Informacja Burmistrza Miasta Mrągowo z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo projektu dokumentu „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Mrągowo na lata 2015-2017”.

Ogłoszono: 2015-10-13 10:56:04 przez Cezary Radziszewski

Zgodnie z Uchwałą XXIX/3/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Mrągowo, Burmistrz Miasta Mrągowo ogłosił w dniu 29.07.2015 r. konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu: „Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasta Mrągowo na lata 2015-2017”.
Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w Biuletynie Informacji Publicznej, w „Kurierze Mrągowskim” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mrągowie. W okresie przeprowadzania konsultacji, tj. od 10.08. do 30.09.2015 r., do Urzędu Miejskiego w Mrągowie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego dokumentu.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Alicja Szarek Data wytworzenia informacji: 2015-10-13 10:56:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Szarek Data udostępnienia informacji: 2015-10-13 10:56:04
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 5716
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-10-13 10:56:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »