czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 60735
Powiaty i gminy 7531
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 291941
Urząd 45943
    Dane podstawowe 13639
    Kontakt 62412
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5790
    Status Gminy 6320
    Statut Miasta 7905
    Regulamin organizacyjny 12182
    Regulamin wynagradzania 1391
    Regulamin pracy 1898
    Kodeks etyki 3679
    Burmistrz 7232
    Zastępca Burmistrza 4950
    Sekretarz 5409
    Skarbnik 5809
Organy Gminy 22210
    Burmistrz 8184
    Rada Miasta 2565
    Przewodniczący Rady 3883
    Rada Miejska 9005
    Komisje 5474
    Struktura Gminy 976
Jednostki organizacyjne 21396
    Posiadające osobowość prawną 8080
    Jednostki podległe 13504
    Organizacje pozarządowe 3139
    Służby, Inspekcje, Straże 7381
Procedury załatwiania spraw 89602
    Departamenty / Stanowiska 18929
    Sprawy 23169
    Udostępnianie informacji publicznej 3406
    Wzory druków do pobrania 8112
Akty prawne 15092
    Zarządzenia Burmistrza 43606
    Protokoły z sesji Rady Miasta 21096
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 227327
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2503
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2480
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2548
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2453
    Dziennik Urzędowy 2108
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 14227
    Budżet 24729
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 31261
    Wykaz mienia 3306
    Sprawozdania 20324
Podatki i opłaty 11786
    Interpretacje 1483
    Formularze podatkowe 2735
Gospodarka nieruchomościami 317940
Oświadczenia majątkowe 14879
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 2749
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 7010
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5727
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 8653
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 6432
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4936
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 7229
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5916
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2635
Gminna Ewidencja Zabytków 5224
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1847
Strategie, raporty, opracowania 8802
    Program rewitalizacji 2825
    Raporty 837
Ochrona środowiska 14400
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 2217
    Programy i plany 2532
       Plan Gospodarki Odpadami 3477
       Program Ochrony Środowiska 3257
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 885
    Ocena oddziaływania na środowisko 4353
       Druki do pobrania 2162
       Ogłoszenia 31986
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 5045
    Ochrona przyrody 2035
       Druki 2035
       Informacje 1550
    Ogłoszenia 8082
    Gospodarka odpadami 26762
       Harmonogram odbioru odpadów 8878
       Jak segregować odpady 2379
       Uchwały Rady Miejskiej 3448
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3904
       Druki do pobrania 1767
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2148
          Nieruchomości niezamieszkałe 456
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1505
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2855
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 4737
       Lokalizacja pojemników do segregacji 2514
       Nieruchomości niezamieszkałe 1888
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1725
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 2080
Planowanie przestrzenne 17615
    Ogłoszenia 24433
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 29251
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7421
    Wyłożenia do publicznego wglądu 4007
    Materiały 542
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13075
Wybory 26536
Referenda 6667
Zgromadzenia publiczne 1671

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4318
Rejestr zmian 493494
Redakcja Biuletynu 5151
Instrukcja obsługi 4668
Mapa serwisu 4199

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 808796
Informacje o naborze 237733
Ostatnio dodane do BIP 97704

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4331


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij