czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 59545
Powiaty i gminy 7454
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 274184
Urząd 45352
    Dane podstawowe 13405
    Kontakt 60475
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5238
    Status Gminy 6075
    Statut Miasta 7546
    Regulamin organizacyjny 11794
    Regulamin wynagradzania 1267
    Regulamin pracy 1799
    Kodeks etyki 3576
    Burmistrz 6807
    Zastępca Burmistrza 4755
    Sekretarz 5295
    Skarbnik 5582
Organy Gminy 21834
    Burmistrz 7975
    Rada Miasta 2525
    Przewodniczący Rady 3738
    Rada Miejska 8549
    Komisje 5203
    Struktura Gminy 923
Jednostki organizacyjne 21083
    Posiadające osobowość prawną 7827
    Jednostki podległe 12124
    Organizacje pozarządowe 3046
    Służby, Inspekcje, Straże 7015
Procedury załatwiania spraw 85205
    Departamenty / Stanowiska 16920
    Sprawy 20242
    Udostępnianie informacji publicznej 3271
    Wzory druków do pobrania 7685
Akty prawne 14974
    Zarządzenia Burmistrza 41841
    Protokoły z sesji Rady Miasta 18842
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 203973
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2361
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2331
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2358
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2305
    Dziennik Urzędowy 1972
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 13918
    Budżet 23410
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 28578
    Wykaz mienia 3128
    Sprawozdania 17747
Podatki i opłaty 10335
    Interpretacje 1270
    Formularze podatkowe 2449
Gospodarka nieruchomościami 297760
Oświadczenia majątkowe 14649
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2010
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5560
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5376
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7667
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 5834
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4498
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 6373
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5578
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2447
Gminna Ewidencja Zabytków 4816
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1733
Strategie, raporty, opracowania 8620
    Program rewitalizacji 2516
    Raporty 806
Ochrona środowiska 14114
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 1905
    Programy i plany 2476
       Plan Gospodarki Odpadami 3270
       Program Ochrony Środowiska 2952
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 848
    Ocena oddziaływania na środowisko 4201
       Druki do pobrania 2061
       Ogłoszenia 29631
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4841
    Ochrona przyrody 1981
       Druki 1937
       Informacje 1501
    Ogłoszenia 7883
    Gospodarka odpadami 24003
       Harmonogram odbioru odpadów 7408
       Jak segregować odpady 2054
       Uchwały Rady Miejskiej 2982
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3724
       Druki do pobrania 1513
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1877
          Nieruchomości niezamieszkałe 421
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1392
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2623
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 4063
       Lokalizacja pojemników do segregacji 2036
       Nieruchomości niezamieszkałe 1663
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1203
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1809
Planowanie przestrzenne 17305
    Ogłoszenia 22407
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 28007
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7200
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3678
    Materiały 495
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12570
Wybory 23721
Referenda 5326
Zgromadzenia publiczne 1338

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4211
Rejestr zmian 453120
Redakcja Biuletynu 5062
Instrukcja obsługi 4469
Mapa serwisu 4087

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 771781
Informacje o naborze 234049
Ostatnio dodane do BIP 97525

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3819


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij