czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIV/7/2015

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV/2015

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2015-11-26

Ogłoszono dnia: 2015-12-09 11:28:28 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany Uchwały Nr XIII/14/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty.

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r.: Dz. U. poz. 1515), art. 18a ust. 1 i art.19 pkt.1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r.: poz. 849, zmiana z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr XIII/14/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty (Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 listopada 2015 r., poz. 3960), wprowadza się następującą zmianę:| § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Spółdzielnie mieszkaniowe posiadające swoje zasoby na terenia miasta Mrągowo.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2015-12-09 11:28:25
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2015-12-09 11:28:28
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 423
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2015-12-09 11:28:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij