Powołanie członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Mrągowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Ogłoszono: 2015-10-07 10:05:07 przez Cezary Radziszewski

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 69
Burmistrza Miasta Mrągowo

z dnia
7.10.2015 roku

 w sprawie: powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Mrągowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 182 §1 pkt 1 i §2 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) i §11 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) tekst ujednolicony uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. (M.P. poz. 223) i z dnia 3 września 2015 r.
zarządzam, co następuje:
 § 1
Powołuję do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Mrągowie z siedzibą w Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26 Panią Danutę Oracz zamieszkałą w Mrągowie, zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15.
 § 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
(-) Otolia Siemieniec
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-10-07 09:55:23
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-10-07 10:05:07
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 2550
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-10-07 10:05:07
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »