czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XL/16/2009

Status: Obowiązujący

Sesja: 40/2009

Kadencja: 5

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Data podpisania: 2009-10-29

Ogłoszono dnia: 2009-11-20 09:09:51 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Treść

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ) i art. 6 ust.13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.: Dz. U. nr 121, poz. 844, Dz. U. nr 220, poz. 1601, Dz. U. nr 225, poz. 1635, Dz. U. nr 245, poz. 1775, Dz. U. nr 249, poz. 1828, Dz. U. nr 251, poz.1847, zm. z 2008 r.; Dz. U. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730, Dz. U. nr 223, poz. 1463, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Mrągowie

uchwala, co następuje:

§1

1.Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.
(tekst jednolity z 2001r.: Dz. U. nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r.: Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r.: Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r.: Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r.: Dz. U. nr 48 poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz. U. nr 173, poz.1218, zm. z 2008 r.: Dz. U. nr 180, poz. 1111, Dz. U. nr 223, poz. 1458, zm. z 2009 r.: Dz. U. nr 52, poz. 420
2.Ustala się wzór formularza danych o nieruchomości ZN-1/A w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

3.Ustala się wzór formularza danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.

4.Ustala się wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr III/9/2006 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2006 r. nr 204, poz. 3021).

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2009-11-20 09:09:33
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Lubowidzki Data udostępnienia informacji: 2009-11-20 09:09:51
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 832
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2009-12-11 09:50:45
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij