czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 59185
Powiaty i gminy 7425
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 268164
Urząd 45053
    Dane podstawowe 13355
    Kontakt 59690
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5059
    Status Gminy 5994
    Statut Miasta 7384
    Regulamin organizacyjny 11688
    Regulamin wynagradzania 1139
    Regulamin pracy 1771
    Kodeks etyki 3539
    Burmistrz 6707
    Zastępca Burmistrza 4651
    Sekretarz 5253
    Skarbnik 5504
Organy Gminy 21630
    Burmistrz 7900
    Rada Miasta 2515
    Przewodniczący Rady 3670
    Rada Miejska 8428
    Komisje 5154
    Struktura Gminy 886
Jednostki organizacyjne 20954
    Posiadające osobowość prawną 7736
    Jednostki podległe 11495
    Organizacje pozarządowe 3004
    Służby, Inspekcje, Straże 6858
Procedury załatwiania spraw 83409
    Departamenty / Stanowiska 16149
    Sprawy 19348
    Udostępnianie informacji publicznej 3186
    Wzory druków do pobrania 7538
Akty prawne 14942
    Zarządzenia Burmistrza 40998
    Protokoły z sesji Rady Miasta 17594
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 193398
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2310
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2254
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2202
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2264
    Dziennik Urzędowy 1928
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 13735
    Budżet 23022
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 27810
    Wykaz mienia 3090
    Sprawozdania 16650
Podatki i opłaty 9934
    Interpretacje 1180
    Formularze podatkowe 2359
Gospodarka nieruchomościami 287017
Oświadczenia majątkowe 14522
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1423
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4595
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4982
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6887
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 5349
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4183
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5748
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5220
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2338
Gminna Ewidencja Zabytków 4465
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1704
Strategie, raporty, opracowania 8564
    Program rewitalizacji 2434
    Raporty 796
Ochrona środowiska 13947
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 1815
    Programy i plany 2393
       Plan Gospodarki Odpadami 3186
       Program Ochrony Środowiska 2827
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 840
    Ocena oddziaływania na środowisko 4110
       Druki do pobrania 1994
       Ogłoszenia 28612
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4721
    Ochrona przyrody 1961
       Druki 1903
       Informacje 1470
    Ogłoszenia 7839
    Gospodarka odpadami 22449
       Harmonogram odbioru odpadów 6865
       Jak segregować odpady 1929
       Uchwały Rady Miejskiej 2743
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3678
       Druki do pobrania 1341
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1763
          Nieruchomości niezamieszkałe 411
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1360
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2524
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 3795
       Lokalizacja pojemników do segregacji 1903
       Nieruchomości niezamieszkałe 1585
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1064
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1568
Planowanie przestrzenne 17084
    Ogłoszenia 21350
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 27297
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7061
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3525
    Materiały 461
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12405
Wybory 22533
Referenda 4863
Zgromadzenia publiczne 1181

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4157
Rejestr zmian 434782
Redakcja Biuletynu 5011
Instrukcja obsługi 4338
Mapa serwisu 4024

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 756107
Informacje o naborze 232476
Ostatnio dodane do BIP 97401

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3686


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij