Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016.

Ogłoszono: 2016-01-29 09:19:49 przez Cezary Radziszewski

Burmistrz Mrągowa poddaje do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mrągowie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie:
projekt uchwały Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2016.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 17 lutego 2016 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w ww. terminie, na adres: straz@mragowo.um.gov.pl lub przekazać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A .
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 11a ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miasto Mrągowo.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Haczykowski Data wytworzenia informacji: 2016-01-29 09:19:45
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Haczykowski Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 09:19:49
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 3945
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-29 09:21:26
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »