czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Referenda
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-27 15:03:56

INFORMACJA Obwodowej Komisji do spraw Referendum o składach i siedzibach

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-27 15:03:56
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-27 15:04:10
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1438
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-27 15:06:42
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:44:13

ZARZĄDZENIE Nr 53 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 25.08.2015 roku

 

w sprawie:  stwierdzenia wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Mrągowie

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Mrągowie Pani Grażyny Zofii Łupkowskiej, w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w komisji.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-27 14:44:13
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-27 14:44:19
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1444
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-27 14:49:13
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-27 14:41:55

ZARZĄDZENIE Nr 54 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 25.08.2015 roku

 

w sprawie:  stwierdzenia wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Mrągowie

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 z późn. zm.)

 zarządzam, co następuje:
 §1 

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Mrągowie Pana Macieja Łupkowskiego, w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w komisji. 

§2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-27 14:41:55
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-27 14:42:34
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1360
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-27 14:47:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-13 14:14:54

ZARZĄDZENIE Nr 47 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym na terenie miasta Mrągowo zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie §6 ust.1 i §7 ust.1 pkt 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 
zarządzam, co następuje:
 
§1

Powołuję na Operatorów Informatycznej Obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum
w referendum ogólnokrajowym na terenie miasta Mrągowo, zarządzonym na dzień 06.09.2015 r. niżej wymienione osoby:

 

1.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 1 – Anna Madej

2.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 2 – Krzysztof Jabłoński

3.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 3 – Marek Dąbrowski

4.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 4  – Wojciech Doda

5.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 5  – Natalia Koptas

6.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 6 – Natalia Mroczkowska

7.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 7 – Barbara Gabrychowicz - Olchowik

8.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 8 – Roman Lesman

9.      Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 9  –  Paweł Spirydon

10. Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 10 – Marta Krasowska

11. Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 11 – Andrzej Doraczyński

12. Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 12 – Marek Modrzejewski

13. Obwodowa Komisja ds. Referendum nr 13 – Anna Nosek

 
§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta    
(-) Otolia Siemieniec
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-13 14:14:54
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-13 14:14:57
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1418
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-14 10:42:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-13 10:21:42

ZARZĄDZENIE Nr 46 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym na terenie miasta Mrągowo, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-13 10:21:42
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-13 10:21:58
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1553
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-14 10:44:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-13 10:16:08

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-803-16/15

Informacja
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., informuje o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318).

Niepełnosprawne osoby uprawnione są do udziału w referendum na takich samych zasadach jak pozostałe osoby, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

I.     Prawo do uzyskiwania informacji o referendum

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum, zwanych dalej „lokalami komisji obwodowych” znajdujących się najbliżej jej miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania, terminie referendum oraz godzinach głosowania, a także pytaniach referendalnych.

Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje te są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na wniosek tej osoby, telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

 II.     Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym również osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

1)       całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440);

2)       niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3)       całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4)       orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5)       orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji do spraw referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa osoba składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisana do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r. Wzór wniosku, który stosuje się odpowiednio w referendum ogólnokrajowym, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428). We wzorze tym należy wyrazy „W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA (podać datę wyborów)” zastąpić wyrazami „W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA (podać datę referendum)” – wzór dołączony do informacji.

Do wniosku należy dołączyć:

-          pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanego wyżej; we wzorze tym należy zmienić tytuł na „ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM” oraz wyrazy „w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na (podać datę wyborów)” zastąpić wyrazami „w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na (podać datę referendum)” – wzór dołączony do informacji);

-          kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat;

-          kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Osoba uprawniona do udziału w referendum ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem referendum, tj. do dnia 4 września 2015 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub przez doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji do spraw referendum w dniu głosowania.

Osoba, która udzieliła pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu komisji obwodowej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez osobę, która udzieliła pełnomocnictwa powoduje jego wygaśnięcie.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 i z 2014 r. poz. 1428), którego przepisy dotyczące wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio referendum ogólnokrajowym.

 
III.  Głosowanie w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

Niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może głosować w lokalu komisji obwodowej przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

W dniu referendum obwodowa komisja do spraw referendum wraz z kartą do głosowania wyda niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu niepełnosprawna osoba ta obowiązana jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 IV.  Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu komisji obwodowej

Niepełnosprawnej osobie uprawnionej do udziału w referendum, na jej prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu komisji obwodowej inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu osobie uprawnionej do udziału w referendum sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tej osoby. Dopuszczalne jest, aby na życzenie niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę niepełnosprawnej osoby uprawnionej do udziału w referendum, do przekazania ustnie treści obwieszczeń referendalnych oraz urzędowych informacji Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonych w lokalu komisji obwodowej.

Ponadto niepełnosprawna osoba uprawniona do udziału w referendum może skorzystać z uprawnień przysługujących każdemu osoby uprawnionej do udziału w referendum, które ułatwiają wzięcie udziału w głosowaniu, takich jak głosowanie korespondencyjne, głosowanie w wybranym obwodzie głosowania, w tym obwodzie przystosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Szerzej na ten temat w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. oraz w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl


Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

Wiesław Kozielewicz

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-13 10:16:08
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-13 10:16:13
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1519
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-13 10:19:38
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:14:15

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 11 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Mrągowo miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) Burmistrz Miasta Mrągowo podaje do publicznej wiadomości informację:

Na umieszczanie bezpłatnych urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum, wyznaczam 16 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Mrągowo usytuowanych przy ulicach i na osiedlach tj:

ul. Królewieckiej 41
ul. Królewieckiej 55
ul. Wolności 12
ul. Wileńskiej 12
ul. Ratuszowej 1 i 5
ul. Małej Warszawskiej 12
ul. Grunwaldzkiej 16
ul. Dziękczynnej 3
ul. Sienkiewicza 14
ul. Słonecznej 3
ul. Piaskowej 4B
os. Nikutowo 11
os. Brzozowe 1
os. Parkowe 14
os. Mazurskie 16


W sprawie zamieszczania plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum na słupach ogłoszeniowych należy kontaktować się z zarządcą słupów tj. Panem Marcinem Łupkowskim – Prezesem Mrągowskiej Spółdzielni Socjalnej „PROFIT” w Mrągowie, tel. 732 577 440.


Burmistrz Miasta
/-/
Otolia Siemieniec
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 15:14:15
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 15:14:18
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1207
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-12 15:14:18
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-08-12 15:11:00

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWO z dnia 11 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz. 112,  z późn. zm.),w związku z Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. z 2015 r. poz.852
podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscach wyznaczonych do bezpłatnego zamontowania lub ustawienia własnych, tymczasowych urządzeń ogłoszeniowych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Wyznaczam, na ustawianie własnych, tymczasowych urządzeń ogłoszeniowych podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum, tereny wskazane na załączonych grafikach (mapkach), usytuowanych jak następuje:

- przy Jeziorku Magistrackim od ul. Warszawskiej,
- teren po byłym PKS przy ul. Oficerskiej,
- teren za pomnikiem Jana Pawła II,
- teren przy promenadzie nad j. Czos od strony ul. Królewieckiej,
- teren Parku Lotników w pobliżu fontanny.Burmistrz Miasta
/-/
Otolia Siemieniec

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2015-08-12 15:11:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2015-08-12 15:11:05
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1224
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-14 10:46:51
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2015-07-09 08:18:47

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie: podziału miasta Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz uchwały Nr XXVIII/1/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10.01.2013 r. sprawie: podziału miasta Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zmienionej uchwałą Nr V/5/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 26.02.2015 r., uchwały Nr IX/6/2015 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 25.06.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Mrągowskim im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1

ul. Generała Władysława Andersa, ul. Giżycka, ul. Jaszczurcza Góra, ul. Kościelna, ul. Krakowska, ul. Królewiecka, ul. Laskowa, ul. Młynowa od 6 do końca, ul. Na Ostrowiu, ul. Nowogródzka, ul. Ogrodowa, Plac Armii Krajowej, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Tymniki, ul. Wiejska, ul. Wileńska.

Urząd Miejski
 (sala nr 1)

ul. Królewiecka 60 A

11-700 Mrągowo

2

ul. Gołębia, ul. Harcerska, ul. Kormoranów, ul. Krucza, ul. Łabędzia, ul. Młodkowskiego, ul. Młynowa od 1 do 5E, ul. Orla, Osiedle Medyk, Plac Bolesława Prusa, ul. Polna, ul. Słowicza, ul. Widok, ul. Wolności, ul. Żurawia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna

ul. Królewiecka 60B

11-700 Mrągowo

3

ul. Bohaterów Warszawy, ul. Generała Leopolda Okulickiego, ul. Moniuszki, ul. Mrongowiusza od 36 do końca, ul. Sołtyska.

Zespół Szkół Zawodowych

ul. Mrongowiusza 65

11-700 Mrągowo

4

ul. Leśna Droga, osiedle Mazurskie od 32 do końca, ul. Podmiejska, ul. Zielone Wzgórze.

Zespół Szkół Nr 4

(sala nr 5E)

osiedle Mazurskie 12

11-700 Mrągowo

5

ul. Leśna, osiedle Mazurskie od 1 do 31, ul. Rynkowa.

Zespół Szkół Nr 4

(sala nr 4E)

osiedle Mazurskie 12

11-700 Mrągowo

 

6

ul. 8 Maja, ul. Adama Mickiewicza, ul. Dolny Zaułek, ul. Fryderyka Chopina, ul. Jeziorna, ul. Kopernika od 1 do 5 numery nieparzyste i od 7 do końca, ul. Kościuszki, ul. Mała Warszawska, ul. Mały Rynek, ul. Mazurska, ul. Mrongowiusza od 1 do 35, ul. Oficerska, Plac Kajki, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego, Plac PCK, Plac Wyzwolenia, ul. Ratuszowa, ul. Romualda Traugutta, ul. Roosevelta, ul. Rybna, Skwer Imienia Jana Pawła II, ul. Staromiejska, ul. Warszawska, ul. Wojska Polskiego od 1 do 3.

Centrum Kultury i Turystyki

ul. Warszawska 26

11-700 Mrągowo

7

ul. Brzozowa, ul. Jana Kochanowskiego, ul. Juliana Tuwima, ul. Krasińskiego, ul. Olsztyńska, ul. Orzeszkowej, osiedle Brzozowe od 1 do 2, osiedle Parkowe, Plac Juliusza Słowackiego, ul. Spacerowa, ul. Torowa.

Przedszkole Publiczne Nr 1

„ Stokrotka ”

ul. Brzozowa 7

11-700 Mrągowo

8

ul. Akacjowa, ul. Bukowa, ul. Cicha, ul. Długa, ul. Grabowa, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Kalinowa, ul. Klonowa, ul. Kolejowa, ul. Lipowa, ul. Lubelska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Marii Konopnickiej, osiedle Brzozowe od 3 do końca, ul. Piotra Sobczyńskiego, ul. Przemysłowa, ul. Szkolna, ul. Towarowa.

I Liceum Ogólnokształcące

ul. Piotra Sobczyńskiego 1A

11-700 Mrągowo

9

ul. Dziękczynna, ul. Grunwaldzka, ul. Łąkowa, Nadbrzeżna, osiedle Grunwaldzkie, Półwysep Czterech Wiatrów.

Zespół Szkół Nr 1

(stołówka)

ul. Kopernika 2

11-700 Mrągowo

10

ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Plutonowa, ul. Wojska Polskiego od 6G do 22D i numery nieparzyste od 23 do 85, ul. Żołnierska.

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Henryka Sienkiewicza 16

11-700 Mrągowo

11

ul. Kopernika numery parzyste od 2 do 6, ul. Piaskowa, ul. Wojska Polskiego od 4 do 6F.

Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika

w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie

(sala nr 20)

ul. Kopernika 2C

11-700 Mrągowo

12

ul. Krótka, ul. Krzywa, ul. Księżycowa, osiedle Metalowców, osiedle Nikutowo, ul. Słoneczna, ul. Wojska Polskiego numery parzyste od 24 do 60 i numery nieparzyste od 87 do końca.

Gimnazjum Nr 2 im. M. Kopernika

w Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie

(sala nr 26)

ul. Kopernika 2C

11-700 Mrągowo

13

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o. w Mrągowie

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Sp. z o.o.

ul. Wolności 3

11-700 Mrągowo

- obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

- obwody oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do urzędu miasta najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału
w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może
w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

 
Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 6.00 do
22.00.

                                                                                          
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.

  

Burmistrz Miasta Mrągowo

(-) Otolia Siemieniec

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Długosz Data wytworzenia informacji: 2015-07-09 08:18:47
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Długosz Data udostępnienia informacji: 2015-07-09 08:19:00
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1404
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2015-08-12 15:14:28
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij