr 1 – 88,41 pkt
Oferta Nr 2 – 100,00 pkt

W związku z powyższym komisja przetargowa wybrała Ofertę Nr2
Global Training Centre Sp. z o.o. 00-024 Warszawa
Al.Jerozolimskie 44 pok. 201
Warunki przyjętej oferty:
Oferta zdobyła największą ilość punktów. Oferent spełnił warunki SIWZ i zobowiązał się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:
Cena brutto – 67.500,00 zł. ( słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)

Oferta z wybranym Oferentem może zostać zawarta z art.94 ust.2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).
Umowa z wybranym Oferentem może zostać zawarta po 18.04.2011r.KIEROWNIK GOPS W MRĄGOWIE

JÓZEF MACIEJEWSKI
Do wiadomości :
1.Oferenci
-Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie 11-700 Mrągowo , oś. Grunwaldzkie 6a
- Global Training Centre Sp. z o.o. 00-024 Warszawa
Al.Jerozolimskie 44 pok. 201
2.tablica ogłoszeń wm.
3.strona www.bipgminamragowo.net.
4.a/a

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Flakowska Data wytworzenia informacji: 2011-04-01 11:41:48
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Flakowska Data udostępnienia informacji: 2011-04-01 12:08:36
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 85426
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2011-04-12 13:21:57
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij