czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
Jesteś w dziale: Strona główna / Wybory
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:15:01

U C H W A Ł A N R 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych.

 

U C H W A Ł A N R 6
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie
z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Miejskiej w Mrągowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 ze zm.), Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie
uchwala, co następuje:


§1

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego,
w wyborach do Rady Miejskiej w Mrągowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

Numer 17 - KWW Nasze Mrągowo
Numer 18 - KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa
Numer 19 - KWW Zbigniew Bladosz
Numer 20 - KWW Nowa Era
Numer 21 - KWW Niezależni-Samorząd w Służbie Mieszkańcom
Numer 22 - KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
Numer 23 - KW Mrągowska Inicjatywa Społeczna
Numer 24 - KW "Patriotyczne Mrągowo"


§2

Protokół z przeprowadzonego losowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie
Barbara Anna FilipkowskaMrągowo, dnia 21.10. 2014r.
 
Protokół
z losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej
w Mrągowie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Losowanie przeprowadziła Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie w dniu 21 października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mrągowie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia losowania powiadomiono wszystkich pełnomocników komitetów wyborczych.

W trakcie losowania obecni byli:
KWW „Patriotyczne Mrągowo”
KWW Nasze Mrągowo
KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa
KWW Niezależni-Samorząd w Służbie Mieszkańcom
KW Prawo i Sprawiedliwość

Losowanie rozpoczęto o godzinie 14:10

Przebieg losowania:

1. Ustalenie, które komitety zarejestrowały listy kandydatów.
Były to:
a) KWW Zbigniew Bladosz
b) KW Mrągowska Inicjatywa Społeczna
c) KWW Niezależni-Samorząd w Służbie Mieszkańcom
d) KWW Nasze Mrągowo
e) KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa
f) KWW Nowa Era
g) KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
h) KW "Patriotyczne Mrągowo" (zarejestrowana tylko jedna lista)


2. Nadawanie numerów:

Nadawanie numerów rozpoczęto od numeru 17-23. W losowaniu wzięły udział komitety wyborcze wymienione w pkt. 1 lit a-g.
Zasady losowania:
- do jednego pojemnika włożono tyle kopert z kartkami, na których zostały umieszczone kolejne numery dla list, ile jest uprawnionych komitetów;
- do drugiego pojemnika włożono koperty z kartkami, na których zostały umieszczone nazwy komitetów biorących udział w losowaniu;
- po wymieszaniu kopert odrębnie w pojemniku 1 i 2, losowano kolejno po jednej kopercie na przemian z każdego pojemnika, w ten sposób wylosowanej liście komitetu wyborczego przyporządkowano numery.


W wyniku losowania listy komitetów otrzymały następujące numery:

Numer 17 - KWW Nasze Mrągowo
Numer 18 - KWW Mrągowska Wspólnota Samorządowa
Numer 19 - KWW Zbigniew Bladosz
Numer 20 - KWW Nowa Era
Numer 21 - KWW Niezależni-Samorząd w Służbie Mieszkańcom
Numer 22 - KWW Międzygminny Komitet Wyborczy
Numer 23 - KW Mrągowska Inicjatywa Społeczna
Numer 24 - KW "Patriotyczne Mrągowo"

Nazwy wylosowanych list komitetów oraz numery odczytano i wpisano do protokołu. Wyniki losowania odczytano. Losowanie zakończono o godz. 14:20.

Do przeprowadzonego losowania nie wniesiono zastrzeżeń.


Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie
Barbara Anna Filipkowska
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Anna Filipkowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-21 15:15:01
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Anna Filipkowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-21 15:15:04
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 2449
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-21 15:15:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:53:20

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie z dnia 20 października 2014 roku w sprawie zasad losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Mrągowie.

 

Uchwała
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie
z dnia 20 października 2014 roku

w sprawie zasad losowania numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Mrągowie.

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie

uchwala, co następuje:
§1

1. Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej w Mrągowie listom kandydatów komitetów, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie:
a) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie ,
b) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt a.
2. Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie przyznaje w drodze losowania.
§2

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, sala nr 1.
2. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie w następujący sposób:

a) do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kopert z kartkami, na których zostaną umieszczone kolejne numery dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone koperty z kartkami, na których będą umieszczone nazwy komitetów;
b) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie wyznaczeni przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie. Jedna osoba będzie losowała numer dla listy, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie;
c) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.
3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie, właściwym pełnomocnikom komitetów wyborczych i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie oraz podana do wiadomości publicznej w BIP.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie

Barbara Anna Filipkowska
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Anna Filipkowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 15:53:20
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Anna Filipkowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-20 15:53:23
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 2167
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 15:53:23
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:48:14

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie z dnia 20 października 2014 r.

 

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie
z dnia 20 października 2014 r.
o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Mrągowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 1

1. Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ przyznaje numery zarejestrowanym w wyborach do Rady Miejskiej w Mrągowie listom kandydatów komitetów, którym nie został przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie:
a) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie ,
b) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt a.
2. Numery te Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie przyznaje w drodze losowania.

§2

1. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014 r. o godz. 14.00
w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, sala nr 1.
2. Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie w następujący sposób:
a) do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle kopert z kartkami, na których zostaną umieszczone kolejne numery dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone koperty z kartkami, na których będą umieszczone nazwy komitetów;
b) czynności losowania dokonają dwaj członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie wyznaczeni przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie. Jedna osoba będzie losowała numer dla listy, zaś druga osoba - nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie;
c) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.
3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie, właściwym pełnomocnikom komitetów wyborczych
i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie oraz podana do wiadomości publicznej w BIP.

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie

Barbara Anna Filipkowska
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Anna Filipkowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 15:48:14
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Anna Filipkowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-20 15:52:02
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1602
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 15:52:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:45:54

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej o terminie i miejscu losowania składów obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Mrągowo.

 

 
KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej
o terminie i miejscu losowania składów obwodowych komisji wyborczych
na terenie miasta Mrągowo

Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie informuje, że ustalenie składów obwodowych komisji wyborczych w trybie publicznego losowania odbędzie się
w dniu 21 października 2014 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, sala nr 1.
Losowaniem objęte będą wszystkie obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta Mrągowo.


Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie

Barbara Anna Filipkowska
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Anna Filipkowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 15:45:54
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Anna Filipkowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-20 15:52:02
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1405
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 15:52:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:05:21

Obwieszczenie - informacja o miejscach Wznaczonych do bezpłatnego zamontowania lub ustawienia własnych, tymczasowych urządzen ogłoszeniowych komitętów v,ryborcrych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzien 16 1istopada2014 r.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 14:05:21
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2014-10-20 14:05:24
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1276
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 15:14:11
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-20 09:24:18

Obwieszczenie o numerach, granicach i okręgach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 09:24:18
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2014-10-20 09:24:28
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1384
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-28 14:55:27
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:02:06

Ogłoszenie Mrągowskiej Spółdzielni Socjalnej PROFIT dotyczące słupów

 

Komitetom Wyborczym przypominamy, że Mrągowska Spółdzielnia Socjalnej PROFIT w Mrągowie zarządza miejskimi słupami ogłoszeniowymi na terenie całego miasta.

Na słupach znajdują się widoczne informacje mówiące o tym.

Działamy w oparciu o umowę zlecenia Nr 24/GKM/2014 z dnia 11 września 2014 r. Słupy zostały przekazane w zarząd i konserwacje dla Mrągowskiej Spółdzielni Socjalnej PROFIT na okres od 15.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

Spółdzielnia Socjalna PROFIT, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na MSS PROFIT przez Gminę Miasto Mrągowo zajmuje się wywieszaniem bezpłatnych ogłoszeń wyborczych oraz ich późniejszym usunięciem, co znacznie ułatwia dla Komitetów działanie.

Warunkiem zamieszczenia przez nas plakatów jest ich przekazanie oraz wypełnienie zlecenia na ich bezpłatne zamieszczenie. Umożliwia to ewidencjonowanie wszystkich ogłoszeń i dbanie o Państwa plakaty w sposób należyty. Także ich odświeżanie i uzupełnianie. Trzeba brać pod uwagę, że mogą zostać zniszczone lub oddziaływać będą na nie warunki pogodowe mogące wystąpić, charakterystyczne o tej porze roku.

Jako zarządca i konserwator Mrągowska Spółdzielnia Socjalna PROFIT zgodnie z art. 495 ustawy z dnia 5 września 2011 r. kodeks wyborczy ma prawo zrywać nielegalnie zawieszone plakaty. Komitetom naruszającym zasady zamieszczania plakatów grozi kara grzywny.

Nie może być tak, że każdy będzie zawieszał plakaty kiedy chce i gdzie chce, powołując się później na przepisy prawa o ochronie plakatów wyborczych.

Macie Państwo udostępnione słupy za darmo przez Gminę Miasto Mrągowo jako wyznaczone miejsce. Nie oznacza to, że można robić co się chce. Gmina Miasto Mrągowo, po to wyznaczyła zarząd nad słupami, aby zapewnić:

- równy dostęp dla wszystkich Komitetów,

- szacunek dla wyborców poprzez dostęp przez nich do informacji, w tym ogłoszeń o zmianie ruchu w związku z 1 listopada czy organizacji imprez kulturalnych,

- porządek i ład.

Prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad i zgłaszanie plakatów na specjalnych drukach:

- poniedziałek od 8.00 do 15.00

- środa od 8.00 do 15.00

W siedzibie zarządcy MSS PROFIT przy ul. Giżyckiej 7 w Mrągowie (I piętro)

Od poniedziałku do piątku można zgłaszać plakaty po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – 732 577 440 lub mailowym: mssprofitwmo@gmail.com.

Plakaty będą wywieszane tak, aby wszystkim zapewnić równy dostęp. Spółdzielnia będzie usuwała i regulowała stany na słupach, tak by wszyscy byli widoczni w miarę możliwości technicznych.

Sugerujemy wykonywanie plakatów do formatu A2, tak aby każdy mógł być uwidoczniony.

Prosimy mieszkańców o nieniszczenie plakatów i nie wieszanie samodzielne reklam firm. Grożą za to kary w tym okresie. Przypominamy to dla Państwa bezpieczeństwa. My będziemy takie plakaty usuwać. Nie uważamy, aby trzeba było kogoś karać za próbę reklamy własnej formy. Było to do tej pory tak praktykowane.

W przypadku braku personelu w biurze, prosimy o kontakt telefoniczny.

Telefony do kontaktu: 732 577 440 lub 661 363 132.

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Krasowska Data wytworzenia informacji: 2014-10-17 14:02:06
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Krasowska Data udostępnienia informacji: 2014-10-17 14:05:52
Wprowadził informację do BIP: Marta Krasowska Artykuł był wyświetlony: 1263
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-20 14:03:05
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-29 09:47:08

Miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Miasta Mrągowo.

 

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie

z dnia 26 września 2014 roku

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 i 5 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 789) podaje się do publicznej wiadomości miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Miasta Mrągowo.

Miejska Komisja Wyborcza w Mrągowie pełni dyżury w dni powszednie, tj. od dnia 1 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. w godzinach od 14:30 do 17:00, a w dniu 15 listopada 2014 r. w godzinach od 10:00 do 13:00,

w tym:

- przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Mrągowie w dniach od 1 października 2014 r. do 6 października 2014 r. w godzinach od 14:30 do 17:00
a w dniu 7 października 2014 r. w godzinach od 9:00 do 24:00

- przyjmuje zgłoszenia list kandydatów na Burmistrza Miasta Mrągowo w dniach od 1 października 2014 r. do 16 października 2014 r. w godzinach od 14:30 do 17:00 a w dniu 17 października 2014 r. w godzinach od 9:00 do 24:00

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie jest Urząd Miejski w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 16 (I piętro), telefon 89 741 90 03, fax 89 741 28 74.
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie
(-)Barbara Anna Filipkowska
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2014-09-29 09:47:08
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2014-09-29 09:47:11
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1753
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-09-30 09:15:47
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-29 09:44:51

Miejsce i terminy dyżurów Komisji w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na Burmistrza Miasta Mrągowo.

 

INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie

z dnia 10 października 2014 roku

o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4 Regulaminu terytorialnych komisji wyborczych stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 789) podaje się do publicznej wiadomości skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie:

1. Barbara Anna Filipkowska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
2. Walentyna Matejuk - Zastępca Przewodniczącej
3. Zofia Ciesielska - Członek Komisji
4. Ewa Kurczewska - Członek Komisji
5. Bogumiła Bożena Rutkowska - Członek Komisji
6. Paula Żołądek - Członek Komisji
7. Marcin Hesler - Członek Komisji

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Mrągowie jest Urząd Miejski w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, pokój nr 16 (I piętro), telefon 89 741 90 03, fax 89 741 28 74.


Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Mrągowie
(-)Barbara Anna Filipkowska
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2014-09-29 09:44:51
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2014-09-29 09:44:54
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1716
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-10 15:11:58
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-09-05 08:43:27

Wybory Samorządowe 16 listopada 2014

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada 2014 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. Przed przystąpieniem do głosowania należy okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być "książeczkowy" dowód osobisty.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A, pokój nr 26, pod nr tel. 89 7419011.

Ważne terminy:

Do 27 października 2014 r. powinien być zgłoszony zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do 7 listopada 2014 r. powinny być złożone wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w imieniu wyborcy niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Wnioski składa się do Burmistrza Miasta.
Do 12 listopada 2014 r. wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Wnioski składa się do Urzędu Miejskiego w Mrągowie (pok. nr 26).
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Osiecka Data wytworzenia informacji: 2014-09-05 08:43:27
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Osiecka Data udostępnienia informacji: 2014-09-05 11:20:50
Wprowadził informację do BIP: Cezary Radziszewski Artykuł był wyświetlony: 1863
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2014-10-10 09:30:02
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij