Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do pierwszych klas samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Ogłoszono: 2016-01-27 16:51:01 przez Anna Jakubowicz

Rekrutacja do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 I. Rekrutacja do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), ze zmianami z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811), jak również ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) zwanej dalej „ustawą”. II. Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie harmonogramu, ustalonego Zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 26 stycznia 2016 r., i obejmuje placówki : 1/ Zespół Szkół Nr 1 w Mrągowie 2/ Zespół Szkół Nr 4 w Mrągowie. Lp. ETAP REKRUTACJI TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 8 lutego do 31 marca do godz. 14.00 od 6 maja do 3 sierpnia do godz. 14.00 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7. od 1 kwietnia do 8 kwietnia do godz. 14.00 12 sierpnia do godz. 14.00 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. do 15 kwietnia do godz. 14.00 do 17 sierpnia do godz. 14.00 4. Potwierdzenie rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 18 kwietnia do 20 kwietnia do godz. 14.00 do 22 sierpnia do godz. 14.00 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 22 kwietnia do godz. 14.00 23 sierpnia do godz. 14.00 III. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje i kryteriów samorządowych (Uchwała Nr XVI/2/2016 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo (Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego) – w załączeniu. IV. Szczegółowa informacja dotycząca rekrutacji oraz dokumenty do pobrania, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych placówek : www.zs1mragowo.edu.pl; www.zs4rowecki.mragowo.pl .
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 16:48:02
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 16:51:01
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 15297
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-01-27 16:51:01
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »