Komunikat dotyczący zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych pt. „IV rzut międzynarodowej ligi szkół w zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”.

Ogłoszono: 2016-05-25 13:06:09 przez Cezary Radziszewski

Burmistrz Miasta Mrągowo informuje, że w dniu 23.05.2016 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Marcinkowo”
w Marcinkowie, 11-700 Mrągowo, prowadząca w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie zajęcia sportowe i szkolenia w zapasach, z dziećmi i młodzieżą szkolną z mrągowskich szkół, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych ”Granty w zakresie wspierania działań na rzecz osób, rodzin
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez działania edukacyjne, organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz imprez profilaktycznych - IV rzut międzynarodowej ligi szkół w zapasach w stylu wolnym o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowo”,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 3.06. do 15.07.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi
4 000 zł.
Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miasta Mrągowo oraz dotyczy m.in. mieszkańców Miasta. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie
z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, Gmina Miasto Mrągowo zamierza zlecić dla stowarzyszenia kultury fizycznej: Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Marcinkowo” realizację zadania publicznego, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta Mrągowo w myśl art. 19 a ust. 3 wspomnianej ustawy informuje, że do dnia 2 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój nr 17 - Sekretariat, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Burmistrz Miasta Mrągowo podejmie decyzję o ewentualnym dofinansowaniu realizacji zadania.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2016-05-25 13:06:05
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2016-05-25 13:06:09
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 16056
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-05-25 13:06:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »