czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XV/5/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XV/2015

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2016 r.

Data podpisania: 2015-12-22

Ogłoszono dnia: 2015-12-23 14:12:10 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zwolnienia z podatku od nieruchomości

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r.: Dz. U. poz. 1515.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: Dz. U. nr 849, zm. Dz. U. z 2015 r., poz. 528, poz. 774, poz. 1045) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, służące realizacji celu statutowego szkół, o jakim mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-23 14:12:07
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2015-12-23 14:12:10
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 667
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-01-04 08:50:29
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij