czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XLI/9/2009

Status: Obowiązujący

Sesja: 41/2009

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2009-11-26

Ogłoszono dnia: 2009-11-27 11:20:33 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmieniająca Uchwałę nr XL/8/2009 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Treść

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337: z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218: z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847, nr 245, poz. 1775; Dz. U. z 2008 r. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730; z 2009 r. nr 56, poz. 458, nr 223, poz. 1463), Rada Miejska w Mrągowie uchwala co następuje:


§ 1

W § 1, ust. 2, uchwały nr XL/8/2009, z dnia 29 października 2009 r. wprowadza się następującą zmianę: określa się stawkę podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton, o czterech i więcej osiach jezdnych, z systemem zawieszenia innym niż pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym, w kwocie 2 480,00 zł.


§ 2

W § 1, ust. 4, uchwały nr XL/8/2009, z dnia 29 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Określa się stawkę podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton, o dwóch osiach jezdnych z systemem zawieszenia innym niż pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym, w kwocie 1 960,00 zł.
2.Określa się stawkę podatku od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 40 ton, o trzech lub więcej osiach jezdnych, z systemem zawieszenia innym niż pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym, w kwocie 2 580,00 zł.

§ 3

W § 1, ust. 6, uchwały nr XL/8/2009, z dnia 29 października 2009 r. wprowadza się następującą zmianę: określa się stawkę podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą nie mniejszą niż 12 ton i mniejszą niż 38 ton, o dwóch osiach jezdnych z systemem zawieszenia innym niż pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym, w kwocie 1 310,00 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mrągowie

Zbigniew Lubowidzki
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2009-11-27 11:19:33
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2009-11-27 11:20:33
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 653
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2009-11-27 11:22:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij