czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Statystyka
 Statystyka

Drukuj informację

Menu górne

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 61385
Powiaty i gminy 7574
Urząd Marszałkowski 0

Menu Przedmiotowe

Nazwa Liczba odwiedzin
Zapytania, komunikaty itp. 305449
Urząd 46221
    Dane podstawowe 13779
    Kontakt 63287
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5971
    Status Gminy 6511
    Statut Miasta 8107
    Regulamin organizacyjny 12425
    Regulamin wynagradzania 1459
    Regulamin pracy 1962
    Kodeks etyki 3769
    Burmistrz 7364
    Zastępca Burmistrza 5040
    Sekretarz 5508
    Skarbnik 5904
Organy Gminy 22401
    Burmistrz 8271
    Rada Miasta 2590
    Przewodniczący Rady 3983
    Rada Miejska 9215
    Komisje 5602
    Struktura Gminy 995
Jednostki organizacyjne 21538
    Posiadające osobowość prawną 8304
    Jednostki podległe 14365
    Organizacje pozarządowe 3209
    Służby, Inspekcje, Straże 7563
Procedury załatwiania spraw 91960
    Departamenty / Stanowiska 20622
    Sprawy 25083
    Udostępnianie informacji publicznej 3448
    Wzory druków do pobrania 8347
Akty prawne 15152
    Zarządzenia Burmistrza 45306
    Protokoły z sesji Rady Miasta 22280
    Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś 242720
    Uchwały Rady Miasta - 2007 2585
    Uchwały Rady Miasta - 2006 2551
    Uchwały Rady Miasta - 2005 2621
    Uchwały Rady Miasta - 2004 2509
    Dziennik Urzędowy 2201
    Dziennik Ustaw 8
    Monitor Polski 0
Majątek i finanse 14400
    Budżet 25607
    Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 32939
    Wykaz mienia 3390
    Sprawozdania 21569
Podatki i opłaty 12740
    Interpretacje 1581
    Formularze podatkowe 3006
Gospodarka nieruchomościami 333321
Oświadczenia majątkowe 15028
    Oświadczenia majątkowe za rok 2015 3126
    Oświadczenia majątkowe za rok 2014 7592
    Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6030
    Oświadczenia majątkowe za rok 2012 9009
    Oswiadczenia majątkowe za rok 2011 6858
    Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5230
    Oświadczenia majątkowe za rok 2009 7518
    Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6207
    Oświadczenia majątkowe z lat poprzednich 2723
Gminna Ewidencja Zabytków 5419
    Wykaz GEZ Miasta Mrągowo 1924
Strategie, raporty, opracowania 8919
    Program rewitalizacji 2949
    Raporty 850
Ochrona środowiska 14547
    System Informacji o Środowisku 0
    Karty informacyjne 2007 - 2011 2324
    Programy i plany 2560
       Plan Gospodarki Odpadami 3581
       Program Ochrony Środowiska 3390
       Program Usuwania Azbestu 0
    Warunki wydania decyzji środowiskowych 903
    Ocena oddziaływania na środowisko 4407
       Druki do pobrania 2207
       Ogłoszenia 33391
    Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu 5108
    Ochrona przyrody 2063
       Druki 2081
       Informacje 1565
    Ogłoszenia 8230
    Gospodarka odpadami 28266
       Harmonogram odbioru odpadów 9471
       Jak segregować odpady 2615
       Uchwały Rady Miejskiej 3612
       Wzór deklaracji i Oświadczenia 4085
       Druki do pobrania 1857
       Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2344
          Nieruchomości niezamieszkałe 473
       Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Mrągowo 1567
       Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 3056
       Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów 4958
       Lokalizacja pojemników do segregacji 2713
       Nieruchomości niezamieszkałe 2010
       Analiza stanu gospodarki odpadami 1940
       Kto odbiera odpady z terenu Mrągowa ? 2226
Planowanie przestrzenne 17733
    Ogłoszenia 25532
    Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 29945
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 7529
    Wyłożenia do publicznego wglądu 4182
    Materiały 577
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13313
Wybory 28345
Referenda 7260
Zgromadzenia publiczne 1804

Menu Techniczne

Nazwa Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 0
Statystyka 4376
Rejestr zmian 555017
Redakcja Biuletynu 5199
Instrukcja obsługi 4735
Mapa serwisu 4243

Najnowsze informacje

Nazwa Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 835898
Informacje o naborze 240760
Ostatnio dodane do BIP 97768

Strona główna

Nazwa Liczba odwiedzin
Strona główna 4880


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij