czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Wybory
 Drukuj informację

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Zarządzenie Nr74 Burmistrza Miasta Mrągowo z dnia 23.10.2015 roku

Ogłoszono: 2015-10-23 14:10:54 przez Cezary Radziszewski

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Mrągowie


Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) zarządzam, co następuje:
§1

Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Mrągowie Pani Dagmary Ewy Popiak, w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa w komisji.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
(-) Otolia Siemieniec


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij