czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 58669
Powiaty i gminy 7355
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 258027
Urząd 44547
    Dane podstawowe 13251
    Kontakt 58544
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4588
    Status Gminy 5861
    Statut Miasta 7154
    Regulamin organizacyjny 11516
    Regulamin wynagradzania 941
    Regulamin pracy 1687
    Kodeks etyki 3432
    Burmistrz 6562
    Zastępca Burmistrza 4488
    Sekretarz 5180
    Skarbnik 5356
Organy Gminy 21321
    Burmistrz 7743
    Rada Miasta 2456
    Przewodniczący Rady 3513
    Rada Miejska 8246
    Komisje 5068
    Struktura Gminy 833
Jednostki organizacyjne 20719
    Posiadające osobowość prawną 7491
    Jednostki podległe 10560
    Organizacje pozarządowe 2911
    Służby, Inspekcje, Straże 6597
Procedury załatwiania spraw 80298
    Departamenty / Stanowiska 14989
    Sprawy 17866
    Udostępnianie informacji publicznej 3050
    Wzory druków do pobrania 7291
Akty prawne 14854
    Zarządzenia Burmistrza 40112
    Protokoły z sesji Rady Miasta 16246
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 178536
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2252
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2182
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2009
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2186
    Dziennik Urzędowy 1861
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 13439
    Budżet 22460
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 26707
    Wykaz mienia 3033
    Sprawozdania 15469
Podatki i opłaty 8914
    Interpretacje 1090
    Formularze podatkowe 2157
Gospodarka nieruchomościami 271543
Oświadczenia majątkowe 14359
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1061
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 4169
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4767
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6459
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 5096
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4018
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 5171
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4994
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2181
Gminna Ewidencja Zabytków 4062
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1611
Strategie, raporty, opracowania 8428
    Program rewitalizacji 2332
    Raporty 762
Ochrona środowiska 13657
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 1662
    Programy i plany 2321
       Plan Gospodarki Odpadami 3077
       Program Ochrony Środowiska 2640
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 780
    Ocena oddziaływania na środowisko 4059
       Druki do pobrania 1878
       Ogłoszenia 26658
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4549
    Ochrona przyrody 1894
       Druki 1788
       Informacje 1420
    Ogłoszenia 7723
    Gospodarka odpadami 20434
       Harmonogram odbioru odpadów 6293
       Jak segregować odpady 1746
       Uchwały Rady Miejskiej 2539
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3588
       Druki do pobrania 1143
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1590
          Nieruchomości niezamieszkałe 356
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1292
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2334
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 3174
       Lokalizacja pojemników do segregacji 1745
       Nieruchomości niezamieszkałe 1460
       Analiza stanu gospodarki odpadami 925
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1246
Planowanie przestrzenne 16692
    Ogłoszenia 19238
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 26101
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 6916
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3217
    Materiały 407
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12101
Wybory 20260
Referenda 4395
Zgromadzenia publiczne 819

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4039
Rejestr zmian 412768
Redakcja Biuletynu 4940
Instrukcja obsługi 4096
Mapa serwisu 3951

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 736984
Informacje o naborze 230049
Ostatnio dodane do BIP 97260

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3484


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij