Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Ogłoszono: 2015-10-06 07:56:40 przez Cezary Radziszewski

Na podstawie § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2015 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. Nr 30 poz. 345) zmienionej Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 223).

W dniu 5 października 2015 r. o godz. 14:00 zostało przeprowadzone publiczne losowanie w celu powołania składów obwodowych komisji wyborczych w ustawowej liczbie osób, gdyż liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mrągowie i do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Mrągowie była większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w ich skład.

O terminie i miejscu przeprowadzenia losowania powiadomiono pełnomocników komitetów wyborczych telefonicznie i zamieszczono informację w Biuletynie Informacji Publicznej.

W trakcie losowania obecny był pełnomocnik Komitetu Wyborczego PSL.

Losowanie przeprowadziła komisja w składzie:
1. Stanisław Małyszko – Kierownik Referatu AG
2. Krystyna Kabat – Inspektor ds. Kontroli
3. Cezary Radziszewski – Inspektor

Losowanie rozpoczęto o godzinie 14:00.

Zasady losowania:

- składy komisji losowane były oddzielnie dla Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mrągowie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Mrągowie,

- nazwiska kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych uczestniczących w losowaniu oznaczono numerami porządkowymi wg wykazu sporządzonego na podstawie kolejności zgłoszeń komitetów wyborczych (wykazy w załączeniu),

- do pojemnika włożono tyle kopert z numerami, ilu zgłoszono kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych tj. do:
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mrągowie - 9 kopert
Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Mrągowie - 7 kopert

- po wymieszaniu kopert, losowano numer odczytując i okazując zebranym a następnie odczytano nazwisko i imię kandydata oraz nazwę Komitetu, który zgłosił kandydata.

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 wylosowano numery:
8 - Joanna Waleszyńska Mrągowo KWW „Kukiz'15”
2 - Katarzyna Jolanta Lisiecka Mrągowo KW Nowoczesna Ryszarda Petru
1 - Anna Dudziak Mrągowo KW KORWiN
6 - Ryszard Andrzej Dunalski Mrągowo KWW „Porozumienie dla Mazur”
9 - Malwina Banach Mrągowo KW Platforma Obywatelska RP
4 - Marianna Lemecho Mrągowo KW Prawo i Sprawiedliwość
5 - Sławomir Żubrowski Mrągowo KWW Zbigniewa Stonogi
7 - Andrzej Spirydon Mrągowo KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Komisja nie wylosowała nr 3.

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 wylosowano numery:
1 - Barbara Niedbała KW KORWiN
6 - Grzegorz Herbich KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
2 - Joanna Zera KW Nowoczesna Ryszarda Petru
7 - Elżbieta Korba KW Platforma Obywatelska RP
4 - Stanisława Startek KW Prawo i Sprawiedliwość
3 - Wojciech Trawiński Komitet Wyborczy PSL

Komisja nie wylosowała nr 5.

Koperty z numerami niewylosowanymi jaki i wylosowanymi członków obwodowych komisji wyborczych oraz wykazy z których odczytywane były nazwiska, stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Losowanie zakończono o godz. 14:15.

Do przeprowadzonego losowania nie wniesiono zastrzeżeń.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-10-06 07:56:36
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-10-06 07:56:40
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 2660
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-10-06 07:56:40
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »