czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 59907
Powiaty i gminy 7486
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 278918
Urząd 45570
    Dane podstawowe 13460
    Kontakt 61392
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5463
    Status Gminy 6134
    Statut Miasta 7644
    Regulamin organizacyjny 11927
    Regulamin wynagradzania 1313
    Regulamin pracy 1827
    Kodeks etyki 3599
    Burmistrz 7003
    Zastępca Burmistrza 4855
    Sekretarz 5312
    Skarbnik 5657
Organy Gminy 21962
    Burmistrz 8057
    Rada Miasta 2535
    Przewodniczący Rady 3776
    Rada Miejska 8730
    Komisje 5321
    Struktura Gminy 944
Jednostki organizacyjne 21198
    Posiadające osobowość prawną 7888
    Jednostki podległe 12573
    Organizacje pozarządowe 3068
    Służby, Inspekcje, Straże 7152
Procedury załatwiania spraw 86718
    Departamenty / Stanowiska 17508
    Sprawy 21100
    Udostępnianie informacji publicznej 3341
    Wzory druków do pobrania 7814
Akty prawne 15016
    Zarządzenia Burmistrza 42465
    Protokoły z sesji Rady Miasta 19823
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 211112
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2405
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2401
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2437
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2369
    Dziennik Urzędowy 2003
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 14028
    Budżet 23795
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 29402
    Wykaz mienia 3210
    Sprawozdania 18970
Podatki i opłaty 10791
    Interpretacje 1344
    Formularze podatkowe 2522
Gospodarka nieruchomościami 303506
Oświadczenia majątkowe 14715
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2291
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 6206
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5457
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8107
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 6058
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4652
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 6749
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5677
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2524
Gminna Ewidencja Zabytków 4974
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1761
Strategie, raporty, opracowania 8663
    Program rewitalizacji 2648
    Raporty 817
Ochrona środowiska 14215
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 2092
    Programy i plany 2499
       Plan Gospodarki Odpadami 3333
       Program Ochrony Środowiska 3071
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 861
    Ocena oddziaływania na środowisko 4283
       Druki do pobrania 2105
       Ogłoszenia 30383
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4951
    Ochrona przyrody 2002
       Druki 1960
       Informacje 1523
    Ogłoszenia 7929
    Gospodarka odpadami 25124
       Harmonogram odbioru odpadów 8059
       Jak segregować odpady 2162
       Uchwały Rady Miejskiej 3189
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3787
       Druki do pobrania 1641
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1970
          Nieruchomości niezamieszkałe 432
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1426
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2672
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 4372
       Lokalizacja pojemników do segregacji 2224
       Nieruchomości niezamieszkałe 1729
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1445
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1895
Planowanie przestrzenne 17432
    Ogłoszenia 23066
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28464
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7266
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3787
    Materiały 508
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12757
Wybory 24486
Referenda 5812
Zgromadzenia publiczne 1454

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4255
Rejestr zmian 465299
Redakcja Biuletynu 5089
Instrukcja obsługi 4563
Mapa serwisu 4140

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 783870
Informacje o naborze 234905
Ostatnio dodane do BIP 97614

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3948


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij