czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 60875
Powiaty i gminy 7542
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 294055
Urząd 46015
    Dane podstawowe 13674
    Kontakt 62637
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5817
    Status Gminy 6359
    Statut Miasta 7951
    Regulamin organizacyjny 12274
    Regulamin wynagradzania 1402
    Regulamin pracy 1908
    Kodeks etyki 3685
    Burmistrz 7251
    Zastępca Burmistrza 4968
    Sekretarz 5418
    Skarbnik 5815
Organy Gminy 22288
    Burmistrz 8199
    Rada Miasta 2574
    Przewodniczący Rady 3897
    Rada Miejska 9051
    Komisje 5503
    Struktura Gminy 982
Jednostki organizacyjne 21421
    Posiadające osobowość prawną 8101
    Jednostki podległe 13751
    Organizacje pozarządowe 3168
    Służby, Inspekcje, Straże 7427
Procedury załatwiania spraw 89954
    Departamenty / Stanowiska 19061
    Sprawy 23391
    Udostępnianie informacji publicznej 3413
    Wzory druków do pobrania 8138
Akty prawne 15105
    Zarządzenia Burmistrza 43867
    Protokoły z sesji Rady Miasta 21271
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 229146
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2518
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2494
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2562
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2462
    Dziennik Urzędowy 2133
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 14273
    Budżet 24838
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 31472
    Wykaz mienia 3325
    Sprawozdania 20474
Podatki i opłaty 12011
    Interpretacje 1507
    Formularze podatkowe 2786
Gospodarka nieruchomościami 319133
Oświadczenia majątkowe 14900
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2788
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 7091
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5780
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8706
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 6462
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4997
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 7257
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5951
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2651
Gminna Ewidencja Zabytków 5275
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1857
Strategie, raporty, opracowania 8827
    Program rewitalizacji 2847
    Raporty 840
Ochrona środowiska 14431
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 2238
    Programy i plany 2538
       Plan Gospodarki Odpadami 3514
       Program Ochrony Środowiska 3297
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 890
    Ocena oddziaływania na środowisko 4365
       Druki do pobrania 2175
       Ogłoszenia 32240
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 5056
    Ochrona przyrody 2040
       Druki 2038
       Informacje 1552
    Ogłoszenia 8110
    Gospodarka odpadami 27008
       Harmonogram odbioru odpadów 8949
       Jak segregować odpady 2423
       Uchwały Rady Miejskiej 3464
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3919
       Druki do pobrania 1782
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2179
          Nieruchomości niezamieszkałe 462
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1518
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2894
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 4773
       Lokalizacja pojemników do segregacji 2567
       Nieruchomości niezamieszkałe 1902
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1759
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 2102
Planowanie przestrzenne 17640
    Ogłoszenia 24662
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 29404
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7456
    Wyłożenia do publicznego wglądu 4052
    Materiały 559
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13109
Wybory 26869
Referenda 6786
Zgromadzenia publiczne 1694

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4335
Rejestr zmian 495788
Redakcja Biuletynu 5160
Instrukcja obsługi 4684
Mapa serwisu 4212

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 811937
Informacje o naborze 238091
Ostatnio dodane do BIP 97717

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4486


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij