czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 59368
Powiaty i gminy 7438
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 271491
Urząd 45221
    Dane podstawowe 13379
    Kontakt 60077
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5148
    Status Gminy 6038
    Statut Miasta 7475
    Regulamin organizacyjny 11736
    Regulamin wynagradzania 1206
    Regulamin pracy 1786
    Kodeks etyki 3557
    Burmistrz 6737
    Zastępca Burmistrza 4697
    Sekretarz 5275
    Skarbnik 5554
Organy Gminy 21751
    Burmistrz 7933
    Rada Miasta 2519
    Przewodniczący Rady 3715
    Rada Miejska 8491
    Komisje 5178
    Struktura Gminy 899
Jednostki organizacyjne 21014
    Posiadające osobowość prawną 7785
    Jednostki podległe 11857
    Organizacje pozarządowe 3020
    Służby, Inspekcje, Straże 6930
Procedury załatwiania spraw 84409
    Departamenty / Stanowiska 16561
    Sprawy 19837
    Udostępnianie informacji publicznej 3229
    Wzory druków do pobrania 7627
Akty prawne 14960
    Zarządzenia Burmistrza 41429
    Protokoły z sesji Rady Miasta 18214
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 199854
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2335
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2276
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2296
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2288
    Dziennik Urzędowy 1950
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 13863
    Budżet 23215
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 28258
    Wykaz mienia 3102
    Sprawozdania 17229
Podatki i opłaty 10160
    Interpretacje 1217
    Formularze podatkowe 2412
Gospodarka nieruchomościami 293630
Oświadczenia majątkowe 14605
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1810
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 5160
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5295
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7378
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 5740
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4419
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 6225
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5485
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2399
Gminna Ewidencja Zabytków 4694
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1720
Strategie, raporty, opracowania 8590
    Program rewitalizacji 2459
    Raporty 800
Ochrona środowiska 14037
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 1847
    Programy i plany 2466
       Plan Gospodarki Odpadami 3231
       Program Ochrony Środowiska 2898
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 843
    Ocena oddziaływania na środowisko 4134
       Druki do pobrania 2042
       Ogłoszenia 29182
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 4761
    Ochrona przyrody 1971
       Druki 1923
       Informacje 1485
    Ogłoszenia 7860
    Gospodarka odpadami 23246
       Harmonogram odbioru odpadów 7154
       Jak segregować odpady 1994
       Uchwały Rady Miejskiej 2814
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 3696
       Druki do pobrania 1429
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 1814
          Nieruchomości niezamieszkałe 415
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1379
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 2589
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 3922
       Lokalizacja pojemników do segregacji 1948
       Nieruchomości niezamieszkałe 1626
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1137
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 1702
Planowanie przestrzenne 17197
    Ogłoszenia 21915
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 27695
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7129
    Wyłożenia do publicznego wglądu 3608
    Materiały 481
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12479
Wybory 23175
Referenda 5070
Zgromadzenia publiczne 1266

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4189
Rejestr zmian 445686
Redakcja Biuletynu 5039
Instrukcja obsługi 4416
Mapa serwisu 4067

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 765087
Informacje o naborze 233360
Ostatnio dodane do BIP 97449

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 3749


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij