czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XX/6/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XX/2016

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2016-05-25

Ogłoszono dnia: 2016-06-01 12:10:09 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Treść

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) , po rozpatrzeniu skargi, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:
§ 1.Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią M. R. zamieszkałą w Mrągowie, na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie dotyczącą braku pomocy rodzinom, odmowie przyznania świadczeń rodzinnych, rzekomą niechęć do petentów, oraz do organów wyższej instancji,.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2016-06-01 12:10:06
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2016-06-01 12:10:09
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 156
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2016-06-01 12:10:10
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij