czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 58881
Powiaty i gminy 7382
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 261962
Urząd 44734
    Dane podstawowe 13306
    Kontakt 59034
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4785
    Status Gminy 5903
    Statut Miasta 7247
    Regulamin organizacyjny 11588
    Regulamin wynagradzania 1002
    Regulamin pracy 1717
    Kodeks etyki 3481
    Burmistrz 6641
    Zastępca Burmistrza 4529
    Sekretarz 5214
    Skarbnik 5397
Organy Gminy 21438
    Burmistrz 7821
    Rada Miasta 2492
    Przewodniczący Rady 3589
    Rada Miejska 8312
    Komisje 5107
    Struktura Gminy 855
Jednostki organizacyjne 20822
    Posiadające osobowość prawną 7601
    Jednostki podległe 10919
    Organizacje pozarządowe 2938
    Służby, Inspekcje, Straże 6692
Procedury załatwiania spraw 81506
    Departamenty / Stanowiska 15368
    Sprawy 18467
    Udostępnianie informacji publicznej 3083
    Wzory druków do pobrania 7403
Akty prawne 14891
    Zarządzenia Burmistrza 40537
    Protokoły z sesji Rady Miasta 16591
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 184134
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2281
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2222
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2057
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2215
    Dziennik Urzędowy 1891
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 13523
    Budżet 22704
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 27150
    Wykaz mienia 3061
    Sprawozdania 15753
Podatki i opłaty 9344
    Interpretacje 1132
    Formularze podatkowe 2257
Gospodarka nieruchomościami 277315
Oświadczenia majątkowe 14424
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1185
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4355
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4859
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6606
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 5162
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4088
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5332
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5090
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2223
Gminna Ewidencja Zabytków 4147
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1652
Strategie, raporty, opracowania 8477
    Program rewitalizacji 2388
    Raporty 783
Ochrona środowiska 13776
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 1729
    Programy i plany 2352
       Plan Gospodarki Odpadami 3114
       Program Ochrony Środowiska 2697
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 805
    Ocena oddziaływania na środowisko 4079
       Druki do pobrania 1914
       Ogłoszenia 27314
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4629
    Ochrona przyrody 1922
       Druki 1834
       Informacje 1444
    Ogłoszenia 7760
    Gospodarka odpadami 21067
       Harmonogram odbioru odpadów 6525
       Jak segregować odpady 1818
       Uchwały Rady Miejskiej 2590
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3627
       Druki do pobrania 1195
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1643
          Nieruchomości niezamieszkałe 386
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1327
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2415
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 3392
       Lokalizacja pojemników do segregacji 1834
       Nieruchomości niezamieszkałe 1517
       Analiza stanu gospodarki odpadami 968
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1340
Planowanie przestrzenne 16872
    Ogłoszenia 20080
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26509
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6974
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3330
    Materiały 427
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12230
Wybory 21164
Referenda 4552
Zgromadzenia publiczne 948

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4083
Rejestr zmian 421444
Redakcja Biuletynu 4965
Instrukcja obsługi 4170
Mapa serwisu 3972

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 743356
Informacje o naborze 230899
Ostatnio dodane do BIP 97314

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3583


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij