czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 59068
Powiaty i gminy 7413
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 265179
Urząd 44909
    Dane podstawowe 13332
    Kontakt 59382
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4954
    Status Gminy 5954
    Statut Miasta 7310
    Regulamin organizacyjny 11641
    Regulamin wynagradzania 1070
    Regulamin pracy 1748
    Kodeks etyki 3514
    Burmistrz 6669
    Zastępca Burmistrza 4591
    Sekretarz 5237
    Skarbnik 5454
Organy Gminy 21530
    Burmistrz 7868
    Rada Miasta 2507
    Przewodniczący Rady 3639
    Rada Miejska 8379
    Komisje 5136
    Struktura Gminy 874
Jednostki organizacyjne 20898
    Posiadające osobowość prawną 7678
    Jednostki podległe 11186
    Organizacje pozarządowe 2970
    Służby, Inspekcje, Straże 6786
Procedury załatwiania spraw 82583
    Departamenty / Stanowiska 15768
    Sprawy 18912
    Udostępnianie informacji publicznej 3138
    Wzory druków do pobrania 7482
Akty prawne 14919
    Zarządzenia Burmistrza 40786
    Protokoły z sesji Rady Miasta 17093
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 189486
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2292
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2237
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2130
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2240
    Dziennik Urzędowy 1904
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 13611
    Budżet 22875
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 27511
    Wykaz mienia 3075
    Sprawozdania 16170
Podatki i opłaty 9738
    Interpretacje 1152
    Formularze podatkowe 2313
Gospodarka nieruchomościami 282891
Oświadczenia majątkowe 14468
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1321
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4476
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4929
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6728
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 5267
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4145
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5598
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5155
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2273
Gminna Ewidencja Zabytków 4307
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1685
Strategie, raporty, opracowania 8522
    Program rewitalizacji 2417
    Raporty 790
Ochrona środowiska 13865
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 1783
    Programy i plany 2377
       Plan Gospodarki Odpadami 3150
       Program Ochrony Środowiska 2766
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 832
    Ocena oddziaływania na środowisko 4088
       Druki do pobrania 1958
       Ogłoszenia 28048
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4684
    Ochrona przyrody 1945
       Druki 1874
       Informacje 1457
    Ogłoszenia 7794
    Gospodarka odpadami 21750
       Harmonogram odbioru odpadów 6673
       Jak segregować odpady 1870
       Uchwały Rady Miejskiej 2662
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3658
       Druki do pobrania 1270
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1711
          Nieruchomości niezamieszkałe 404
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1338
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2464
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 3624
       Lokalizacja pojemników do segregacji 1869
       Nieruchomości niezamieszkałe 1549
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1023
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1466
Planowanie przestrzenne 16993
    Ogłoszenia 20844
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26867
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7020
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3441
    Materiały 450
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12323
Wybory 21884
Referenda 4667
Zgromadzenia publiczne 1077

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4122
Rejestr zmian 429069
Redakcja Biuletynu 4990
Instrukcja obsługi 4258
Mapa serwisu 3994

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 749666
Informacje o naborze 231667
Ostatnio dodane do BIP 97363

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3636


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij