czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIV/8/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV/2015

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2015-11-26

Ogłoszono dnia: 2015-12-09 11:30:27 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 zmiana z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz.1045, poz.1283, poz. 1777 ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1381, zmiana z 2014 r. poz.40, zmiana z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465, zmiana z 2015 r. poz. 1045), Rada Miejska w Mrągowie uchwala co następuje:
§ 1
1.
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
2.
Ustala się wzór formularza danych o nieruchomości ZN-1/A w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
3.
Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.
4.
Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.
5.
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny DR-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 5 do uchwały.
6.
Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny DL-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 6 do uchwały.
7.
Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego IL-1 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 7 do uchwały.
8.
Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku rolnego IR-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do uchwały.
§ 2
1.
Traci moc uchwała Nr LII/12/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r., w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 grudnia 2010 r., nr 196 poz. 2507) zmieniona uchwałą nr XIII/8/2011Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2011 r. nr 177, poz. 2665), zmieniona uchwałą nr XXIV/12/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 3088), uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2002 r., nr 162, poz. 2195), uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 grudnia 2002 r., w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2002 r., nr 162, poz. 2196).
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 4
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-09 11:30:23
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2015-12-09 11:30:27
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 780
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-12-09 13:43:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij