Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości lokalowej przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszono: 2012-02-09 10:44:33 przez Danuta Kachnowicz

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWO
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie, został wywieszony na okres 21 dni wykazy nieruchomości lokalowej, położonej w Mrągowie przy ul. Roosevelta nr 20/6, przeznaczonej do sprzedaży na własność wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 5790/51094 części udziału w działce gruntu nr 178/2, obr. nr 5, o pow. 227m2, zapisanej w KW Nr OL1M/00012945/4, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszych wykazów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mrągowie.
Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, pokój nr 49A, tel. 89 741-90-21.

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Kachnowicz Data wytworzenia informacji: 2012-02-09 10:44:21
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Kachnowicz Data udostępnienia informacji: 2012-02-09 10:44:33
Wprowadził informację do BIP: Danuta Kachnowicz Artykuł był wyświetlony: 13523
Osoba, która zmieniła informację: Danuta Kachnowicz Data aktualizacji informacji: 2012-02-17 14:35:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »