Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Ogłoszono: 2016-01-27 09:44:19 przez Anna Jakubowicz

Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 I. Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2016/2017 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), ze zmianami z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) oraz z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 811), jak również ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 35) zwanej dalej „ustawą”. II. Rekrutacja skierowana jest do kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Mrągowo (art. 20c ust. 1 ustawy). Rodzice dzieci spoza Mrągowa będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego dopiero, gdy w przedszkolach publicznych pozostaną wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Mrągowie. III. W procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 5 i 6 letnie oraz starsze, którym został na mocy ustawy odroczony obowiązek szkolny. IV. Rekrutacja dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie harmonogramu, ustalonego Zarządzeniem Nr 7/2016 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 25 stycznia 2016 r., i obejmuje placówki : 1/ Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie 2/ Przedszkole Publiczne Nr 2 „Bajka” w Mrągowie 3/ Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie 4/ Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół Nr 4 w Mrągowie. ETAP REKRUTACJI TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM* TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM* Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami w placówce pierwszego wyboru od 8 lutego do 31 marca od 6 maja do 20 sierpnia Przeprowadzenie przez komisję rekrutacyjną weryfikacji wniosków wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, z uwzględnieniem czynności mających na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w załącznikach składanych wraz z wnioskiem od 1 kwietnia do 8 kwietnia od 22 sierpnia do 23 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14 kwietnia 24 sierpnia Złożenie pisemnego oświadczenia przez rodzica kandydata potwierdzającego wolę przyjęcia do danej placówki od 15 kwietnia do 20 kwietnia od 25 sierpnia do 29 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 kwietnia 30 sierpnia * w dni i godziny otwarcia powyższych placówek V. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryteriów ustawowych (ustawa o systemie oświaty) i kryteriów samorządowych (Uchwała Nr VI/3/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Mrągowo – w załączeniu). VI. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych, uwzględniające obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie oraz dokumenty do pobrania, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych poszczególnych placówek : www.zs1mragowo.edu.pl; www.zs4rowecki.mragowo.pl; www.bajkamragowo.szkolnastrona.pl; www.stokrotka.mragowo.pl .
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Jakubowicz Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 09:39:01
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Jakubowicz Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 09:44:19
Wprowadził informację do BIP: Anna Jakubowicz Artykuł był wyświetlony: 15936
Osoba, która zmieniła informację: Anna Jakubowicz Data aktualizacji informacji: 2016-01-27 09:44:19
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »