czarnobiały0+1+2
 Strona główna  Powiaty i gminy  Urząd Marszałkowski
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2016-01-21 08:30:42

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-20 09:30:42

Bezpośredni nr do Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami - 89 741 90 07 lub 89 741 90 29 / kom. 693 720 888

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Merkler Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 09:30:42
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Merkler Data udostępnienia informacji: 2014-11-20 09:30:59
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Merkler Artykuł był wyświetlony: 8583
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Merkler Data aktualizacji informacji: 2014-11-20 09:48:04
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-19 15:03:53

Szanowni Państwo

 

            W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), która nałożyła na Miasto obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady.

W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który objął wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów, zapewnił większy porządek, mniejsze zaśmiecenie środowiska, a także zwiększoną  selektywną zbiórkę odpadów. Miasto Mrągowo od tego dnia przejęło obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości zamieszkałych. Z uwagi na liczne monity właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje, obiekty kulturalne i oświatowe, banki, obiekty sakralne, ogrody działkowe, itp.), wnioskujących o ujęcie tych nieruchomości do nowego systemu, Rada Miejska w Mrągowie, w dniu 24 kwietnia 2014 r.  podjęła Uchwałę Nr XLIV/1/2014 o objęciu z dniem 1 stycznia 2015 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. Miasto od dnia 1 stycznia 2015 roku przejmie obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości niezamieszkałych, co pozwoli na ujednolicenie i uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Odpady komunalne odbierać będzie przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, z którym Miasto podpisze umowę na odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, muszą wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, gdyż opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2015 roku będą wnosić na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego. Zgodnie z art. 6j ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t.j.) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne ustawionych na nieruchomości, częstotliwości odbioru (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) oraz stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez Radę Miejską w Mrągowie w uchwale Nr XLVI/3/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. Wysokość opłaty wyliczana jest w oparciu o złożone przez właścicieli deklaracje, w których również należy określić sposób zbierania odpadów (selektywny lub nie).

Wobec powyższego, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację do Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Informacje o wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych zawarte są w zamieszczonym informatorze. Pierwsze miesiące objęcia systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych mogą powodować wiele wątpliwości, ale Państwa aktywne włączenie się w ich rozwiązywanie spowoduje, że taki system gospodarowania odpadami spełni Państwa oczekiwania. Ze swej strony zapewniam, że pracownicy Urzędu Miejskiego dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy.

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                                      Otolia Siemieniec

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Merkler Data wytworzenia informacji: 2014-11-19 15:03:53
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Merkler Data udostępnienia informacji: 2014-11-19 15:03:58
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Merkler Artykuł był wyświetlony: 4814
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-07-29 10:53:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:58:14

Szanowni Państwo

 

            W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152, poz. 897 ze zm.), która nałożyła na Miasto obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady. W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który objął wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów, zapewnił większy porządek, mniejsze zaśmiecenie środowiska, a także zwiększoną  selektywną zbiórkę odpadów. Miasto Mrągowo od tego dnia przejęło obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości zamieszkałych. Z uwagi na liczne monity właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje, obiekty kulturalne i oświatowe, banki, obiekty sakralne, ogrody działkowe, itp.), wnioskujących o ujęcie tych nieruchomości do nowego systemu, Rada Miejska w Mrągowie, w dniu 24 kwietnia 2014 r.  podjęła Uchwałę Nr XLIV/1/2014 o objęciu z dniem 1 stycznia 2015 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. Miasto od dnia 1 stycznia 2015 roku przejmie obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości niezamieszkałych, co pozwoli na ujednolicenie i uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Odpady komunalne odbierać będzie przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, z którym Miasto podpisze umowę na odbieranie  i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, muszą wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, gdyż opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2015 roku będą wnosić na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego. Zgodnie z art. 6j ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t.j.) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne ustawionych na nieruchomości, częstotliwości odbioru (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) oraz stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez Radę Miejską w Mrągowie w uchwale Nr XLVI/3/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności. Wysokość opłaty wyliczana jest w oparciu o złożone przez właścicieli deklaracje, w których również należy określić sposób zbierania odpadów (selektywny lub nie). Wobec powyższego, każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację do Urzędu Miejskiego w Mrągowie. Informacje o wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych zawarte są w zamieszczonym poniżej informatorze. Pierwsze miesiące objęcia systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych mogą powodować wiele wątpliwości, ale Państwa aktywne włączenie się w ich rozwiązywanie spowoduje, że taki system gospodarowania odpadami spełni Państwa oczekiwania. Ze swej strony zapewniam, że pracownicy Urzędu Miejskiego dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy.

                                                                                                                      Burmistrz Miasta

                                                                                                                      Otolia Siemieniec

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Merkler Data wytworzenia informacji: 2014-11-19 13:58:14
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Merkler Data udostępnienia informacji: 2014-11-19 13:58:22
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Merkler Artykuł był wyświetlony: 2771
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-07-29 10:53:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-11-19 12:27:47

Deklaracja i informator dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:21:55

Projekt dofinansowany że środków WFOŚiGW w Olsztynie

 

 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2014-08-22 09:20:06

List Burmistrza miasta Mrągowo

 

Szanowni Państwo
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r Nr 152, poz. 897 ze zm.), która nałożyła na Miasto obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady.
W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który objął wszystkich mieszkańców odbiorem odpadów, zapewnił większy porządek, mniejsze zaśmiecenie środowiska, a także zwiększoną selektywną zbiórkę odpadów. Miasto Mrągowo od tego dnia przejęło obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości zamieszkałych.
Z uwagi na liczne monity właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tj. nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje, obiekty kulturalne i oświatowe, banki, obiekty sakralne, ogrody działkowe, itp.), wnioskujących o ujęcie tych nieruchomości do nowego systemu, Rada Miejska w Mrągowie, w dniu 24 kwietnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr XLIV/1/2014 o objęciu z dniem 1 stycznia 2015 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne.
Miasto od dnia 1 stycznia 2015 roku przejmie obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi powstającymi na terenach nieruchomości niezamieszkałych, co pozwoli na ujednolicenie i uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Odpady komunalne odbierać będzie przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, z którym Miasto podpisze umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, muszą wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 roku, gdyż opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 stycznia 2015 roku będą wnosić na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z art. 6j ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 t.j.) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników na odpady komunalne ustawionych na nieruchomości, częstotliwości odbioru ( nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie) oraz stawki opłaty za pojemnik za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez Radę Miejską w Mrągowie w uchwale Nr XLVI/3/2014 z dnia 26.06.2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.Wysokość opłaty wyliczana jest w oparciu o złożone przez właścicieli deklaracje, w których również należy określić sposób zbierania odpadów ( selektywny lub nie).
Każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek złożyć wypełnioną deklarację do Urzędu Miejskiego w Mrągowie, w terminie do 30 września 2014 roku. Informacje o wdrożeniu nowego systemu gospodarowania odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych zawarte są w załączonym informatorze. Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, w pokoju nr 47 (tel. nr 89 741 90 07) lub pokoju nr 52 (tel. nr 89 741 90 29).
Pierwsze miesiące objęcia systemem gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych mogą powodować wiele wątpliwości, ale Państwa aktywne włączenie się w ich rozwiązywanie spowoduje, że taki system gospodarowania odpadami spełni Państwa oczekiwania.
Ze swej strony zapewniam, że pracownicy Urzędu Miejskiego dołożą wszelkich starań, aby rozwiązywać na bieżąco pojawiające się problemy.
Burmistrz miasta Mrągowo
Otolia Siemieniec
 Podmiot udostępniający informację: mrągowo_gmina_miejska
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Merkler Data wytworzenia informacji: 2014-08-22 09:20:06
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Merkler Data udostępnienia informacji: 2014-08-22 09:20:15
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Merkler Artykuł był wyświetlony: 4028
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Radziszewski Data aktualizacji informacji: 2016-07-29 10:53:49
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »


Uprzejmie informujemy, iż jest to wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej.
Aktualne infromacje znajdują się na nowej stronie dostępnej pod adresem http://bip.mragowo.warmia.mazury.pl/
Zamknij