czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Uchwały Rady Miasta - 2008 - dziś
 Drukuj informację

XIX/6/2016

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX/2016

Kadencja: 7

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podpisania: 2016-04-28

Ogłoszono dnia: 2016-05-05 10:36:46 przez Małgorzata Tomaszewska

Temat

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016 – 2025.

Treść

Na podstawie art. 226, 227, 228 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
W Uchwale Rady Miejskiej Nr XV/1/2015, z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016 – 2025, dokonuje się następujących zmian:
1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Mrągowo na lata 2016 – 2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2025 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tomaszewska Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 10:36:44
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Orzoł Data udostępnienia informacji: 2016-05-05 10:36:46
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Tomaszewska Artykuł był wyświetlony: 129
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Tomaszewska Data aktualizacji informacji: 2016-05-05 10:36:46
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij