czarnobiały0+1+2
 Start Zamówienia publiczne Prawo miejscowe Góra Czterech Wiatrów Aktualności Mapa serwisu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2013-11-08 11:14:29

REJESTR GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

 

REJESTR GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.

Nazwa jednostki

miejscowości wchodzące 

w skład sołectwa

Podstawa prawna

Sołtys

 1.  

Sołectwo
Bagienice

Bagienice

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Żornaczuk Barbara
 1.  

Sołectwo
Bagienice Małe

Bagienice Małe, Joachimowo

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Barszcz Laura
 1.  

Sołectwo
Boża Wólka

Boża Wólka, Witomin

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Więcko Kazimierz
 1.  

Sołectwo
Boże

Boże, Boże Małe, Brodzikowo

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Mikłasz Jan
 1.  

Sołectwo
Budziska

Budziska

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVIII/225/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie utworzenia sołectwa Budziska i nadania statutu.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 927

Makuszek Janina
 1.  

Sołectwo
Gązwa

Gązwa, Stamka

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Wandyk Anna
 1.  

Sołectwo
Grabowo

Dobroszewo, Głazowo, Grabowo

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Dobrowolska Marianna
 1.  

Sołectwo
Gronowo

Gronowo, Palestyna

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Więcko Adriana
 1.  

Sołectwo
Karwie

Gwiazdowo, Karwie

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Lemańska Dorota
 1.  

Sołectwo
Kiersztanowo

Kiersztanowo, Sobięcin

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Gertner Andrzej
 1.  

Sołectwo
Kosewo

Kosewo, Kosewo Górne, Kucze, Zawada

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Rapkowski Roman
 1.  

Sołectwo
Krzywe

Krzesowo, Krzywe, Krzywiec

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Kołodziejczyk Marzena
 1.  

Sołectwo
Lembruk

Lembruk

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVIII/224/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie utworzenia sołectwa Lembruk i nadania statutu.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 926

Olszewski Tomasz
 1.  

Sołectwo
Marcinkowo

Marcinkowo

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Biedka Jarosław
 1.  

Sołectwo
Mierzejewo

Mierzejewo, Sądry

Załącznik nr 13
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Ropiak Rafał
 1.  

Sołectwo 
Młynowo

Młynowo, Tymnikowo

Załącznik nr 14
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Jans Michał
 1.  

Sołectwo 
Muntowo

Czerwonki, Muntowo, Pełkowo, Piotrówka, Poręby, Śniadowo, Troszczykowo, Wola Muntowska

Załącznik nr 15
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Świądro Włodzimierz
 1.  

Sołectwo 
Nikutowo

Nikutowo

UCHWAŁA Nr XI/57/07 Rady Gminy Mrągowo, z dnia 5 września 2007r.,
w sprawie utworzenia sołectwa Nikutowo i nadania statutu.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2007r., Nr 164 poz. 2151

Wasilewska Urszula
 1.  

Sołectwo 
Notyst Mały

Notyst Dolny, Notyst Mały, Notyst Wielki

Załącznik nr 16
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Godowicz Irina
 1.  

Sołectwo 
Nowe Bagienice

Nowe Bagienice, Wólka Bagnowska

Załącznik nr 17
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Gleba Witold
 1.  

Sołectwo 
Polska Wieś

Lasowiec, Polska Wieś

Załącznik nr 18
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Szarek Wiesław
 1.  

Sołectwo 
Popowo Salęckie

Popowo Salęckie

Załącznik nr 19
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Bukowska Elżbieta
 1.  

Sołectwo 
Probark

Miejski Las,
Nowy Probark, Probark

Załącznik nr 20
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Taradejna Barbara
 1.  

Sołectwo 
Ruska Wieś

Ruska Wieś

Załącznik nr 21
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Nowociński Jan
 1.  

Sołectwo 
Rydwągi

Rydwągi

Załącznik nr 22
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Łowicki Adam
 1.  

Sołectwo
Szczerzbowo

Szczerzbowo

Załącznik nr 23
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Gołaś Władysław
 1.  

Sołectwo
Szestno

Szestno, Wymysły

Załącznik nr 24
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Matusiak Andrzej
 1.  

Sołectwo
Użranki

Użranki

Załącznik nr 25
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Winiarz Małgorzata
 1.  

Sołectwo
Wierzbowo

Wierzbowo, Wólka Baranowska

Załącznik nr 26
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

 Jaworska Barbara
 1.  

Sołectwo
Wyszembork

Biestrzykowo, Wyszembork

Załącznik nr 27
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

 Grzesiak Marianna
 1.  

Sołectwo
Zalec

Zalec

Załącznik nr 28
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05, Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

 Ciołek Robert
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Machaj Data wytworzenia informacji: 2013-11-08 11:14:29
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Machaj Data udostępnienia informacji: 2013-11-08 11:28:03
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2777
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2015-02-23 10:14:14
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-08-16 13:21:02

Uchwała nr XXXIV/290/10 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2010 w sprawie podziału gminy Mrągowo na sołectwa.

 

Uchwała nr XXXIV/290/10
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 22 marca 2010

w sprawie podziału gminy Mrągowo na sołectwa.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,  z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241),
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Dokonuje się podziału gminy Mrągowo na sołectwa w sposób następujący:

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
1. Bagienice Bagienice
2. Bagienice Małe Bagienice Małe, Joachimowo
3. Boża Wólka Boża Wólka, Witomin
4. Boże Boże, Boże Małe, Brodzikowo
5. Budziska Budziska
6. Gązwa Gązwa, Stamka
7. Grabowo Dobroszewo, Głazowo, Grabowo
8. Gronowo Gronowo, Palestyna
9. Karwie Gwiazdowo, Karwie
10. Kiersztanowo Kiersztanowo, Sobięcin
11. Kosewo Kosewo, Kosewo Górne, Kucze, Zawada
12. Krzywe Krzesowo, Krzywe, Krzywiec
13 Lembruk Lembruk
14. Marcinkowo Marcinkowo
15. Mierzejewo Mierzejewo, Sądry
16. Młynowo Młynowo, Tymnikowo
17. Muntowo Czerwonki, Muntowo, Pełkowo, Piotrówka, Poręby, Śniadowo, Troszczykowo, Wola Muntowska
18. Nikutowo Nikutowo
19. Notyst Mały Notyst Dolny, Notyst Mały, Notyst Wielki
20. Nowe Bagienice Nowe Bagienice, Wólka Bagnowska
21. Polska Wieś Lasowiec, Polska Wieś
22. Popowo Salęckie Popowo Salęckie
23. Probark Miejski Las, Nikutowo, Nowy Probark, Probark
24. Ruska Wieś Ruska Wieś
25. Rydwągi Rydwągi
26. Szczerzbowo Szczerzbowo
27. Szestno Szestno, Wymysły
28. Użranki Użranki
29. Wierzbowo Wierzbowo, Wólka Baranowska
30. Wyszembork Biestrzykowo, Wyszembork
31. Zalec Zalec
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/249/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na sołectwa (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. z 2005r. Nr 110 poz. 1462), Uchwała Nr XV/99/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 7 lutego 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/249/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie podziału Gminy Mrągowo na sołectwa (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. z 2008r. Nr 46 poz. 989), oraz Uchwała Nr XXV/200/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/249/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 lipca 2005r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na sołectwa (Dz.Urz.Woj.Warm.-Mazur. z 2009r. Nr 66 poz. 1079).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2010-08-16 13:21:02
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2010-08-16 13:21:08
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 3058
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2011-08-26 10:34:34
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2010-08-16 10:40:49

Uchwała nr XI/57/07 Rady Gminy Mrągowo z dnia 5 września 2007 w sprawie: utworzenia sołectwa Nikutowo i nadanie statutu.

 

Uchwała nr XI/57/07
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 5 września 2007
w sprawie: utworzenia sołectwa Nikutowo i nadanie statutu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r.Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) oraz § 7.1 uchwały nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 85, poz. 1240, zm. z 2005r. Nr 110 poz. 1463, Nr 156 poz. 1776)
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Nikutowo dokonuje się podziału sołectwa Probark w sposób następujący:
1) wyłącza się miejscowość Nikutowo z sołectwa Probark,
2) tworzy się sołectwo Nikutowo obejmujące miejscowość Nikutowo.
2. Granice sołectwa Nikutowo określono na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Organizację i zakres działania sołectwa określa statut, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender
 

Uchwała nr XIII/80/2007
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 27 listopada 2007
zmieniająca uchwałę Nr XI/57/07 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05 września 2007r. w sprawie utworzenia sołectwa Nikutowo i nadania statutu.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz § 7.1 Uchwały nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 85, poz. 1240)
Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/57/07 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05.09.2007r. w sprawie utworzenia sołectwa Nikutowo i nadania statutu (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 31.10.2007 r. Nr 164, poz. 2151) wprowadza się następującą zmianę:
w § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie:
„kadencja sołtysa trwa 4 lata”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2010-08-16 10:40:49
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2010-08-16 10:42:35
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2464
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-09 12:02:20
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-09 11:28:36

UCHWAŁA Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/226/2005
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się statuty sołectw Gminy Mrągowo, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) Statut Sołectwa Bagienice - Załącznik Nr 1
2) Statut Sołectwa Bagienice Małe - Załącznik Nr 2
3) Statut Sołectwa Boża Wólka - Załącznik Nr 3
4) Statut Sołectwa Boże - Załącznik Nr 4
5) Statut Sołectwa Gązwa - Załącznik Nr 5
6) Statut Sołectwa Grabowo - Załącznik Nr 6
7) Statut Sołectwa Gronowo - Załącznik Nr 7
8) Statut Sołectwa Karwie - Załącznik Nr 8
9) Statut Sołectwa Kiersztanowo - Załącznik Nr 9
10) Statut Sołectwa Kosewo - Załącznik Nr 10
11) Statut Sołectwa Krzywe - Załącznik Nr 11
12) Statut Sołectwa Marcinkowo - Załącznik Nr 12
13) Statut Sołectwa Mierzejewo - Załącznik Nr 13
14) Statut Sołectwa Młynowo - Załącznik Nr 14
15) Statut Sołectwa Muntowo - Załącznik Nr 15
16) Statut Sołectwa Notyst Mały - Załącznik Nr 16
17) Statut Sołectwa Nowe Bagienice - Załącznik Nr 17
18) Statut Sołectwa Polska Wieś - Załącznik Nr 18
19) Statut Sołectwa Popowo Salęckie - Załącznik Nr 19
20) Statut Sołectwa Probark - Załącznik Nr 20
21) Statut Sołectwa Ruska Wieś - Załącznik Nr 21
22) Statut Sołectwa Rydwągi - Załącznik Nr 22
23) Statut Sołectwa Szczerzbowo - Załącznik Nr 23
24) Statut Sołectwa Szestno - Załącznik Nr 24
25) Statut Sołectwa Użranki - Załącznik Nr 25
26) Statut Sołectwa Wierzbowo - Załącznik Nr 26
27) Statut Sołectwa Wyszembork - Załącznik Nr 27
28) Statut Sołectwa Zalec - Załącznik Nr 28
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/52/91 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Ludwik Dawid
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2012-03-09 11:28:36
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2012-03-09 11:30:36
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2649
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-09 11:30:36
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-09 11:45:18

UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Budziska i nadania statutu.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/225/2005
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 15 kwietnia 2005 r.
w sprawie utworzenia sołectwa Budziska i nadania statutu.


Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz § 7.1 uchwały nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 85, poz. 1240) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Budziska dokonuje się podziału sołectwa Szczerzbowo w sposób następujący:
1) wyłącza się miejscowość Budziska z sołectwa Szczerzbowo,
2) tworzy się sołectwo Budziska obejmujące miejscowość Budziska.
2. Granice sołectwa Budziska określono na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Organizację i zakres działania sołectwa określa statut, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ludwik Dawid
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2012-03-09 11:45:18
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2012-03-09 11:45:55
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2700
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-09 11:47:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-09 11:42:33

UCHWAŁA Nr XXVIII/224/2005 Rady Gminy Mrągowo z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia sołectwa Lembruk i nadania statutu.

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/224/2005
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 15 kwietnia 2005 r.

w sprawie utworzenia sołectwa Lembruk i nadania statutu.


Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz § 7.1 uchwały nr VII/48/03 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 r. Nr 85, poz. 1240) Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lembruk dokonuje się podziału sołectwa Kiersztanowo w sposób następujący:
1) wyłącza się miejscowość Lembruk z sołectwa Kiersztanowo,
2) tworzy się sołectwo Lembruk obejmujące miejscowość Lembruk.
2. Granice sołectwa Lembruk określono na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Organizację i zakres działania sołectwa określa statut, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ludwik Dawid
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_wiejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Banach Data wytworzenia informacji: 2012-03-09 11:42:33
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Banach Data udostępnienia informacji: 2012-03-09 11:43:10
Wprowadził informację do BIP: Marcin Banach Artykuł był wyświetlony: 2637
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Banach Data aktualizacji informacji: 2012-03-09 11:47:30
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.gminamragowo.net/
Zamknij